Problem z aktualizacją Supervisor z 2021.10.8 do 2021.12.1

Mam problem z aktualizacją Supervisor z 2021.10.8 do 2021.12.1

Znalazłem takie logi kontenera hassio_supervisor:

21-12-11 18:52:13 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Update Supervisor to version 2021.12.1,
21-12-11 18:52:13 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with tag 2021.12.1.,
21-12-11 18:52:38 INFO (MainThread) [supervisor.misc.scheduler] Shutting down scheduled tasks,
21-12-11 18:52:44 INFO (MainThread) [supervisor.api] Stopping API on 172.30.32.2,
21-12-11 18:52:44 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Stopped Supervisor hardware monitor,
21-12-11 18:52:44 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is down - 0,
21-12-11 18:52:44 INFO (MainThread) [__main__] Closing Supervisor,
Sentry is attempting to send 1 pending error messages,
Waiting up to 2 seconds,
Press Ctrl-C to quit,
[cont-finish.d] executing container finish scripts...,
[cont-finish.d] done.,
[s6-finish] waiting for services.,
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.,
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.

Na wszystkie problemy tego typu : aktualizacja, supervisor…
Uruchamiam terminal i wpisuje

 ha su repair

Kiedy proces dobiegnie końca restart HA . Nie mam pojęcia co ta funkcja naprawia ale wiele razy ją uruchomiałem . ( kiedyś podajże - hassio su repair )
Jak by ktoś wiedział co dokładnie naprawia to proszę się podzielić informacją.

pomogło wyrzucenie wszystkiego z dockera, postawienie na nowo i załadowanie backupu :slight_smile: