Problem z Zigbee2mqtt po odtworzeniu z kopii

Przechodziłem na większy dysk, więc odtworzyłem całą instalację z kopii. I wszystko działa pięknie… prócz tego, że nie uruchamia się Zigbee2mqtt z logiem jak niżej. Nic nie było zmieniane - kopia i odtworzenie na innej karcie. Na starej karcie wszystko działa, po skopiowaniu 1 do 1 nie. O jaką autoryzację mu chodzi? Co trzeba zmienić?

Zigbee2MQTT:info 2022-11-06 11:43:05: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
Zigbee2MQTT:error 2022-11-06 11:43:05: MQTT error: Connection refused: Not authorized
Zigbee2MQTT:error 2022-11-06 11:43:05: MQTT failed to connect, exiting…
Zigbee2MQTT:info 2022-11-06 11:43:05: Stopping zigbee-herdsman…
Zigbee2MQTT:error 2022-11-06 11:43:06: MQTT error: Connection refused: Not authorized

:thinking:
Próbowałeś z restartem Mosquitto broker

Próbowałem z restartem wszystkiego… ;))))

To kopiowałeś czy użyłeś backupu?

Odtworzyłem z backupu… który jest kopią. :wink:

To zatrzymaj Dodatki i odtwórz (przywróć) ponownie backup.

Jeśli nie pomoże to przywróć wcześniejszą wersję.

Chodzi o login i hasło z jakim łączy się Zigbee2MQTT do serwera mqtt://core-mosquitto:1883. Ustawiasz nowe hasło w Mosquitto dla Z2M, np tak:

logins:
  - username: z2m
    password: haslo1234

a potem w Z2M podajesz te dane do laczenia z brokerem MQTT tak:

mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto:1883
  user: z2m
  password: haslo1234

Logi brokera MQTT po poprawnym połączeniu:

2022-11-06 21:11:17: New connection from 172.30.33.5:50244 on port 1883.
2022-11-06 21:11:17: New client connected from 172.30.33.5:50244 as mqttjs_0e267b52 (p2, c1, k60, u'z2m').