Przełącznik lato-zima

Potrzebuję taki przełącznik, gdzieś czytałem o tym ale teraz nie mogę zanieść.Jak stworzyć te encje?Jakiś prosty.pomysł.

Ja zrobiłem to na przycisku

- type: conditional
  conditions:
   - entity: switch.rekuperator_zima
    state: 'on'
  card:
   type: button
   tap_action:
    action: toggle
   entity: switch.rekuperator_zima
   name: Zima
   icon: mdi:snowflake
 - type: conditional
  conditions:
   - entity: switch.rekuperator_zima
    state: 'off'
  card:
   type: button
   tap_action:
    action: toggle
   entity: switch.rekuperator_zima
   name: Lato
   icon: mdi:sun-snowflake

Gdzie switch rekuperator zima jest sterowany przez modbus

  - name: "Rekuperator zima"
   scan_interval: 1
   slave: 10
   address: 4209
   command_on: 1
   command_off: 0   
   verify:

Wygląda to tak
image
Zamieniają się napisy i ikona w zależności od stanu.

1 Like

A sensor season?

sensor:
 - platform: season

Co prawda daje w wyniku wszystkie sezony a nie tylko lato-zima.