Sumowanie danych z encji codziennie resetowanej

Mam licznik opadów, który pokazuje ile mm deszczu spadło w ciągu doby, potrzebowałbym zsumować, ile deszczu spadło w ciągu 5 dni, jak to zrobić?
Szukałem w history_stats ale nie widzę rozwiązania.

Tym się zapoznaj
History Stats
A takim sposobem :thinking:

sensor:

- platform: statistics
  name: Local Rain 24 Hours Statistics
  entity_id: sensor.rain_total
  sampling_size: 4320 # Enough for 3 readings a minute
  max_age:
   hours: 24

 - platform: template
  sensors:
   template_rain_last_24_hours:
    friendly_name: "Local Rain 24 Hours"
    unit_of_measurement: 'mm'
    value_template: "{{ state_attr('sensor.local_rain_24_hours_statistics', 'change') }}"