Ropam Optima po Modbusie

Witajcie, Od kilku dni chcę dodać alarm ropam optima TCP/IP i bez skutku
Sprawdzałem centrale przez tester modbus i działa a gdy dodam to do HA to encje są niewidoczne.

   name: optima
   close_comm_on_error: true
   delay: 5
   timeout: 4
   type: tcp
   host: 192.168.2.13
   port: 502
   sensors:         #inputs (e.g. temp., hum., time)
#temperature sensors (begin)
    - name: optima_Temperatura_01 #Nazwa encji
     unit_of_measurement: °C   #Nazwa jednostki pomiarowej
     precision: 1        #Ilość cyfr wyśiwtlanych po przecinku
     scale: 0.1         #Liczba przez jaką są monożone dane przed wyświetleniem
     input_type: input      #Rodzaj rejestru modbusa z jakiego są pobierane dane
     scan_interval: 30      #Czas pomiędzy kolejnymi odczytami danego rejestru
     data_type: uint16      #Rodzaj odczytywanych danych
     address: 0         #Adres danych w rejestrze modbus
    - name: optima_Temperatura_02
     unit_of_measurement: °C
     precision: 1
     scale: 0.1
     input_type: input
     scan_interval: 30
     data_type: uint16
     address: 1
    - name: optima_Temperatura_03
     unit_of_measurement: °C
     precision: 1
     scale: 0.1
     input_type: input
     scan_interval: 30
     data_type: uint16
     address: 2
    - name: optima_Temperatura_04
     unit_of_measurement: °C
     precision: 1
     scale: 0.1
     input_type: input
     scan_interval: 30
     data_type: uint16
     address: 3      
#Temperature sensors (end)  
#analog input (begin)
    - name: optima_analog 
     unit_of_measurement: ""
     input_type: input
     scan_interval: 5
     address: 12
     data_type: uint16   
#analog input (end)
#GSM signal level (begin)
    - name: optima_GSM_lvl  
     input_type: input
     address: 14
     data_type: uint16   
#GSM signal level (end)
#AC voltage present sensor (begin)
    - name: optima_AC_jest  
     input_type: input
     address: 16
     data_type: uint16   
#AC voltage present sensor (end)
#voltage input sensor (begin)
    - name: optima_Nap_zas 
     unit_of_measurement: mV
     input_type: input
     scan_interval: 5
     address: 18
     data_type: uint16     
#voltage input sensor (end)
#Date (begin)
    - name: optima_minuta  
     input_type: input
     unit_of_measurement: ""
     address: 40
     data_type: uint16
    - name: optima_godzina  
     input_type: input
     unit_of_measurement: ""
     address: 41
     data_type: uint16
    - name: optima_dzien  
     unit_of_measurement: ""
     input_type: input
     address: 42
     data_type: uint16
    - name: optima_miesiac  
     input_type: input
     unit_of_measurement: ""
     address: 43
     data_type: uint16
    - name: optima_rok  
     input_type: input
     unit_of_measurement: ""
     address: 44
     data_type: uint16   
#Date (end)
#Error sensor (begin)
    - name: optima_awarie1  
     input_type: input
     address: 50
     data_type: uint16
    - name: optima_awarie2  
     input_type: input
     address: 51
     data_type: uint16
    - name: optima_awarie3  
     input_type: input
     address: 52
     data_type: uint16
    - name: optima_awarie4  
     input_type: input
     address: 53
     data_type: uint16    
#Error sensor (end)
#NeoGSP-IP-64 binary inputs (begin)
   binary_sensors:
    - name: optima_wejscie_01
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 0
    - name: optima_wejscie_02
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 1
    - name: optima_wejscie_03
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 2
    - name: optima_wejscie_04
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 3
    - name: optima_wejscie_05
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 4
    - name: optima_wejscie_06
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 5
    - name: optima_wejscie_07
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 6
    - name: optima_wejscie_08
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 7
    - name: optima_wejscie_09
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 8
    - name: optima_wejscie_10
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 9
    - name: optima_wejscie_11
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 10
    - name: optima_wejscie_12
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 11
    - name: optima_wejscie_13
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 12
    - name: optima_wejscie_14
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 13
    - name: optima_wejscie_15
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 14
    - name: optima_wejscie_16
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 15
    - name: optima_wejscie_17
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 16
    - name: optima_wejscie_18
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 17
    - name: optima_wejscie_19
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 18
    - name: optima_wejscie_20
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 19
    - name: optima_wejscie_21
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 20
    - name: optima_wejscie_22
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 21
    - name: optima_wejscie_23
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 22
    - name: optima_wejscie_24
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 23
    - name: optima_wejscie_25
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 24
    - name: optima_wejscie_26
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 25
    - name: optima_wejscie_27
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 26
    - name: optima_wejscie_28
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 27
    - name: optima_wejscie_29
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 28
    - name: optima_wejscie_30
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 29
    - name: optima_wejscie_31
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 30
    - name: optima_wejscie_32
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 31
    - name: optima_wejscie_33
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 32
    - name: optima_wejscie_34
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 33
    - name: optima_wejscie_35
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 34
    - name: optima_wejscie_36
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 35
    - name: optima_wejscie_37
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 36
    - name: optima_wejscie_38
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 37
    - name: optima_wejscie_39
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 38
    - name: optima_wejscie_40
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 39
    - name: optima_wejscie_41
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 40
    - name: optima_wejscie_42
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 41
    - name: optima_wejscie_43
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 42
    - name: optima_wejscie_44
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 43
    - name: optima_wejscie_45
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 44
    - name: optima_wejscie_46
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 45
    - name: optima_wejscie_47
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 46
    - name: optima_wejscie_48
     scan_interval: 5
     input_type: discrete_input
     address: 47
#NeoGSP-IP-64 binary inputs (end)   
#NeoGSP-IP-64 outputs (begin)   
   switches:
    - name: optima_wyjscie_01
     write_type: coil     #Rodzaj rejestru modbusa z jakiego są odczytywanie i do jakuego są zpisyewane dane
     scan_interval: 5
     address: 0
     verify:          #Sprawdzanie stanu rejestru
    - name: optima_wyjscie_02
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 1
     verify:
    - name: optima_wyjscie_03
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 2
     verify:
    - name: optima_wyjscie_04
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 3
     verify:
    - name: optima_wyjscie_05
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 4
     verify:
    - name: optima_wyjscie_06_grzalka
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 5
     verify:
    - name: optima_wyjscie_07
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 6
     verify:
    - name: optima_wyjscie_08
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 7
     verify:
    - name: optima_wyjscie_09
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 8
     verify:
    - name: optima_wyjscie_10
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 9
     verify:
    - name: optima_wyjscie_11
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 10
     verify:
    - name: optima_wyjscie_12
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 11
     verify:
    - name: optima_wyjscie_13
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 12
     verify:
    - name: optima_wyjscie_14
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 13
     verify:
    - name: optima_wyjscie_15
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 14
     verify:
    - name: optima_wyjscie_16
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 15
     verify:
    - name: optima_wyjscie_17
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 16
     verify:
    - name: optima_wyjscie_18
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 17
     verify:
    - name: optima_wyjscie_19
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 18
     verify:
    - name: optima_wyjscie_20
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 19
     verify:
    - name: optima_wyjscie_21
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 20
     verify:
    - name: optima_wyjscie_22
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 21
     verify:
    - name: optima_wyjscie_23
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 22
     verify:
    - name: optima_wyjscie_24
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 23
     verify:
    - name: optima_wyjscie_25
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 24
     verify:
    - name: optima_wyjscie_26
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 25
     verify:
    - name: optima_wyjscie_27
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 26
     verify:
    - name: optima_wyjscie_28
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 27
     verify:
    - name: optima_wyjscie_29
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 28
     verify:
    - name: optima_wyjscie_30
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 29
     verify:
    - name: optima_wyjscie_31
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 30
     verify:
    - name: optima_wyjscie_32
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 31
     verify:
    - name: optima_wyjscie_33
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 32
     verify:
    - name: optima_wyjscie_34
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 33
     verify:
    - name: optima_wyjscie_35
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 34
     verify:
    - name: optima_wyjscie_36
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 35
     verify:
    - name: optima_wyjscie_37
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 36
     verify:
    - name: optima_wyjscie_38
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 37
     verify:
    - name: optima_wyjscie_39
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 38
     verify:
    - name: optima_wyjscie_40
     write_type: coil
     scan_interval: 5
     address: 39
     verify:
#NeoGSP-IP-64 outputs (end)   

