Sterowanie przekaźnikami. Arduino MQTT

Witajcie
Chciałbym sterować przekaźnikami z Arduino podłączonym po sieci kablem. Korzystam z repozytorium GitHub - dawidchyrzynski/arduino-home-assistant: ArduinoHA allows to integrate an Arduino/ESP based device with Home Assistant using MQTT. Tam w przykładach jest LED-SWICH. Działa idealnie z jednym przekaźnikiem, ale nie moge przerobić skech`a na kilka przekaźników. Home assistant wykrywa mi encje ale zawsze steruje wszystkimi przekaźnikami na raz niezależnie który przycisk wcisnę. Wklejam oryginalny skech z przykładu

#include <Ethernet.h>
#include <ArduinoHA.h>

#define LED_PIN 9
#define BROKER_ADDR IPAddress(192,168,0,17)

byte mac[] = {0x00, 0x10, 0xFA, 0x6E, 0x38, 0x4A};

EthernetClient client;
HADevice device(mac, sizeof(mac));
HAMqtt mqtt(client, device);
HASwitch led(“led”, false); // “led” is unique ID of the switch. You should define your own ID.

void onBeforeSwitchStateChanged(bool state, HASwitch* s)
{
// this callback will be called before publishing new state to HA
// in some cases there may be delay before onStateChanged is called due to network latency
}

void onSwitchStateChanged(bool state, HASwitch* s)
{
digitalWrite(LED_PIN, (state ? HIGH : LOW));
}

void setup() {
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);

// you don't need to verify return status
Ethernet.begin(mac);

// set device's details (optional)
device.setName("Arduino");
device.setSoftwareVersion("1.0.0");

// set icon (optional)
led.setIcon("mdi:lightbulb");
led.setName("My LED");

// handle switch state
led.onBeforeStateChanged(onBeforeSwitchStateChanged); // optional
led.onStateChanged(onSwitchStateChanged);

mqtt.begin(BROKER_ADDR);

}

void loop() {
Ethernet.maintain();
mqtt.loop();
}