Passive BLE Monitor integration - wersja 0.8.1

Informacja dla korzystających z integracji “Passive BLE Monitor integration”.
Ze względu na wymagania Home Assistant została przebudowana konfiguracja tej integracji.
Od wersji 0.8.1 należy w pliku konfiguracyjnym HA zmienić ustawienia.
Szczegóły tutaj Passive BLE Monitor integration

2 Likes

“Rachu, ciachu i po strachu” :smiley: nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego na jaką skalę korzystam z tej integracji (wprowadzenie wszystkich zmian w 2 HA zajęły mi dobre parę godzin).
Parę dni temu to była jeszcze beta, teraz zmiany już dotyczą stable.