Statystyka COP pompy

Czy ktoś z Was wylicza na podstawie sensora chwilowego COP pompy ciepła.Cop na dzień,miesiąc,rok.Jak to robicie?
Narazie na podstawie chwilowego,utworzyłem średni przy pomocy pomocnika min/max?


1 Like

Do tego służy integracja Utility Meter - Home Assistant, zliczacz sobie co chcesz - energię, wodę, ilość załączeń pompy itd

Ok ,no przecież mam tak zliczaną energię i zużycia.Tylko myślałem, że wartość musi być narastającą , a nie średnia i zmienna.W wolnej chwili sprawdzę.`

 godzina_cop_1:
  source: sensor.sredni_cop
  cycle: hourly
 dzien_cop_1:
  source: sensor.sredni_cop
  cycle: daily
 miesiac_cop_1:
  source: sensor.sredni_cop
  cycle: monthly
 rok_cop_1:
  source: sensor.sredni_cop
  cycle: yearly

cos nie tak ,sumuje mi cop a chce sredni.

Do średniej możesz użyć Filter - Home Assistant

Walczę dzisiaj z wyliczeniem sobie produkcji i COP pompy, coś już działa, ale nie mogę sobie poradzić z wyliczeniem COP godzina ,dzień miesiąc, rok. Może ktoś z większą wiedzą mi pomoże.Wrzucę to co mam.


sensor:
# Logiczne sensory obliczeniowe
# Obliczanie delty cop 
- platform: template
 sensors:
  #-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#
  # Cz
  sensor_cop:
   friendly_name: "Delta Chwilowy"
   device_class: 'temperature'
   value_template: >-
     {{states('sensor.wyjscie_z_wymiennika')|float(0) - states('sensor.powrot_do_bufora')|float(0) |round(2) }}
   unit_of_measurement: "C"
   
  moc_chwilowy:
   friendly_name: "Moc PC"
   device_class: 'power'
   value_template: >-
     {{(states('sensor.sensor_cop1')|float(0) * 1400|float(0) * 1.17|float(0)) |round (2) }}
   unit_of_measurement: "W"
   

   
  moc_cieplma:
   friendly_name: "Moc Cieplna"
   device_class: power
   value_template: >-
      {% set moc = states('sensor.moc_chwilowy')|float(0) + states('sensor.buderus_w')|float(0) %}
      {% if moc < 0 %}
       0
      {% else %}
      {{ moc | round(2) }}
      {% endif %}
   unit_of_measurement: "W"  cop_chwilowy:
   friendly_name: "cop PC"
   device_class: 'power'
   value_template: >-
      {% set cop = (states('sensor.moc_chwilowy')|float(0) / states('sensor.pobor_chwilowy_pc')|float(0)) %}
      {% if cop < 0 or cop > 6.5 %}
       0
      {% else %}
      {{ cop | round(2) }}
      {% endif %}
     
   unit_of_measurement: "Cop"
   
  sensor_cop1:
   friendly_name: "Delta Chwilowy1"
   device_class: 'temperature'
   value_template: >-
      {% set delta = states('sensor.wyjscie_z_wymiennika')|float(0) - states('sensor.powrot_do_bufora')|float(0) %}
      {% if delta < 0 %}
       0
      {% else %}
      {{ delta | round(2) }}
      {% endif %}
   unit_of_measurement: "C"
   
   
  cop_godzinowy_pc1:
   friendly_name: "COP Godzinowy PC1"
   unit_of_measurement: "COP"
   value_template: "{{ states('godzina_produkcja_pc') / states('godzina_licznik_pc') }}"

  cop_dzienny_pc1:
   friendly_name: "COP Dzienny PC1"
   unit_of_measurement: "COP"
   value_template: "{{ states('dzien_produkcja_pc') / states('dzien_chwilowy_pc1') }}"

  cop_miesieczny_pc1:
   friendly_name: "COP Miesięczny PC1"
   unit_of_measurement: "COP"
   value_template: "{{ states('miesiac_produkcja_pc') / states('miesiac_chwilowy_pc1') }}"

  cop_roczny_pc1:
   friendly_name: "COP Roczny PC1"
   unit_of_measurement: "COP"
   value_template: "{{ states('rok_produkcja_pc') / states('rok_chwilowy_pc1') }}"


   moc_chwilowy:
    friendly_name: "Moc Pompy Ciepła"
    unit_of_measurement: "W"
    value_template: "{{ states('sensor.power_sensor') | float }}"

input_number:
 pompa_ciepla_licznik:
  name: "Licznik Produkcji Pompy Ciepła"
  min: 0
  max: 100000 # Dostosuj maksymalną wartość do swoich potrzeb
  step: 1
  unit_of_measurement: "kWh"

automation:
 - alias: "Aktualizuj Licznik Produkcji Pompy Ciepła"
  trigger:
   platform: time_pattern
   minutes: "/1" # Aktualizuj co minutę, możesz dostosować częstotliwość
  action:
   - service: input_number.set_value
    data_template:
     entity_id: input_number.pompa_ciepla_licznik
     value: "{{ states('input_number.pompa_ciepla_licznik') | float + states('sensor.moc_chwilowy') | float / 60000 }}" # Zamień waty na kilowaty (1W = 0,001kW)

utility_meter:
 godzina_produkcja_pc:
  source: input_number.pompa_ciepla_licznik
  cycle: hourly
 dzien_produkcja_pc:
  source: input_number.pompa_ciepla_licznik
  cycle: daily
 miesiac_produkcja_pc:
  source: input_number.pompa_ciepla_licznik
  cycle: monthly
 rok_produkcja_pc:
  source: input_number.pompa_ciepla_licznik
  cycle: yearly


 godzina_licznik_pc:
  source: sensor.licznik_pc
  cycle: hourly
 dzien_licznik_pc:
  source: sensor.licznik_pc
  cycle: daily
 miesiac_licznik_pc:
  source: sensor.licznik_pc
  cycle: monthly
 rok_licznik_pc:
  source: sensor.licznik_pc
  cycle: yearly

Do przepisania definicja sensorów ponieważ Legacy Sensor configuration format:
This format still works but is no longer recommended. Use modern configuration.
Moim zdaniem nie ma sensu poprawiać formatu, który nie jest rekomendowany przez HA, to tylko kwestia czasu jak nie będzie supportowany i zostanie usunięty.

Masz ciepłomierz zamontowany w instalacji?

Widzę, że tam jest jakieś założenie stałego przepływu czynnika grzewczego, bo dostarczone ciepło w jednostce czasu jest obliczane na zasadzie podobnej do ciepłomierza
tj. różnica temperatur * ciepło właściwe czynnika * objętość, która wtedy przepłynęła
(tylko z założeniem znanego stałego przepływu, lepszy by był pewnie wodomierz, bo to takie chyba śmiałe założenie z tym stałym przepływem?)

Przepływ jest stały i znany.Pomiar z cieplomierza,którego nie umiem zintegrować z HA,a pewnie się da, bo są wyjścia komunikacyjne Mbus.Mam konwerter numeron proBox, ale on nie wspiera tego mojego licznika santecha.Musialbym zmienić na Kanstrupa.Wyliczenia produkcji chwilowej pokrywają się z ciepłomierzem .Wyliczam produkcję wartość narastającą z tego wyliczam np. dzienną produkcję ,mam wyliczony dzienny pobór pc. Czemu nie liczy dziennego COP?
Podobnie mam zrobiony COP chwilowy i tu jest ok działa.2 Likes