Odczyt w sek. - jak zaprezentować go w formacie hh:mm:sek?

Sensor odczytuje czas trwania w sekundach (takie dane odczytuję z rejestru modbus).
Ktoś podpowie jak zaprezentować odczyt w HA w formacie hh:mm:sek ?
Np odczyt 4640 sek → 01:17:20

Najprościej przez template:

{{ states('sensor.w.sekundach')| int (0) |timestamp_custom('%H:%M:%S'), false }}

P.S. Poprawka powyższego kodu