Odwrócenie działania sterownika rolet na A4988

Witam.
Znalazłem na innym forum kod sterowania silnikiem krokowym na A4988. Generalnie kod jest ok ale fizyczny endstop jest w nim umieszczony przy całkowitym otwarciu. Podczas restartu kod wykonuje test pozycji w związku z tym bez względu na aktualną pozycję wykonuje całkowite otwarcie i powrót. Autor zaprojektował go do sterowania roletami więc u niego nie stanowiło to problemu. U mnie sterownik ma służyć do automatycznego uchylania okna w szklarni w związku z tym takie rozwiązanie nie wchodzi w grę bo jeśli okno będzie fizycznie zaryglowane przy próbie otwarcia nastąpi zablokowanie silnika w najlepszym wypadku.
W związku z tym potrzebuję przenieść endstop do pozycji zamknięte. Próbowałem po prostu zamienić słowo “open” z “close”, o dziwo zadziałało ale tylko podczas pełnego otwierania/zamykania. Przy próbie ustawienia w pozycji np 10% działa jakby odwrotnie, później nie wraca do właściwej pozycji. Proszę o pomoc. Oto kod:

esphome:
 name: nemav2
 friendly_name: NemaV2
 on_boot:
  priority: 250
  then:
   - delay: 10s
   - if:
     condition:
#      shade thinks it's at 0 but endstop is not triggered
      lambda: "if ((id(stepper_position) == 0) && (id(endstop).state == 0)) { return 1; } else { return 0; }"
     then:
#       open to blind to calibrate the endstop, remember the steps to do so, put the blind back to where it was
      - globals.set:
        id: stepper_state
        value: '1'
#       set the assumed stepper position to stepper_steps + 4000 and have it travel to 0
      - stepper.report_position:
        id: my_stepper
        position: !lambda "return id(stepper_steps) + 4000;"
      - stepper.set_target:
        id: my_stepper
        target: 0
#       wait until the stepper is no longer moving
      - wait_until:
        - lambda: "if (id(my_stepper).current_position == id(my_stepper).target_position) { return 1; } else { return 0; }"
#       now move the blind back to however many steps it took to reach the endstop
      - stepper.set_target:
        id: my_stepper
        target: !lambda "return id(stepper_steps) + 4000 - id(stepper_prevpos);"
      - globals.set:
        id: stepper_state
        value: '1'
      - delay: !lambda "return ((id(my_stepper).target_position - 834) * 2) + 3334;"
      - globals.set:
        id: stepper_position
        value: !lambda "return id(my_stepper).target_position;"
      - globals.set:
        id: stepper_state
        value: '0'
esp32:
 board: esp32dev
 framework:
  type: arduino

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "4SHnfj/B2NW0aPI+IRu67+Cqd9dF2Q4LyHSzgabqjz8="

ota:
 password: "84fa3c54bed2661a99656cac430ac015"

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Nemav2 Fallback Hotspot"
  password: "FOR6F0xwBjBp"

captive_portal:

web_server:
 port: 80


globals:
 - id: stepper_steps
  type: int
  initial_value: '0'
  restore_value: true
 - id: stepper_prevpos
  type: float
  initial_value: '0'
 - id: stepper_position
  type: float
  initial_value: '0'
 - id: stepper_state
  type: int
  initial_value: '0'
 - id: calib_state
  type: int
  initial_value: '0'

sensor:
 - platform: uptime
  name: "Node uptime"

switch:
 - platform: restart
  name: "Restart"

binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin:
   number: 14
   mode: INPUT_PULLUP
  name: "Open"
  filters:
    - invert:
    - delayed_on: 10ms
  on_click:
  - min_length: 50ms
   max_length: 1000ms
   then:
    - lambda: |
      if ((id(stepper_state) == 0) && (id(endstop).state == 0)) {
       //shade is stopped and not already open at endstop
       id(blind).open();
      } else {
       //shade is moving
       id(blind).stop();
      }

 - platform: gpio
  pin:
   number: 32
   mode: INPUT_PULLUP
  name: "Close"
  filters:
    - invert:
    - delayed_on: 10ms
  on_click:
  - min_length: 50ms
   max_length: 1000ms
   then:
    - lambda: |
      if ((id(stepper_state) == 0) && (id(stepper_position) < id(stepper_steps))) {
       //shade is stopped and not already closed
       id(blind).close();
      } else {
       //shade is moving
       id(blind).stop();
      }
#   a 10s press on the down button will enter calibration mode
#   shutter goes all the way up and then travels down until a button is pressed
#   where shutter is stopped is the new stepper_steps value
  - min_length: 5000ms
   max_length: 15000ms
   then:
    - lambda: |
      id(calib_state) = 1;
      if ((id(stepper_state) == 0) && (id(endstop).state == 0)) {
       //shade is stopped and not already open at endstop
       id(blind).open();
      } else if ((id(stepper_state) == 0) && (id(endstop).state == 1)) {
       //shade is stopped and already open at endstop
       id(blind).close();
      }

