Picture-Glance zmiana koloru ikony w zależności od stanu

Dodałem sobie do karty klika encji. Między innymi czujniki binarne.
Czy jest taka możliwość, żeby np. kiedy drzwi są otwarte ikona była czerwona?

type: glance
entities:
 - entity: nazwa.encji
  state_color: false
  secondary_info: last-changed
  card_mod:
   style: |
    :host {
     --card-mod-icon-color:
      {% if is_state('nazwa.encji', 'on') %}
       #green;
      {% else %}
       red;
      {% endif %}
    }

Niestety nie działa, chociaż card-mod mam zainstalowany z HACS. Działa natomiast w innych kartach./
Zmiana koloru może działać dopiero po zapisie karty

Ten sposób działa, ale dla wszystkich ikon jednocześnie.
Jest możliwość ustawienia dla poszczególnych ikon?

Zamiast

image: /local/....

Wstaw

camera_image: camera_nazwakamery

Zmieniają się kolory ale ja tego do końca nie pojmuje ( child(2) - child(2) a child(2) -child(3) )
Jeśli masz czas to możesz spróbować :grinning:
/