Szczegóły loga (OSTRZEŻENIA)

Witam, od pewnego czasu mam w logach HA na RPI4 taki komunikat :

Logger: homeassistant.components.http.ban
Source: components/http/ban.py:124
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 17:50:27 (1 occurrences)
Last logged: 17:50:27

Login attempt or request with invalid authentication from supervisor (172.30.XX.X). (Python/3.9 aiohttp/3.7.4.post0)

i nie bardzo wiem co jest nie tak a przy okazji HA często się restartuje. Ktoś potrafi mi udzielić jakiejś podpowiedzi jak temu zaradzić ?

Może tym tropem :thinking:

Authentication Providers - Home Assistant

Z logu wynika, że jakiś system próbuje zalogować się do supervisora z błędnymi poświadczeniami, sprawdź używane integracje.
Nie musisz ukrywać adresu z puli 172.30.XX.X, to prywatna adresacja sieci wykorzystywana w środowisku dockera HA.

ja mam takie ostrzeżenie, które też nie do końca rozumiem

A request from a reverse proxy was received from 172.30.33.8, but your HTTP integration is not set-up for reverse proxies; This request will be blocked in Home Assistant 2021.7 unless you configure your HTTP integration to allow this header

mam wrażenie że jest to związane z NGINX Home Assistant SSL proxy, którego używam, tylko jak to naprawić?

@luki25 za mało szczegołów technicznych ale z dużym prawdopodobieństwem to będzie HTTP - using reverse proxies, tutaj masz podobny przypadek:

dzięki za podpowiedź, problem rozwiązany, należy w configuration.yaml dodać wpis
http:

http:
 use_x_forwarded_for: true
 trusted_proxies:
  - 172.30.33.3
  - 127.0.0.1
  - ::1

Panowie, pojawia się takie ostrzeżenie w logach, jest ich bardzo dużo. Gdzie szukać przyczyny ?

Logger: homeassistant.components.utility_meter.sensor
Source: components/utility_meter/sensor.py:312
Integration: Utility Meter (documentation, issues)
First occurred: 11:11:39 (80 occurrences)
Last logged: 11:16:32

 • Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]
 • Invalid state (21.64913 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]
 • Invalid state (43.91574 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]
 • Invalid state (None > 21.64844): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]
 • Invalid state (None > 43.91387): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:15:50 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (30.52637 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:15:50 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (30.52637 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:15:50 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (30.52637 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:15:50 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (30.52637 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:15:57 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:15:57 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:15:57 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:15:57 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:18 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (21.64913 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:18 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (21.64913 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:18 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (21.64913 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:18 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (21.64913 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (43.91574 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (43.91574 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (43.91574 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (43.91574 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 21.64844): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 21.64844): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 21.64844): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 21.64844): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 43.91387): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 43.91387): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 43.91387): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 43.91387): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:59 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (30.52921 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:59 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (30.52921 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:59 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (30.52921 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:16:59 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (30.52921 > None): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:17:05 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:17:05 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:17:05 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’>]

2022-05-03 11:17:05 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.utility_meter.sensor] Invalid state (None > 30.5261): [<class ‘decimal.ConversionSyntax’

Jak masz zdefiniowane sensory w utility_meter?

oczko_dzien:
 source: sensor.electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_1_3
 cycle: daily
 
oczko_miesiac:
  source: sensor.electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_1_3
  cycle: monthly
  
oczko_rok:
  source: sensor.electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_1_3
  cycle: yearly
  
oczko_tydzien:
  source: sensor.electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_1_3
  cycle: weekly

W jakim pliku masz dodane powyższe wpisy?

Edit:
Jeśli “wyłączyłeś” z configuration.yaml definicję utility_meter do pliku utility_meter.yaml to powyższe wpisy powinny wyglądać tak:

oczko_dzien:
 source: sensor.electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_1_3
 cycle: daily

Wpisy są w pliku:
/config/meter.yaml

Także, jest wyłączone:

Chyba wpisy wyglądają tak jak podałeś:

Sprawdź w zakładce “Narzędzia deweloperskie” - “Statystyki” czy encja:

 sensor.electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_1_3

nie wymaga interwencji/naprawy.

W linii (130,131) masz 2 spacje a w (134,135) (138, 139) (142,143) po 4 spacje :thinking: