Poczatkujący NR Odejmowanie liczb

Witam serdecznie tworze sobie proces odejmowania od siebie 2 temperatur aby wysyłać do głowicy termostatycznej parametr “temperature calibration” pomoże ktoś jak to zrobić aby na wyjściu mieć obliczoną wartość.

[
  {
    "id": "421bfd2ce983e247",
    "type": "tab",
    "label": "Flow 1",
    "disabled": false,
    "info": ""
  },
  {
    "id": "24277514ca16a1b2",
    "type": "server-state-changed",
    "z": "421bfd2ce983e247",
    "name": "TermostatK",
    "server": "bd4ec4c0.659038",
    "version": 3,
    "exposeToHomeAssistant": false,
    "haConfig": [
      {
        "property": "name",
        "value": ""
      },
      {
        "property": "icon",
        "value": ""
      }
    ],
    "entityidfilter": "climate.termostat_kinga",
    "entityidfiltertype": "exact",
    "outputinitially": true,
    "state_type": "str",
    "haltifstate": "",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "outputs": 1,
    "output_only_on_state_change": true,
    "for": 0,
    "forType": "num",
    "forUnits": "minutes",
    "ignorePrevStateNull": false,
    "ignorePrevStateUnknown": false,
    "ignorePrevStateUnavailable": false,
    "ignoreCurrentStateUnknown": false,
    "ignoreCurrentStateUnavailable": false,
    "outputProperties": [
      {
        "property": "data",
        "propertyType": "msg",
        "value": "",
        "valueType": "eventData"
      },
      {
        "property": "topic",
        "propertyType": "msg",
        "value": "",
        "valueType": "triggerId"
      }
    ],
    "x": 110,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "c8a4b33f74c110aa"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "c8a4b33f74c110aa",
    "type": "change",
    "z": "421bfd2ce983e247",
    "name": "TermostatK",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "data.new_state.attributes.current_temperature",
        "tot": "msg"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 270,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "0c59e3ea0edb6c4a"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "0bf3ef2cb08e50c0",
    "type": "server-state-changed",
    "z": "421bfd2ce983e247",
    "name": "TermometrK",
    "server": "bd4ec4c0.659038",
    "version": 3,
    "exposeToHomeAssistant": false,
    "haConfig": [
      {
        "property": "name",
        "value": ""
      },
      {
        "property": "icon",
        "value": ""
      }
    ],
    "entityidfilter": "sensor.temperatura_kinga_temperature",
    "entityidfiltertype": "exact",
    "outputinitially": true,
    "state_type": "str",
    "haltifstate": "",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "outputs": 1,
    "output_only_on_state_change": true,
    "for": 0,
    "forType": "num",
    "forUnits": "minutes",
    "ignorePrevStateNull": false,
    "ignorePrevStateUnknown": false,
    "ignorePrevStateUnavailable": false,
    "ignoreCurrentStateUnknown": false,
    "ignoreCurrentStateUnavailable": false,
    "outputProperties": [
      {
        "property": "data",
        "propertyType": "msg",
        "value": "",
        "valueType": "eventData"
      },
      {
        "property": "topic",
        "propertyType": "msg",
        "value": "",
        "valueType": "triggerId"
      }
    ],
    "x": 130,
    "y": 360,
    "wires": [
      [
        "b2e54431a155426b"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "b2e54431a155426b",
    "type": "change",
    "z": "421bfd2ce983e247",
    "name": "TermometrK",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "data.new_state.attributes.temperature",
        "tot": "msg"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 290,
    "y": 360,
    "wires": [
      [
        "0c59e3ea0edb6c4a"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "0c59e3ea0edb6c4a",
    "type": "debug",
    "z": "421bfd2ce983e247",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "targetType": "msg",
    "statusVal": "",
    "statusType": "auto",
    "x": 490,
    "y": 320,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "bd4ec4c0.659038",
    "type": "server",
    "name": "Home Assistant",
    "version": 2,
    "addon": true,
    "rejectUnauthorizedCerts": true,
    "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
    "connectionDelay": true,
    "cacheJson": true,
    "heartbeat": false,
    "heartbeatInterval": 30
  }
]

służę pomocą, mam cos takiego

różnica temp.json (2,1 KB)