 - platform: gpio
  pin:
   number: 33
   mode: INPUT_PULLUP
  name: "Endstop"
  id: endstop
  filters:
   - delayed_on_off: 300ms
  on_press:
   then:
#     hit the endstop, store the current steps value and reset stepper position to 0
    - globals.set:
      id: stepper_prevpos
      value: !lambda "return id(my_stepper).current_position;"
    - stepper.report_position:
      id: my_stepper
      position: 0
#     just in case, also set the target to 0
    - stepper.set_target:
      id: my_stepper
      target: 0
    - lambda: |
      if (id(stepper_state) == 1) {
       //shade is moving
       id(blind).stop();
      }

cover:
 - platform: template
  name: "Blind"
  id: blind
  open_action:
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '1'
#    overshoot past the endstop to make sure it's hit (endstop will stop blind)
   - stepper.set_target:
     id: my_stepper
     target: -4000
#    wait until the stepper is no longer moving
   - wait_until:
     - lambda: "if (id(my_stepper).current_position == id(my_stepper).target_position) { return 1; } else { return 0; }"
   - globals.set:
     id: stepper_position
     value: !lambda "return id(my_stepper).target_position;"
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '0'
   - if:
     condition:
#      reached past the 'top' but still haven't triggered the endstop yet
      lambda: "if(id(stepper_position) == -4000 && id(endstop).state == 0) { return 1; } else { return 0; }"
     then:
#      reset stepper position to 0
     - stepper.report_position:
       id: my_stepper
       position: 0
#      just in case, also set the target to 0
     - stepper.set_target:
       id: my_stepper
       target: 0
  close_action:
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '1'
   - stepper.set_target:
     id: my_stepper
#     for calibration the number of steps is doubled
     target: !lambda "if(id(calib_state) == 0) { return id(stepper_steps); } else { return id(stepper_steps) * 2; }"
#    wait until the stepper is no longer moving
   - wait_until:
     - lambda: "if (id(my_stepper).current_position == id(my_stepper).target_position) { return 1; } else { return 0; }"
   - globals.set:
     id: stepper_position
     value: !lambda "return id(my_stepper).target_position;"
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '0'
   - lambda: |
     if (id(calib_state) == 1) {
      //reached double the current stepper distance
      id(stepper_steps) = id(stepper_position);
      //continue with calibration
      id(blind).close();
     }
  stop_action:
   - stepper.set_target:
     id: my_stepper
     target: !lambda "return id(my_stepper).current_position;" 
   - globals.set:
     id: stepper_position
     value: !lambda "return id(my_stepper).current_position;"
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '0'
   - lambda: |
     if (id(calib_state) == 1 && id(endstop).state == 0) {
      //stopping at something other than the endstop
      id(calib_state) = 0;
      id(stepper_steps) = id(stepper_position);
     }
   - cover.template.publish:
     id: blind
     position: !lambda "return 1 - (id(stepper_position) / id(stepper_steps));"
  position_action:
   - stepper.set_target:
     id: my_stepper
     target: !lambda "return id(stepper_steps) * (1 - pos);"
  optimistic: true
  assumed_state: true
  has_position: true
  

stepper:
 - platform: a4988
  id: my_stepper
  dir_pin: 
   number: 26
  step_pin: 25
  max_speed: 2000

  # Optional:
  sleep_pin: 27
  acceleration: 1500
  deceleration: 3000

Podejrzewam, że słowem klucz z dokumentacji ESPHome może być inverted

inverted (Optional, boolean): If the output should be treated as inverted. Defaults to false.

Autor wspominał o tym ale jestem na tyle zielony, że nie wiem gdzie to wstawić. Jeśli odwrócę działanie silnika to teoretycznie powinno być ok tylko wtedy zamykanie jest otwieraniem, a otwieranie zamykaniem. Czy dodatkowo zamian funkcji open z close rozwiąże problem?

Przy okazji czy ktoś mógłby zerknąć w poprawność kompilacji? Wyrzuca sporo ostrzeżeń przy kompilacji.

