Powiadomienie w kalendarzu śmieci

Witam mam taka automatyzację w HA
W kalendarzu mam 2 wpisy
Problem mam bo wysyła tylko 1 wpis z kalendarza a tego drugiego nie wysyła
automatyzacja po wykryciu w kalendarzu wpisu po świcie wysłać powiadomienie na telefon
tyle ze wysłało mi tylko 1 pozycje a drugiej nie
jakiś hint jak to poprawić?

alias: wywóz śmieci 
description: wykonuje wiadomość z kalendarza jako komendę
trigger:
 - platform: state
  entity_id: calendar.garbage_collection
  to: 'on'
condition:
 - condition: sun
  after: sunrise
action:
 - service: notify.mobile_app_robert_telefon_ha
  data:
   message: {{ state_attr(''calendar.garbage_collection'', ''message'') }}
 mode: single

widziałam filmik z nod red ale chciałem to zrobić w samym HA

Automatyzacje
https://community.home-assistant.io/t/trigger-automation-if-google-calendar-has-specific-event-today/69500/12
Modifikacje w pliku google_calendars.yaml
https://siytek.com/home-assistant-google-calendar/

@artpc a wiesz może jakiego atrybutu muszę użyć aby automatyzacja powiadomiła mnie dzień wcześniej o wystawieniu śmieci?


/
@artpc zobaczysz co w tej konfiguracji może być nie tak ponieważ encja jest unavailable:

 - platform: template
  sensors:
   event_day:
    friendly_name: Dni do wydarzenia - choinki
    entity_id: sensor.date
    unit_of_measurement: days
    value_template: >
     {% set midnight = now().replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0).timestamp() %}
     {% set event = states('calendar.2022_dachowa_choinki') | as_timestamp %}
     {{ ((event - midnight) // 86400) | int }}

Na samym końcu masz rozwiązanie.
https://community.home-assistant.io/t/how-to-trigger-automation-one-hour-before-calendar-event/170456/14

https://community.home-assistant.io/t/days-until-event-i-google-calendar/212184/8

Lub poszukaj jak dodać offset w pliku kalendarza HA
Screenshot - 12.01.2022 , 22_13_38
Który znajduje się w głównym katalogu HA

Formatuj kod do yaml

- platform: template
  sensors:
   smieci_jutro:
    entity_id:
     - calendar.smieci
     - sensor.time
    friendly_name: "Kosz na śmieci jutro"
    value_template: >
     {% set e = strptime(
        states.calendar.smieci.attributes.start_time,
        '%Y-%m-%d %H:%M:%S') %}
     {{ e.strftime('%j')|int - now().strftime('%j')|int == 1 and now().hour >= 12 }}

@Raddii

W pliku google_calendars.yaml

 - cal_id: XYZ
 entities:
 - device_id: smieci
  ignore_availability: true
  name: "\u015Amieci"
  search: "smieci"
  track: true
  offset: "!!"

Powiedz mi tylko bo nie mogę rozkminić skąd masz sensor
smieci_jutro?
/
W takim razie skąd mam uzyskać cal_id jeśli ta encja nie powstała w kalendarzu google tylko yami?

Encja powstaje z

sensor:
 - platform: template
  sensors:
   smieci_jutro:
    entity_id:
     - calendar.smieci
     - sensor.time
    friendly_name: "Kosz na śmieci jutro"
    value_template: >
     {% set e = strptime(
        states.calendar.smieci.attributes.start_time,
        '%Y-%m-%d %H:%M:%S') %}
     {{ e.strftime('%j')|int - now().strftime('%j')|int == 1 and now().hour >= 12 }}
 - cal_id: xxxxxxxx@group.calendar.google.com
 entities:
 - device_id: smieci
  ignore_availability: true
  name: "\u015Amieci"
  search: "smieci"
  track: true
  offset: "!!"