Symulator OPCUA

Witam,
jestem nowy jeśli chodzi o RedNode więc proszę o wyrozumiałość.
Chce zrobić mały projekt w kontenerach.

  • Na początek zasymulować 3 wybrane sygnały szeregów czasowych za pomocą opcua.
  • Następnie należy nawiązać połączenie z tym symulatorem OPC-UA, wczytać sygnały, przekształcić je na format MQTT i opublikować - czy to należy wykonać w drugim flow?
  • potem chce zapisać te wartości do bazy sql i przedstawić je w grafana.

Jak już będę miał gotowe flow, to będę chciał to przenieść do kontenera.

Największy problem mam z utworzeniem i skonfigurowanie serwera i klienta opcua.
Czy jest gdzieś jakiś łopatologiczny tutorial jak wykonać i skonfigurować serwer i klienta opcua?
Czy wszyszko da się zrobić w jednym flow czy muszę rozbić na kilka?