Tak, prawdopodobnie tak będzie (zgrubna analiza zdaje się to potwierdzać, ale musisz jeszcze sprawdzić pozostałe procedury, bo ich działanie też powinno zostać zmienione), masz o wiele łatwiej posiadając sprzęt, bo możesz przetestować.
Na pełną analizę nie mam mocy przerobowych - zajęłoby mi to zbyt wiele czasu…

Wrzuć logi, to jest forum - nikt nikomu niczego nie obiecuje, bierz pod uwagę, że porady mogą być błędne, dokumentacja ESPHome jest dość dobra, ale i tak czasem trzeba przeczytać po parę razy.

W kodzie jest jakiś błąd. Poskładałem wszystko docelowo i dopiero teraz zauważyłem, że nawet na podstawowym kodzie z każdym otwarciem silnik zatrzymuje się coraz dalej od endstopa. Jedyne co zmieniłem to dodałem delay do endstopa ponieważ bez tego zmieniał co chwilę swój stan (jest do optyczny endstop w rodzaju stosowanych w drukarkach 3D DIY) oraz dodałem inverted: true do configa sterownika A4988. Jakieś pomysły?

Wklejam ostrzeżenia o których była mowa wcześniej:

/config/esphome/nemav2.yaml: In lambda function:
/config/esphome/nemav2.yaml:114:21: warning: 'void esphome::cover::Cover::open()' is deprecated: open() is deprecated, use make_call().set_command_open() instead. [-Wdeprecated-declarations]
        id(blind).open();
           ^
In file included from src/esphome/core/controller.h:14,
         from src/esphome/components/api/api_server.h:4,
         from src/esphome/components/api/api_connection.h:6,
         from src/esphome.h:4,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:134:8: note: declared here
  void open();
    ^~~~
/config/esphome/nemav2.yaml:117:21: warning: 'void esphome::cover::Cover::stop()' is deprecated: stop() is deprecated, use make_call().set_command_stop() instead. [-Wdeprecated-declarations]
        id(blind).stop();
           ^
In file included from src/esphome/core/controller.h:14,
         from src/esphome/components/api/api_server.h:4,
         from src/esphome/components/api/api_connection.h:6,
         from src/esphome.h:4,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:146:8: note: declared here
  void stop();
    ^~~~
/config/esphome/nemav2.yaml: In lambda function:
/config/esphome/nemav2.yaml:135:22: warning: 'void esphome::cover::Cover::close()' is deprecated: close() is deprecated, use make_call().set_command_close() instead. [-Wdeprecated-declarations]
        id(blind).close();
           ^
In file included from src/esphome/core/controller.h:14,
         from src/esphome/components/api/api_server.h:4,
         from src/esphome/components/api/api_connection.h:6,
         from src/esphome.h:4,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:140:8: note: declared here
  void close();
    ^~~~~
/config/esphome/nemav2.yaml:138:21: warning: 'void esphome::cover::Cover::stop()' is deprecated: stop() is deprecated, use make_call().set_command_stop() instead. [-Wdeprecated-declarations]
        id(blind).stop();
           ^
In file included from src/esphome/core/controller.h:14,
         from src/esphome/components/api/api_server.h:4,
         from src/esphome/components/api/api_connection.h:6,
         from src/esphome.h:4,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:146:8: note: declared here
  void stop();
    ^~~~
/config/esphome/nemav2.yaml: In lambda function:
/config/esphome/nemav2.yaml:150:21: warning: 'void esphome::cover::Cover::open()' is deprecated: open() is deprecated, use make_call().set_command_open() instead. [-Wdeprecated-declarations]
        id(blind).open();
           ^
In file included from src/esphome/core/controller.h:14,
         from src/esphome/components/api/api_server.h:4,
         from src/esphome/components/api/api_connection.h:6,
         from src/esphome.h:4,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:134:8: note: declared here
  void open();
    ^~~~
/config/esphome/nemav2.yaml:153:22: warning: 'void esphome::cover::Cover::close()' is deprecated: close() is deprecated, use make_call().set_command_close() instead. [-Wdeprecated-declarations]
        id(blind).close();
           ^
In file included from src/esphome/core/controller.h:14,
         from src/esphome/components/api/api_server.h:4,
         from src/esphome/components/api/api_connection.h:6,
         from src/esphome.h:4,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:140:8: note: declared here
  void close();
    ^~~~~
/config/esphome/nemav2.yaml: In lambda function:
/config/esphome/nemav2.yaml:180:21: warning: 'void esphome::cover::Cover::stop()' is deprecated: stop() is deprecated, use make_call().set_command_stop() instead. [-Wdeprecated-declarations]
        id(blind).stop();
           ^
In file included from src/esphome/core/controller.h:14,
         from src/esphome/components/api/api_server.h:4,
         from src/esphome/components/api/api_connection.h:6,
         from src/esphome.h:4,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:146:8: note: declared here
  void stop();
    ^~~~
/config/esphome/nemav2.yaml: In lambda function:
/config/esphome/nemav2.yaml:239:22: warning: 'void esphome::cover::Cover::close()' is deprecated: close() is deprecated, use make_call().set_command_close() instead. [-Wdeprecated-declarations]
       id(blind).close();
           ^
In file included from src/esphome/core/controller.h:14,
         from src/esphome/components/api/api_server.h:4,
         from src/esphome/components/api/api_connection.h:6,
         from src/esphome.h:4,
         from src/main.cpp:3:
src/esphome/components/cover/cover.h:140:8: note: declared here
  void close();

