Supervisor dostęp

Nowa instalacja na IntelNUC - jak w pasku bocznym dodać dostęp do supervisior - z konfiguracji można wejść i działać ale trochę dużo klikania

Od wersji 2021.12 zmieniło się panel konfiguracji:

Można by pokombinować w ten sposób, ale nie próbowałem

Dla kontroli serwera której mi najbardziej brakowało oraz supervisora wystarczy dorobić taki kawałek w configuration.yaml

panel_custom:
 - name: server_control
  sidebar_title: Kontrola serwera
  sidebar_icon: mdi:cog-transfer
  js_url: /api/hassio/app/entrypoint.js
  url_path: "config/server_control"
  embed_iframe: true
  require_admin: true
  config:
   ingress: core_configurator
 - name: supervisor_control
  sidebar_title: Supervisor
  sidebar_icon: hass:home-assistant
  js_url: /api/hassio/app/entrypoint.js
  url_path: "hassio/system"
  embed_iframe: true
  require_admin: true

Update`: To samo (“mniej-więcej”) dla wersji HA core 2022.5.0 i nowszych:

panel_custom:
 - name: server_control
  sidebar_title: Kontrola serwera
  sidebar_icon: mdi:cog-transfer
  js_url: /api/hassio/app/entrypoint.js
  url_path: "developer-tools/yaml"
  embed_iframe: true
  require_admin: true
  config:
   ingress: core_configurator
 - name: supervisor_control
  sidebar_title: Supervisor
  sidebar_icon: hass:home-assistant
  js_url: /api/hassio/app/entrypoint.js
  url_path: "hassio/system"
  embed_iframe: true
  require_admin: true