Termostat umożliwiający monitorowanie temperatury wody zasilającej grzejniki

Witam wszystkich, czy istnieje jakiś termostat na przykład w ESP home do kontrolowania temperatury w pomieszczeniach lecz który monitoruje temperaturę wody w buforze. Chodzi mi o to że jeżeli woda w buforze nie będzie miała odpowiedniej temperatury to termostat ma czekać zanim ta woda będzie miała określoną temperaturę wtedy uruchomi pompę obiegową na ogrzewanie domu mam nadzieję że to jasno wyjaśniłem.

Nie wiem czy dość jasno, ale ESPHome to tylko środowisko do napisania czegoś własnego (choć może niezbyt skomplikowanego), więc jeśli sobie napiszesz to będzie.

Chyba nie widzę innej możliwości, bo te wszystkie termostaty obsługują tylko jeden czujnik temperatury i im to obojętne czy włącza ogrzewanie gdy np woda w buforze jest zimna.

@rumunn95 nie wiem czego oczekujesz od termostatu, ale ja mam tak, że pompą cyrkulacyjną zasilam przez sonoff-a Basic-a i NR nie załączy go jak temperatura nie osiągnie zadanej temperatury, którą monitoruje przez DS18b20 podłączonego do tego sonoff-a.

Oczekuję takiej pracy że, póki pompa ciepła nie nagrzeje mi buforu do temperatury np 35 stopni to termostat pokojowy nie załączy pomp obiegowych ani do grzejników ani do podłogówki obecnie mam tak że przykładowo pompa ciepła przełącza się na grzanie CWU w tym czasie pompy obiegowe ogrzewania zabierają całą energię z bufora przykładowo do 27 stopni i pompa po nagrzaniu CWU przełącza się w tryb grzania bufora niestety ciężko jej wtedy dobić do temperatury zadanej na buforze jeżeli pracują pompy obiegowe które tłoczą tą zimną wodę w instalację c.o. dlatego chcę zrobić tak że póki wodę w buforze nie osiągnie minimalnej temperatury to pompy obiegowe nie uruchamiają się żeby nagrzać pomieszczenia do określonej temperatury.

Chętnie spojrzałbym na Twój flow a nawet skorzystał bo założenia mam podobne ale wiedzy brak :slight_smile:

Ja też z chęcią skorzystam :slightly_smiling_face:

@rumunn95 skoro termostat dziala poprawnie (i można nim sterować) to dlaczego nie włączać lub wyłączać go automatyzacją, ktora sprawdza temperaturę wody w buforze?

Bo to kolejne zbędne urządzenie które można wyeliminować za pomocą kodu.

Za pomocą kodu, który trzeba uruchomić też na “jakimś” urządzeniu :wink: czyli liczba urządzeń wymagana do uzyskania danego efektu, jak dla mnie, jest taka sama. Mając do wyboru: gotowe urządzenie z możliwością sterowania a urzadzenie, które muszę zbudować, wybieram gotowe urządzenie, wolę upraszczać niż “komplikować”.

@MariuszAK @rumunn95 wrzucam mój flow.
flows (2).json (7,4 KB)
Ja dodatkowo “na przekór” @macek skomplikowałem sobie układ (na wypadek awarii HA, RPi …) i mam zbudowany ale wyłączony drugi układ sterowania ogrzewaniem, a dla tego zakresu tematu do bufora podłączony jest termostat ze starego bojlera który odłącza pompkę CO jak temperatura w buforze jest za niska.

1 Like

ogarnąłem temat automatyzacja :slight_smile: ponizej kod z esphome i automatyzacja.

esphome:
 name: termostat

esp8266:
 board: esp01_1m

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
 password: 

wifi:
 ssid: 
 password: 

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Termostat Fallback Hotspot"
  password: 

captive_portal:

switch: 
 - platform: gpio
  pin: GPIO 0
  name: "RelDół"
  id: "dol"
  #inverted: true
  
 - platform: gpio
  pin: GPIO 2
  name: 'RelGóra'
  id: "gora"
  #inverted: true
 
dallas:
 - pin: GPIO1
  update_interval: 15s
 
sensor:
 - platform: dallas
  address: 0x5601145e9e982728
  name: "Tpodl"
  id: "Tpodloga"
  
 - platform: dallas
  address: 0x2D02099245225228
  name: "Temperature #5"
  # id: "Tbufor"
  
 - platform: dallas
  address: 0x8d082221ed0b6328
  name: "Tgora"
  id: "Tgora"
  
  
climate:
 - platform: thermostat
  name: "Termostat dół"
  sensor: Tpodloga
  min_heating_off_time: 10s
  min_heating_run_time: 10s
  min_idle_time: 20s
  default_mode: heat
  heat_deadband: 0.3
  heat_overrun: 0.2
  default_target_temperature_low: 28 °C
  heat_action:
   - switch.turn_on: dol
  idle_action:
   - switch.turn_off: dol  
  
 - platform: thermostat
  name: "Termostat góra"
  sensor: Tgora
  min_heating_off_time: 10s
  min_heating_run_time: 10s
  min_idle_time: 20s
  default_mode: heat
  heat_deadband: 0.3
  heat_overrun: 0.1
  default_target_temperature_low: 21 °C
  heat_action:
   - switch.turn_on: gora
  idle_action:
   - switch.turn_off: gora  

  
  
  
  
  

Automatyzacja ON:

id: ''
alias: Termostat dół ON
description: ''
trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.temperature_5
  above: 34
condition:
 - condition: state
  entity_id: climate.termostat_dol
  attribute: hvac_action
  state: 'off'
action:
 - service: climate.turn_on
  data: {}
  target:
   entity_id: climate.termostat_dol
mode: single

Automatyzacja OFF

id: ''
alias: Termostat dół OFF
description: ''
trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.temperature_5
  below: 32.5
condition:
 - condition: state
  entity_id: climate.termostat_dol
  attribute: hvac_action
  state: heating
action:
 - service: climate.turn_off
  data: {}
  target:
   entity_id: climate.termostat_dol
mode: single

To samo dla drugiego termostatu :grin:
Dla pracy “stand allone” automatyzacje można by zrobić w samym esphome :slightly_smiling_face:

1 Like