Edit:

Po różnych próbach udało mi się uzyskać efekt jaki chciałem. Endstop przy zamknięciu oraz prawidłowe wskazania poziomu zamknięcia w procentach, dodatkowo naprawiłem błąd który powodował brak dojazdu do endstopa po odwróceniu programowym obrotów silnika.
Będę jeszcze testował ale na szybko wszystko zadziałało już na oknie.
Okno w szklarni będzie uchylane automatycznie w zależności od temperatury.

Mój kod:

esphome:
 name: nemav2
 friendly_name: NemaV2
 on_boot:
  priority: 250
  then:
   - delay: 10s
   - if:
     condition:
#      shade thinks it's at 0 but endstop is not triggered
      lambda: "if ((id(stepper_position) == 0) && (id(endstop).state == 0)) { return 1; } else { return 0; }"
     then:
#       open to blind to calibrate the endstop, remember the steps to do so, put the blind back to where it was
      - globals.set:
        id: stepper_state
        value: '1'
#       set the assumed stepper position to stepper_steps + 4000 and have it travel to 0
      - stepper.report_position:
        id: my_stepper
        position: !lambda "return id(stepper_steps) + 4000;"
      - stepper.set_target:
        id: my_stepper
        target: 0
#       wait until the stepper is no longer moving
      - wait_until:
        - lambda: "if (id(my_stepper).current_position == id(my_stepper).target_position) { return 1; } else { return 0; }"
#       now move the blind back to however many steps it took to reach the endstop
      - stepper.set_target:
        id: my_stepper
        target: !lambda "return id(stepper_steps) + 4000 - id(stepper_prevpos);"
      - globals.set:
        id: stepper_state
        value: '1'
      - delay: !lambda "return ((id(my_stepper).target_position - 834) * 2) + 3334;"
      - globals.set:
        id: stepper_position
        value: !lambda "return id(my_stepper).target_position;"
      - globals.set:
        id: stepper_state
        value: '0'
esp32:
 board: esp32dev
 framework:
  type: arduino

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "4SHnfj/B2NW0aPI+IRu67+Cqd9dF2Q4LyHSzgabqjz8="

ota:
 password: "84fa3c54bed2661a99656cac430ac015"

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Nemav2 Fallback Hotspot"
  password: "FOR6F0xwBjBp"

captive_portal:

web_server:
 port: 80


globals:
 - id: stepper_steps
  type: int
  initial_value: '0'
  restore_value: true
 - id: stepper_prevpos
  type: float
  initial_value: '0'
 - id: stepper_position
  type: float
  initial_value: '0'
 - id: stepper_state
  type: int
  initial_value: '0'
 - id: calib_state
  type: int
  initial_value: '0'

sensor:
 - platform: uptime
  name: "Node uptime"

switch:
 - platform: restart
  name: "Restart"

binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin:
   number: 14
   mode: INPUT_PULLUP
  name: "Open"
  filters:
    - invert:
    - delayed_on: 10ms
  on_click:
  - min_length: 50ms
   max_length: 1000ms
   then:
    - lambda: |
      if ((id(stepper_state) == 0) && (id(endstop).state == 0)) {
       //shade is stopped and not already open at endstop
       id(blind).open();
      } else {
       //shade is moving
       id(blind).stop();
      }

