Szybkie porady - Kolory i style

Poniżej zamieszczam fragment kodu wykorzystany w filmie szybkie porady: Kolory i style

style: |
 ha-card {
  background: {% if states('sensor.serwerownia_tempsensor_0_temperature') | int < 20 %} 
          green
        {% else %}
          red
        {% endif %}
        ;
 }
 span.value {
  font-size: 38px;
  margin-right: 4px;
 }
 span.measurement {
  font-size: 24px;
  color: red;
 }