Tasmota 10.0.0 Norman

Nowa wersja z numerkiem 10.0.0 Norman

Najważniejsze Zmiany:
Wsparcie dla InfluxDB
Wsparcie dla drugiego serwera DNS
Usunięto polecenie EnergyReset
Zmieniona wiadomość Upload buffer miscompare na Not enough space while upgrading

Pełna lista zmian: https://tasmota.github.io/docs/

Aktualizacja urządzeń ESP podłączonych do portu USB bezpośrednio z przeglądarki
https://tasmota.github.io/install/

Nowe komendy: SetOption2, SetOption127, SetOption128, SetOption129, SetOption130, EnergyExport, EnergyUsage, EnergyTotal, EnergyToday, EnergyYesterday

2 Likes