Sensor template , zaokrąglenie wartości ( round )

Witam
Utworzyłem kilka sensorów, lecz wartości są rozbieżne
Sensor źródłowy jest ten sam ale po zaokrągleniu wartości jest całkowicie inna

Sensor 1 round(1) ma niepoprawną wartość

Gdzie popełniam błąd?

Za mało nawiasów - ostatnie zaokrąglenie obcina czynnik 0.3502 do wartości 0.4, 0.35 i 0.3502.