Dajesz jakiś wycinek z konfiguracji HA, w dodatku wyrwany z kontekstu, skąd mam wiedzieć czy przypadkiem nie popełniłeś błędy w definicji encji.

Tak samo jak powyżej, skoro znasz poprawne parametry transmisji Modbus to je podaj, może robisz literówkę w konfiguracji HA, nie wywróżę tego z kart.
Kolejna sprawa, skąd mam wiedzieć pod jakimi rejestrami są jakie wartości z centralki Ropam, mam sobie poszukać w internecie a Ty już to masz, podziel sie informacjami, linkami do dokumentacji a nie każ mi “odkrywać ameryki na nowo” żeby Ci pomóc.

1 Like

W configuration.yaml mam wpisane

modbus: !include Ropam_N64_HA.yaml

i to jest mój cały kod.

Korzystam z oprogramowania które daje producent ROPAM
https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2019/09/ModBustester.zip

Tak, masz raję, poniżej podsyłam:

Ogólnie korzystałem z https://ropam.com.pl/wsparcie/product/modbus-tcp-ip/

Używasz wielkich liter więc plik musi nazywać sie identycznie, w systemie linux duże
R i małe r to nie to samo. Jeżeli robisz include pliku to zaczynasz od początku linii a Ty masz wcięcia.

