Pilot Awox 33952

Jak sparować pilot AwoX 33952 control via MQTT | Zigbee2MQTT z koordynatorem Zigbee?

Edit 2022-05-30
Aby sparować pilot Zigbee należy najpierw zainstalować na telefonie aplikację AwoX Smart CONTROL w celu dokonania aktualizacji oprogramowania pilota przez Bluetooth’a. W aplikacji w menu “Moje sterowniki” dodajemy pilota, przy okazji robi się automatyczna aktualizacja oprogramowania. Następnie należy zresetować pilot - trzeba jednocześnie nacisnąć przycisk ON ( I ) i przycisk okrągłego kolorowego kółeczka z strzałkami, dioda w pilocie zamruga 3 razy, dopiero wtedy można sparować pilot z koordynatorem sieci Zigbee - trzeba nacisnąć przycisk ON ( I ) i przytrzymać na 3 sekundy aż zamruga dioda. Pilot pojawi się na liście urządzeń w Z2M.

cdn …

Uhmm mam to samo. Wszystko aktualne ale widoczne jako żarówka.

Dobra wiem. Po odnalezieniu tego jako żarówka i nie usuwając tego wystarczy uruchomić ponownie z2mtt i poprawnie urzadzenie zostanie wczytane jako pilot.