Ostatnia kopia zapasowa

Posiadam zainstalowanego HA jako HAOS na terminalu, szukam encji bądź atrybutu z datą wykonanej ostatniej kopii zapasowej (kopie tworzone na Synology). Przejrzałem stany encji w narzędziach deweloperskich lecz nic nie rzuciło mi się w oczy. Jest gdzieś ta informacja zamieszczona prócz samej zakładki kopii zapasowej?

Nie wiem czy istnieją takie encje, ale CLI zawiera polecenia dotyczące backupów
trochę jest w dokumentacji tam

ale chyba najlepiej do tego podejść organoleptycznie
ha backups --help

Na pewno są dostępne tutaj:

Po otwarciu archiwum

Plik .\backup.json

Screenshot - 24.01.2024 , 03_08_18

Przykład odpowiedzi z CLI jeśli tylko znasz slug danego backupu (to w sumie raczej też do wydobycia innymi poleceniami)

~ $ ha backups info 0a111855                                                                          
addons:                                                                                    
- name: Z-Wave JS UI                                                                              
 size: 0.75                                                                                  
 slug: a0d7b954_zwavejs2mqtt                                                                         
 version: 3.0.0                                                                                
compressed: true                                                                                
date: "2023-11-01T01:18:15.626176+00:00"                                                                    
folders: []
homeassistant: null
homeassistant_exclude_database: null
location: null
name: addon_a0d7b954_zwavejs2mqtt_3.0.0
protected: false
repositories:
[…] itd. itd. […]
size: 0.77
slug: 0a111855
supervisor_version: 2023.10.1
type: partial
1 Like

Korzystając z dodatku Home Assistant Google Drive Backup

masz dostępny sensor z interesującym cię atrybutem.


Używam tego i kopie też wykonywane są na Synology, oraz dodatkowo pięć ostatnich jest wysyłane na dysk Google.

1 Like