Stan grupy urządzeń w HA

Witam, czy jest możliwość stworzenia za pomocą template (bądź innego sposobu) grupy urządzeń która będzie miała status włączona gdy urządzenie A i B jest ON a C i D off? Tj zanegować urządzenie. Analogicznie w przypadku A jest OFF a B,C,D jest ON to grupa będzie ON (tylko w tym przypadku, wyłączenie którego kolwiek urządzenia zmieni stan grupy na OFF)
(A=0,B=1,C=1,D=1)=1

Na 100% się da.
Najprościej robisz sobie choćby w template nowe encje powiedzmy C’ i D’ negujące stany encji C i D i z nowej całości A, B, C’ i D’ robisz sobie grupę…

Faktycznie, o tym nie pomyślałem

Jednakże to zrodziło inny problem, pomocnik ma klasę binary.sensor a część urządzeń light i stworzenie grupy jest niemożliwe :neutral_face:

Przykład:
A,B=On
C,D=OFF
lub
A=Off
B,C,D=On

"{{ (is_state('switch.urzadzenie_a', 'on') and is_state('switch.urzadzenie_b', 'on') and is_state('switch.urzadzenie_c', 'off') and is_state('switch.urzadzenie_d', 'off')) or (is_state('switch.urzadzenie_a', 'off') and is_state('switch.urzadzenie_b', 'on') and is_state('switch.urzadzenie_c', 'on') and is_state('switch.urzadzenie_d', 'on')) }}"

W taki sposób można stworzyć sensor template lub zastosować jako wyzwalacz dla automatyki
/

    state: >-
     {% if (is_state('switch.urzadzenie_a', 'on') and is_state('switch.urzadzenie_b', 'on') and is_state('switch.urzadzenie_c', 'off') and is_state('switch.urzadzenie_d', 'off')) or (is_state('switch.urzadzenie_a', 'off') and is_state('switch.urzadzenie_b', 'on') and is_state('switch.urzadzenie_c', 'on') and is_state('switch.urzadzenie_d', 'on')) %}
      On
     {% else %}
      Off
     {% endif %}