Proxmox + NUT problemy

Witam.
Przeszedłem poradnik instalacji Konfiguracja NUT pod Proxmox serwer startuje poprawnie:

service nut-server status
● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2021-02-22 14:56:38 CET; 1min 32s ago
Process: 14614 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 14622 (upsd)
Tasks: 1 (limit: 4915)
Memory: 716.0K
CGroup: /system.slice/nut-server.service
└─14622 /lib/nut/upsd

Feb 22 14:56:38 pve upsd[14614]: addchar: discarding invalid character (0xe2)!
Feb 22 14:56:38 pve upsd[14614]: addchar: discarding invalid character (0x80)!
Feb 22 14:56:38 pve upsd[14614]: addchar: discarding invalid character (0x9c)!
Feb 22 14:56:38 pve upsd[14614]: addchar: discarding invalid character (0xe2)!
Feb 22 14:56:38 pve upsd[14614]: addchar: discarding invalid character (0x80)!
Feb 22 14:56:38 pve upsd[14614]: addchar: discarding invalid character (0x9d)!
Feb 22 14:56:38 pve upsd[14614]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
Feb 22 14:56:38 pve upsd[14614]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
Feb 22 14:56:38 pve upsd[14622]: Startup successful
Feb 22 14:56:38 pve systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.

Klient natomiast wyświetla coś takiego:
service nut-client status

● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-02-22 15:01:28 CET; 5s ago
Process: 15466 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)

Feb 22 15:01:28 pve upsmon[15466]: addchar: discarding invalid character (0x80)!
Feb 22 15:01:28 pve upsmon[15466]: addchar: discarding invalid character (0x9d)!
Feb 22 15:01:28 pve upsmon[15466]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
Feb 22 15:01:28 pve upsmon[15466]: Fatal error: insufficient power configured!
Feb 22 15:01:28 pve upsmon[15466]: Sum of power values…: 0
Feb 22 15:01:28 pve upsmon[15466]: Minimum value (MINSUPPLIES): 1
Feb 22 15:01:28 pve upsmon[15466]: Edit your upsmon.conf and change the values.
Feb 22 15:01:28 pve systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 22 15:01:28 pve systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result ‘exit-code’.
Feb 22 15:01:28 pve systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.

Macie jakieś pomysły co robię źle?
Marcin

Masz błąd w konfiguracji w pliku upsmon.conf .