Tak mam identycznie nazwany plik. W configuration.yaml mam jeszcze wpisane:

group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include_dir_merge_list sensors
modbus: !include Ropam_N64_HA.yaml

Tzn. jak ten plik dokładnie ma wyglądać bez wcięć? Podpowiesz

sensor: !include_dir_merge_list sensors/
#script: !include_dir_named scripts/
script: !include scripts.yaml
#script: !include_dir_merge_named scripts
input_select: !include input_select.yaml
#input_boolean: !include_dir_named input_boolean/
input_boolean: !include input_boolean.yaml
#input_number: !include_dir_named input_number/
input_number: !include input_number.yaml
scene: !include scenes.yaml
#button_card_templates: include lovelace/buttons/button_card_templates.yaml
template: !include_dir_merge_list templates
switch: !include switch.yaml
mqtt:
 sensor: !include_dir_merge_list entities/mqtt/sensors/
 binary_sensor: !include_dir_merge_list entities/mqtt/binary_sensors/
 switch: !include_dir_merge_list entities/mqtt/switch/

NIE STOSUJ DUŻYCH LITER W NAZWACH ODWOŁAŃ DOPLIKÓW (zmień to na małe) Ropam_N64_HA.yaml

Co znajduje sie w twoim pliku Ropam_N64_HA.yaml

W tym pliku znajduje się to co dałem w pierwszym poście

Na moje oko to sensory powinny być w pliku sensor a nie Ropam_N64_HA.yaml ale nie doktoryzowałem się z tego.
Dziwi mnie natomiast, dlaczego wybrałeś metodę z modbus zamiast MQTT.
Integracja po MQTT tworzy praktycznie encje w HA z automatu.

Słuszna uwaga :slight_smile:, przejrzałem na szybko instukcję i niestety jest “błędnie” napisana, będzie działało ale trochę zamieszania wprowadzi w integracji HA z brokerem MQTT :wink:.

Bo nie mam centrali NEO tylko Optima z modułem TCP/IP a tu już tylko modbus

Czyli jeżeli mam sensor: !include_dir_merge_list sensors to musze sensory rzenieś do tego folderu sensors?

To co podałeś nie trzyma się żadnego formatowania wymaganego dla YAML
Wyłącz modbus: !include Ropam_N64_HA.yaml i zacznij od dodania

modbus:
name: hub1
type: tcp
host: 192.168.1.125
port: 502

w pliku konfiguracyjnym configuration.yaml i dodaniu jakiegoś jednego sensora.
modbus: !include zajmiesz się później, gdy cokolwiek zacznie ci działać .

1 Like

Działa częściowo ponieważ switch można zrobić on i za sekunde wraca na off natomiast przekaźnik jest fizycznie przełączony i niestety nie można już wyłączyć przekaźnika. Dodałem jak polecaliście w configuration.yaml


modbus:
 - name: hub1
  #close_comm_on_error: true
  #delay: 5
  #timeout: 5
  type: tcp 
  host: 192.168.2.13
  port: 502
  
  switches:
   - name: grzałka1
    address: 5
    write_type: coil 
    scan_interval: 5

W tym pliku jest jeszcze verify: # sprawdzanie stanu rejestru lecz jak to wpisze to encja staje się niedostępna
grzałka

Ważne że już coś ci działa.

Jeżeli HA nie dostaje potwierdzenia stanu to będzie się tak zachowywał.

Nie pomogę ci przy konfiguracji modbus.

Sprawdź tak

  switches:
   - name: grzałka1
    scan_interval: 1
    slave: 4
    address: 5
    write_type: coil
    command_on: 1
    command_off: 0
    verify:

Dzięki @SebiCo brakowało " slave: 4" i teraz działa dobrze. Jak się ogarnę z całością to wkleję całość, może komuś się przyda.

Jakby co jeszcze sprawdzone i działające:

 • czujki ruchu
 binary_sensors:
 - name: PIR korytarz
  slave: 2
  address: 0
  scan_interval: 1
  input_type: discrete_input
  device_class: motion
 • termometry
 sensors:
 - name: Korytarz
  scan_interval: 5
  unit_of_measurement: °C
  input_type: input
  slave: 1
  address: 0
  scale: 0.1
  precision: 1

Wg mnie to nie to, korzystasz z Modbus TCP więc ten parametr nie jest wymagany, nawet opisane jest to w dokumentacji:

image

Jak to rozumieć “REQURED” vs. “Optional”? :thinking:

W przypadku Modbus RTU parametr slave jest wymagany (REQURED), w przypadku Modbus TCP jest opcjonalny (Optional) - możesz podać ale nie musisz.

1 Like

Czy dobrze rozumiem, że slave oznacza adres.device modbusowy, urządzenia?