Sprawdzanie wielkości bazy MariaDB

Dzięki @rafkan można łatwo zweryfikować jaka jest wielkość bazy MariaDB

sensor:
- platform: sql
  db_url: mysql://nazwa_bazy:twoje_haslo@core-mariadb/nazwa_bazy?charset=utf8
  queries:
   - name: 'DataBase rozmiar'
    query: 'SELECT table_schema "database", Round(Sum(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 1) "value" FROM information_schema.tables WHERE table_schema="nazwa_bazy" GROUP BY table_schema;'
    column: 'value'
    unit_of_measurement: MB