Smart Power Strip Nous A5

Inteligentna listwa zasilająca z 3 gniazdami AC 3 porty USB (on/off)
UA-A5
Fleszowanie: działa tuya-convert

templates dla listwy pasuje z Gosund P1 Power Monitoring Power Strip (P1)

https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html

Po udanej aktualizacji trzeba w konsoli tasmota wydać następujące polecanie dla obsługi przycisków.

Rule1 ON Button1#State DO Power4 2 ENDON

Rule1 1

Rule2 ON Analog#A0div10<30 DO Power3 2 BREAK ON Analog#A0div10<60 DO Power2 2 BREAK ON Analog#A0div10<80 DO Power1 2 ENDON

Backlog Rule1 1; Rule2 1; Rule2 5

3 Likes

Czy kalibrację przeprowadzałaś dla 1 gniazda czy trzeba wszystkie ?
P.S Już sprawdziłem, wystarczy dla jednego.