Plugin - apexcharts-card

Polecam bardzo fajny dodatek do tworzenia wykresów i graficznej prezentacji danych w kartach lovelace.

Do tej pory używałem głównie mini-graph-card, ale ten dodatek zdecydowanie bardziej mi się podoba. To moje przykładowe wykresy:

5 Likes

Apex card Wykres słupkowy
Screenshot - 02.10.2021 , 08_41_33

Kod:

type: custom:apexcharts-card
graph_span: 7d
span:
 end: day
header:
 show: true
 title: Samsung TV
 show_states: true
 colorize_states: true
apex_config: null
now:
 show: false
 label: jetzt
 color: '#bf5e5e'
series:
 - entity: sensor.gniazdko_tv_samsung_energy
  type: column
  name: Samsung TV
  color: '#bf5e5e'
  group_by:
   func: last
   duration: 1d
  show:
   datalabels: true
 - entity: sensor.house_cost_monthly
  type: column
  name: Koszt
  color: '#5c6c70'
  group_by:
   func: last
   duration: 1d
  show:
   datalabels: true

Hejka w jaki sposób liczysz koszty

---
platform: template
sensors:
 house_cost_daily:
  friendly_name: 'Dom Całkowity Koszt Dzienny'
  icon_template: mdi:currency-eur
  value_template: >-
   {{
   (
   (states('input_number.energy_daily_price')|float) +
   (states('sensor.house_electricity_daily_peak')|float * states('input_number.energy_price_peak')|float) +
   (states('sensor.house_electricity_daily_offpeak')|float * states('input_number.energy_price_offpeak')|float)
   )
   | round(2)
   }}
  unit_of_measurement: "PLN"

input_number

---
energy_price_offpeak:
 name: Cena energii za kWh (Poza Szczytem)
 mode: box
 min: 0
 max: 100
 unit_of_measurement: "PLN/kWh"
 icon: mdi:currency-eur

Witam, czy ktoś potrafi przesunąć daty pod wykresem aby były wyświetlane poprawnie ?
apexchart

Kod:

type: custom:apexcharts-card
graph_span: 8d
span:
 start: hour
apex_config:
 dataLabels:
  enabled: true
series:
 - entity: weather.openweathermap
  type: column
  data_generator: |
   return entity.attributes.forecast.map((entry) => {   
    return [new Date(entry.datetime), entry.precipitation];
   });
  show:
   datalabels: true
header:
 standard_format: true
 show: true
 title: Prognozowany opad
show:
 last_updated: true
1 Like