Problem z Sonoff POW 2

Po aktualizacji przestało mi pokazywać zużycie energii elektrycznej. Sensor nie jest dostępny.
Moja konfiguracja która działała bardzo długi czas poprawnie

sensor:
- platform: template
 sensors:
  today_consumption:
   friendly_name: 24h
   unit_of_measurement: kWh
   value_template: "{{ state_attr('switch.sonoff_0000', 'consumption').0 }}"
  seven_days_consumption:
   friendly_name: 7 Dni
   unit_of_measurement: kWh
   value_template: "{% set p=state_attr('switch.sonoff_0000', 'consumption') %}{{ p[:7]|sum if p }}"
  monthly_consumption:
   friendly_name: 30 Dni
   unit_of_measurement: kWh
   value_template: "{% set p=state_attr('switch.sonoff_0000', 'consumption') %}{{ p[:30]|sum if p }}"
  monthly_consumption_cost:
   friendly_name: Koszt
   unit_of_measurement: PLN
   value_template: "{{ (states('sensor.monthly_consumption') | float * 0.90) | round(2) }}"
   

Czy ktoś ma podobny problem w HA lub wie jak to rozwiązać ?