Panel pokojowy PILOT R WiFi integracja w HA

Na wstępie pragnę wszystkich serdecznie przywitać :slight_smile:
Właśnie rozpoczynam przygodę z Home Assistantem i skorzystałem już z wielu porad Artura (dzięki Artur!)
A teraz do rzeczy. Chcę zintegrować mój panel pokojowy (termostat) z HA i powiem szczerze nie wiem jak się do tego zabrać. Próbowałem coś znaleźć w sieci, ale kiepsko mi idzie.
Producent podaje takie informacje:
Pilot R WiFi nie jest modułem internetowym jednakże umożliwia komunikację w sieci lokalnej z możliwością przekierowania na zewnątrz (zależy od warunków dostawcy internetu). Ponadto posiada on możliwość wysyłania danych w czasie rzeczywistym na serwer i ich podgląd na stronie www.aplikacja.prond.pl/pilotWifi Dzięki temu Pilot WiFi to funkcjonalne urządzenie do zdalnego monitoringu temperatur i stanu pracy urządzeń w kotłowni. Niektóre funkcje Pilota wymagają podstawowych znajomości konfiguracji domowej sieci internetowej.
Dla programistów:
Pilot R WiFi przesyła dane do przeglądarki w formacie JSON, co zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystać we własnych projektach sterowania (inteligentny budynek itp.). Szczegóły opisano w załączniku dla programistów.

Dziękuję za wskazówki! Przejrzałem opis funkcji z linku, ale niestety nadal nie mam pojęcia jak to zaimplementować do moich potrzeb :frowning:
Do Pilota R dołączona jest instrukcja dla programistów, może z nią będzie mi ktoś w stanie pomóc, z góry wielkie dzięki!

Załącznik dla programistów
Z modułem WiFi Pilot R można komunikować się przez sieć za pomocą zapytań
HTML. Zapytania należy wysłać pod adres: [adres ip PilotR]/main . Dane są przesyłane w
formacie JSON. Przykłady dla javascript.

 1. Odczyt parametrów z PilotaR
  var xh = new XMLHttpRequest();
  xh.onreadystatechange = function () {
  if (xh.readyState == 4) {
  if (xh.status == 200) {
  var res = JSON.parse(xh.responseText);
  //tutaj „res” zawiera wszystkie odczytane parametry
  };
  xh.open(“GET”, “/main”, true);
  xh.send(null);
  Przykładowa odpowiedź:
  {“t_kot”:21.8, “t_pok”:20.9, “wyjscia”:0, “status”:0, “alarm”:0, “n_kotmin”:35, “n_kotmax”:85,
  “n_reg”:55, “t_miesz”:0, “t_pog”:-128, “t_cwu”:0, “opal”:0, “n_kot”:55, “n_cwu”:0, “sygnal”:-85,
  “n_miesz”:0, “n_pok”:23.6, “hist”:0.2, “c_odpomp”:10, “obnizka”:0, “dzwiek”:3, “dod_al”:96,
  “c_zalpomp”:60, “data”:“30.03.2020”, “czas”:“15:09:13”}
  Znaczenie parametrów:
  t_kot – temperatura kotła/obiegu 0 - 99.9 (100 oznacza przekroczenie zakresu)
  t_pok – temperatura pokojowa -9.9 – 60.0 (280.5 oznacza awarię czujnika PilotR)
  wyjścia – stan wyjść regulatora (0 –wyłączony lub brak, 1 – włączony):
  bit 0 – pompa 3
  bit 1 – dmuchawa 2
  bit 2 – nie wykorzystany
  bit 3 – dmuchawa
  bit 4 – pompa CO
  bit 5 – pompa CWU
  bit 6 – podajnik
  bit 7 – przedmuch (na dmuchawie 1)
  status – stan pracy i inne znaczniki:
  bit 0 – 0-nic 1-sygnalizacja brakującego opału (to nie AL5)
  bit 1 – 0-pilot działa 1-pilot gasi wyświetlacz
  bit 2 – sygnalizacja osiągnięcia zadanej temp.(migająca kropka) 0-wyliczane z
  nastawy i temp. kotła 1-bitem status.3
  bit 3 – miganie kropki: 0-wyłączone, 1-włączone
  bit 4 – priorytet CWU: 0-nie aktywny, 1-aktywny
  bit 7,6,5 – stan pracy:
  000 – brak stanu (regulator nie wysyła)
  001 – stop
  010 – rozpalanie
  011 – praca
  100 – podtrzymanie
  101 – tryb ręczny
  110 – pozycjonowanie
  111 – nie wykorzystane
  bit 8 – 0-sterowanie pokojem 1-sterowanie kotłem/obiegiem
  bit 9 – brak połączenie PilotaR z regulatorem (np. uszkodzony kabel)
  alarm – 0 –brak alarmu pozostałe wartości 0x01-0x0f to nr wyświetlanego alarmu
  n_kotmin – minimalna nastawa kotła jaką dopuszcza regulator
  n_kotmax – maksymalna nastawa kotła jaką dopuszcza regulator
  n_reg – nastawa dla regulatora wyliczona ze wzoru n_kot-obnizka (wykorzystywane
  w starszych regulatorach, tutaj tylko informacyjnie)
  t_miesz – temperatura mieszacza
  t_pog – temperatura czujnika pogodowego (od regulatora)
  t_cwu – temperatura CWU
  opal – poziom opału 0-brak danych 1-101 = 0-100%
  n_kot – nastawa kotła
  n_cwu – nastawa CWU 0-brak danych lub wyłączone CWU, 15-75
  sygnal – poziom sygnału wifi -127-0
  n_miesz – nastawa mieszacza 0-brak danych
  n_pok – nastawa temp. pomieszczenia 1.0-50.0 co 0.2
  hist – histereza dla pomieszczenia 0.1-5.0 co 0.1
  c_odpomp – czas odłączenia pompy 0-91
  obnizka – obniżka nastawy 0-99
  dzwiek – sygnalizacja 0-3
  dod_al – dodatkowy alarm 30-95, 96=wyłączony
  c_zalpomp – czas załączenia pompy 10-99
  data – data liczona przez PilotR
  czas - czas liczony przez PilotR
 2. Wysyłanie parametrów do PilotR
  var xh = new XMLHttpRequest();
  xh.open(“POST”, “/main”, true);
  xh.send("{“n_pok”:22.0}");
  Zmienne obsługiwane przez PilotaR:
  n_kot – nastawa kotła - liczba całkowita z przedziału n_kotmin – n_kotmax
  n_cwu – nastawa CWU - liczba całkowita z przedziału 15-75
  n_pok – nastawa temp. pomieszczenia – zmienna float z 1 miejscem po przecinku z
  przedziału 1.0-50.0
  hist – histereza dla pomieszczenia – zmienna float z 1 miejscem po przecinku z
  przedziału 1.0-5.0
  c_odpomp – czas odłączenia pompy 0-91, przy czym 0=włączona na stałe, 91=
  wyłączona na stałe (brak cyklicznych pompowań)
  obnizka – obniżka nastawy 0-99
  dzwiek – sygnalizacja 0-3
  dod_al – dodatkowy alarm 30-96, 96=wyłączony
  c_zalpomp – czas załączenia pompy 10-99
  rozkaz – funkcje – zmienna typu string:
  ster – zmiana trybu sterowania w PilocieR (pokój<->kocioł)
  stan – zmiana stanu pracy regulatora kotła (praca<->stop)
  konfig – zapis konfiguracji PilotR do pamięci EEPROM
  Parametry można wysyłać osobno lub po kilka, niezalecane jest przesyłanie
  parametrów zbędnych, czyli np. tych które się nie zmieniły.
  Uwaga !!!
  Wysyłanie ustawień dotyczących PilotaR czyli: hist, c_odpomp, obnizka, dzwiek,
  dod_al, c_zalpomp powoduje ich tymczasową zmianę (do wyłączenia zasilania).
  Zapisu trwałego dokonujemy przez wysłanie rozkazu ‘konfig’. Pozostałe nastawy i
  rozkazy po zatwierdzeniu są od razu zapisywane do pamięci regulatora lub PilotaR.
  Ponieważ pamięci EEPROM mają skończoną ilość zapisów nie można wykorzystać
  tych parametrów do płynnej regulacji np. zadanej temperatury kotła. W tym celu
  zostały też wprowadzone limity do 25 zmian na dobę osobno liczone na każdy
  parametr. Wystarczy to do sterowania czasowego co godzinę. Do płynnej regulacji
  nastawy kotła można wykorzystać obniżkę jeśli odpowiednio ustawimy sterowanie
  pokojowe.