 - platform: gpio
  pin:
   number: 32
   mode: INPUT_PULLUP
  name: "Close"
  filters:
    - invert:
    - delayed_on: 10ms
  on_click:
  - min_length: 50ms
   max_length: 1000ms
   then:
    - lambda: |
      if ((id(stepper_state) == 0) && (id(stepper_position) < id(stepper_steps))) {
       //shade is stopped and not already closed
       id(blind).close();
      } else {
       //shade is moving
       id(blind).stop();
      }
#   a 10s press on the down button will enter calibration mode
#   shutter goes all the way up and then travels down until a button is pressed
#   where shutter is stopped is the new stepper_steps value
  - min_length: 5000ms
   max_length: 15000ms
   then:
    - lambda: |
      id(calib_state) = 1;
      if ((id(stepper_state) == 0) && (id(endstop).state == 0)) {
       //shade is stopped and not already open at endstop
       id(blind).open();
      } else if ((id(stepper_state) == 0) && (id(endstop).state == 1)) {
       //shade is stopped and already open at endstop
       id(blind).close();
      }

 - platform: gpio
  pin:
   number: 33
   mode: INPUT_PULLUP
  name: "Endstop"
  id: endstop
  filters:
   - delayed_on_off: 300ms
  on_press:
   then:
#     hit the endstop, store the current steps value and reset stepper position to 0
    - globals.set:
      id: stepper_prevpos
      value: !lambda "return id(my_stepper).current_position;"
    - stepper.report_position:
      id: my_stepper
      position: 0
#     just in case, also set the target to 0
    - stepper.set_target:
      id: my_stepper
      target: 0
    - lambda: |
      if (id(stepper_state) == 1) {
       //shade is moving
       id(blind).stop();
      }

cover:
 - platform: template
  name: "Blind"
  id: blind
  close_action:
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '1'
#    overshoot past the endstop to make sure it's hit (endstop will stop blind)
   - stepper.set_target:
     id: my_stepper
     target: 4000
#    wait until the stepper is no longer moving
   - wait_until:
     - lambda: "if (id(my_stepper).current_position == id(my_stepper).target_position) { return 0; } else { return 1; }"
   - globals.set:
     id: stepper_position
     value: !lambda "return id(my_stepper).target_position;"
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '0'
   - if:
     condition:
#      reached past the 'top' but still haven't triggered the endstop yet
      lambda: "if(id(stepper_position) == 4000 && id(endstop).state == 0) { return 0; } else { return 1; }"
     then:
#      reset stepper position to 0
     - stepper.report_position:
       id: my_stepper
       position: 0
#      just in case, also set the target to 0
     - stepper.set_target:
       id: my_stepper
       target: 0
  open_action:
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '1'
   - stepper.set_target:
     id: my_stepper
#     for calibration the number of steps is doubled
     target: !lambda "if(id(calib_state) == 0) { return id(stepper_steps); } else { return id(stepper_steps) * 2; }"
#    wait until the stepper is no longer moving
   - wait_until:
     - lambda: "if (id(my_stepper).current_position == id(my_stepper).target_position) { return 1; } else { return 0; }"
   - globals.set:
     id: stepper_position
     value: !lambda "return id(my_stepper).target_position;"
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '0'
   - lambda: |
     if (id(calib_state) == 1) {
      //reached double the current stepper distance
      id(stepper_steps) = id(stepper_position);
      //continue with calibration
      id(blind).close();
     }
  stop_action:
   - stepper.set_target:
     id: my_stepper
     target: !lambda "return id(my_stepper).current_position;" 
   - globals.set:
     id: stepper_position
     value: !lambda "return id(my_stepper).current_position;"
   - globals.set:
     id: stepper_state
     value: '0'
   - lambda: |
     if (id(calib_state) == 1 && id(endstop).state == 0) {
      //stopping at something other than the endstop
      id(calib_state) = 0;
      id(stepper_steps) = id(stepper_position);
     }
   - cover.template.publish:
     id: blind
     position: !lambda "return 0 + (id(stepper_position) / id(stepper_steps));"
  position_action:
   - stepper.set_target:
     id: my_stepper
     target: !lambda "return id(stepper_steps) * (0 + pos);"
  optimistic: true
  assumed_state: true
  has_position: true
  

stepper:
 - platform: a4988
  id: my_stepper
  dir_pin: 
   number: 26
   inverted: true
  step_pin: 25
  max_speed: 2500

  # Optional:
  sleep_pin: 27
  acceleration: 1500
  deceleration: 3000

I kilka fotek:2 Likes

Allegro A4988 chyba ma zabezpieczenia, ale ja bym wstawił jakiś czujnik zaryglowania.

W kwestii tych ostrzeżeń - nie wyglądają groźnie, ale możesz założyć issue (tzn. najpierw poszukać istniejącego, bo może jest?)

Te ostrzeżenia to tylko informacje że używa przestarzałych wywołań funkcji.

Dzieki za informację odnośnie błędów.

Co masz na myśli? O jakich zabezpieczeniach mówisz i przed czym?

Przed przeciążeniem i przegrzaniem.