Stworzenie wentylatora przy użyciu dwóch przekaźników

Czołem!

Pytałem już o to 2 tygodnie temu na forum HA ale brak odpowiedzi. Liczę, że tutaj ktoś pomoże.

Mam wentylator 2 biegowy, który kontroluję dwoma przekaźnikami.
Wentylator jest wyłączony gdy switch.l1==off i switch.l2==off
Wentylator jest na pierwszym biegu gdy switch.l1==on i switch.l2==off
Wentylator jest na drugim biegu gdy switch.l1==off i switch.l2==on
Włączenie odpowiedniego biegu lub wyłączenie kontroluję przez 3 skrypty:
script.closet_fan_off
script.closet_fan_low
script.closet_fan_high

Chciałbym teraz stworzyć w HA wentylator. Tak żeby móc na dashboard wyświetlić kartę wentylatora, na której będą wyświetlone 3 guziki: off, low, high. Nie potrafię tego ogarnąć, na tę chwilę mam:

fan:
  - platform: template
   fans:
    tv_fan:
     friendly_name: TV Fan
     entity_id: fan.tv
     preset_mode_template: >
      {% if is_state('switch.l1', 'off') and is_state('switch.l2', 'off') %}
       off
      {% elif is_state('switch.l1', 'on') and is_state('switch.l2', 'off') %}
       low
      {% elif is_state('switch.l1', 'off') and is_state('switch.l2', 'on') %}
       high
      {%else %}
       off
      {% endif %}
     turn_on:
      - service: switch.turn_on
       entity_id: switch.l1
     turn_off:
      - service: switch.turn_off
       entity_id: switch.l1
      - service: switch.turn_off
       entity_id: switch.l2

Niestety w HA pojawia mi się wentylator o 2 guzikach więc coś tu jest nie tak.

Rozwiązania nie podam ale coś mi się w Twojej konfiguracji nie podoba:
Budujesz warunkową listę presetów

     preset_mode_template: >
      {% if is_state('switch.l1', 'off') and is_state('switch.l2', 'off') %}
       off
      {% elif is_state('switch.l1', 'on') and is_state('switch.l2', 'off') %}
       low
      {% elif is_state('switch.l1', 'off') and is_state('switch.l2', 'on') %}
       high
      {%else %}
       off
      {% endif %}

W zależności od stanu przekaźników będą tylko wybrane nastawy.
Dlaczego dwa? - powinien być jeden :slight_smile:
Wg. dokumentacji lista dostępnych presetów jest budowana w sposób

.....
    preset_mode_template: "{{ states('input_select.preset_mode') }}"
    preset_modes:
     - 'off'
     - 'high'
     - 'low'
......

O ile co do pierwszej części mogę się mylić, to preset_modes bym jednak dodał

W ogóle tego nie widać w załączonej konfiguracji?

To Twój post: Two relays and a template fan - Configuration - Home Assistant Community
Poczytaj Fan template with 2 relays - Configuration - Home Assistant Community

Dzięki za zainteresowanie! Tak, to mój post. Przerobiłem kod z powyższego linku tak:

input_boolean:
 office_fan:
  name: Office Fan Power

input_text:
 office_fan:
  name: Office Fan Speed

fan:
 - platform: template
  fans:
   office_fan:
    value_template: "{{states('input_boolean.office_fan')}}"
    speed_template: "{{states('input_text.office_fan')}}"
    turn_on:
     - service: input_text.set_value
      data:
       entity_id: input_text.office_fan
       value: 'low'
     - service: homeassistant.turn_on
      entity_id: switch.4ch_switch_szafka_tv_l1, input_boolean.office_fan
    turn_off:
     - service: homeassistant.turn_off
      entity_id: switch.4ch_switch_szafka_tv_l1, switch.4ch_switch_szafka_tv_l2, input_boolean.office_fan
    set_speed:
     - service_template: "switch.turn_{{'on' if speed in ['low'] else 'off'}}"
      entity_id: switch.4ch_switch_szafka_tv_l1
     - service_template: "switch.turn_{{'on' if speed in ['high'] else 'off'}}"
      entity_id: switch.4ch_switch_szafka_tv_l2
     - service: input_text.set_value
      data_template:
       entity_id: input_text.office_fan
       value: '{{speed}}'

Jak klikam SPRAWDŹ KONFIGURACJĘ to dostaję:

Ostrzeżenia konfiguracji
Invalid config for 'template' from integration 'fan' at configuration.yaml, line 63: 'speed_template' is an invalid option for 'fan.template', check: fans->office_fan->speed_template
Invalid config for 'template' from integration 'fan' at configuration.yaml, line 74: 'set_speed' is an invalid option for 'fan.template', check: fans->office_fan->set_speed

Następnie skopiowałem kolejny konfig:

fan:
 - platform: template
  fans:
   stove_fan:
    friendly_name: "Stove Fan"
    value_template: >
     {%- if states.switch.stove_fan_relay_low.state == 'on' or states.switch.stove_fan_relay_high.state == 'on' -%} on 
     {%- else -%} off
     {%- endif %}
     
    percentage_template: >
     {%- if states.switch.stove_fan_relay_low.state == 'on' -%} 50 
     {%- elif states.switch.stove_fan_relay_high.state == 'on' -%} 100
     {%- else -%} 0
     {%- endif %}

    turn_on:
     service: homeassistant.turn_on
     entity_id: switch.stove_fan_relay_low
    turn_off:
     service: homeassistant.turn_off
     entity_id: switch.stove_fan_relay_low, switch.stove_fan_relay_high
    set_percentage:
     - service_template: >-
        {%- if (percentage > 0) and (percentage <=50) -%} homeassistant.turn_on 
        {%- else -%} homeassistant.turn_off
        {%- endif %}
      entity_id: switch.stove_fan_relay_low
     - service_template: >
        {%- if (percentage > 50) and (percentage <=100) -%} homeassistant.turn_on 
        {%- else -%} homeassistant.turn_off
        {%- endif %}
      entity_id: switch.stove_fan_relay_high
    speed_count: 2

Nie mam u siebie stove_fan_relay_low oraz stove_fan_relay_high ale mimo to sprawdzenie konfiguracji przechodzi pomyślnie. Zmieniam więc pierwsze wystąpienie states.switch.stove_fan_relay_low.state na states.switch.4ch_switch_szafka_tv_l1.state

i sprawdzając konfigurację dostaję:

Ostrzeżenia konfiguracji
Invalid config for 'template' from integration 'fan' at configuration.yaml, line 87: invalid template (TemplateSyntaxError: expected token 'end of statement block', got 'ch_switch_szafka_tv_l1') for dictionary value 'fans->stove_fan->value_template', got "{%- if states.switch.4ch_switch_szafka_tv_l1.state == 'on' or states.switch.stove_fan_relay_high.state == 'on' -%} on {%- else -%} off {%- endif %}\n"

Nie rozumiem tego błędu.

EDIT:
Zacząłem kombinować ze składnią i dałem tak:
states.switch['4ch_switch_szafka_tv_l1'].state
no i zaczęło działać! Ślicznie dziękuję!!!

To ślicznie proszę o przedstawienie końcowej działającej konfiguracji dla potomnych :slight_smile: .

Oczywiście. Poniżej cała konfiguracja z pliku configuration.yaml:

fan:
 - platform: template
  fans:
   closet_fan:
    friendly_name: "Closet Fan"
    value_template: >
     {%- if states.switch['4ch_switch_szafka_tv_l1'].state == 'on' or states.switch['4ch_switch_szafka_tv_l2'].state == 'on' -%} on 
     {%- else -%} off
     {%- endif %}
    percentage_template: >
     {%- if states.switch['4ch_switch_szafka_tv_l1'].state == 'on' -%} 50 
     {%- elif states.switch['4ch_switch_szafka_tv_l2'].state == 'on' -%} 100
     {%- else -%} 0
     {%- endif %}
    turn_on:
     service: homeassistant.turn_on
     entity_id: switch.4ch_switch_szafka_tv_l1
    turn_off:
     service: homeassistant.turn_off
     entity_id: switch.4ch_switch_szafka_tv_l1, switch.4ch_switch_szafka_tv_l2
    set_percentage:
     - service_template: >-
        {%- if (percentage > 0) and (percentage <=50) -%} homeassistant.turn_on 
        {%- else -%} homeassistant.turn_off
        {%- endif %}
      entity_id: switch.4ch_switch_szafka_tv_l1
     - service_template: >
        {%- if (percentage > 50) and (percentage <=100) -%} homeassistant.turn_on 
        {%- else -%} homeassistant.turn_off
        {%- endif %}
      entity_id: switch.4ch_switch_szafka_tv_l2
    speed_count: 2

Te 3 skrypty o których pisałem były użyte wyłącznie w Node-RED. Stwierdziłem, że je skasuję i podepnę się bezpośrednio pod switch’e:

[{"id":"64f6d396584d731b","type":"server-state-changed","z":"60dab39828029ce9","name":"szafka tv - temperatura","server":"89fbae45.759a4","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.szafka_pod_tv_temperature","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":false,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":520,"y":1520,"wires":[["5e992b109e8f10fc"]]},{"id":"5e992b109e8f10fc","type":"switch","z":"60dab39828029ce9","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"28","vt":"num"},{"t":"btwn","v":"28","vt":"num","v2":"34","v2t":"num"},{"t":"gte","v":"34","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":710,"y":1520,"wires":[["5676a188db51c7f8"],["814c274031fc8265","d0fadb18bb92087e"],["5023448066ca83f0","a9ee37788c706803"]]},{"id":"5676a188db51c7f8","type":"api-call-service","z":"60dab39828029ce9","name":"wyłączony","server":"89fbae45.759a4","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.4ch_switch_szafka_tv_l1","switch.4ch_switch_szafka_tv_l2"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":910,"y":1460,"wires":[[]]},{"id":"814c274031fc8265","type":"api-call-service","z":"60dab39828029ce9","name":"low - L1 ON","server":"89fbae45.759a4","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_on","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.4ch_switch_szafka_tv_l1"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":910,"y":1500,"wires":[[]]},{"id":"d0fadb18bb92087e","type":"api-call-service","z":"60dab39828029ce9","name":"low - L2 OFF","server":"89fbae45.759a4","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.4ch_switch_szafka_tv_l2"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":910,"y":1540,"wires":[[]]},{"id":"5023448066ca83f0","type":"api-call-service","z":"60dab39828029ce9","name":"high - L1 OFF","server":"89fbae45.759a4","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.4ch_switch_szafka_tv_l1"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":920,"y":1580,"wires":[[]]},{"id":"a9ee37788c706803","type":"api-call-service","z":"60dab39828029ce9","name":"high - L2 ON","server":"89fbae45.759a4","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_on","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["switch.4ch_switch_szafka_tv_l2"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":910,"y":1620,"wires":[[]]},{"id":"89fbae45.759a4","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]

No i efekt końcowy na którym mi zależało czyli jedno urządzenie, widoczne jako wentylator:

1 Like