Update add-on'a do konkretnej wersji

Ktoś ma pomysł jak zrobić update add-on’a, w moim przypadku hassio-zigbee2mqtt, do konkretnej wersji ale nie najnowszej? Nie chce instalować najnowszej wersji tylko zrobić upgrade tylko o dwie wersje w górą - z wersji 1.14.2 do 1.14.4.2, obecnie najnowsza wersja to 1.15.0.
Napewno będzie to wymagało update kontenera:

➜ ~ docker container ls | grep zigbee2mqtt
CONTAINER ID    IMAGE                        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS            NAMES
a8d81519b867    dwelch2101/zigbee2mqtt-armhf:1.14.2         "/init ./run.sh"     About an hour ago  Up About an hour  0.0.0.0:8485->8485/tcp    addon_7ad98f9c_zigbee2mqtt

Nowy obraz dwelch2101/zigbee2mqtt-armhf:1.14.4.2 też już pobrałem:

docker pull dwelch2101/zigbee2mqtt-armhf:1.14.4.2

ale co dalej?

Temat ogarnięty - można do katalogu /addons skopiować (np. przez Sambę) dowolną wersję wspieranego addona, wersja taka pokaże się wtedy w Local add-ons:

image

Później już standardowo jak w przypadku oficjalnych add-ons, efekt końcowy - dwie dostępne wersje tego samego dodatku:

.

W systemie odpalany jest dodatkowy kontener:

➜ ~ docker container ls -a | grep zigbee2mqtt
CONTAINER ID    IMAGE                        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS            NAMES
9b69c810acf1    dwelch2101/zigbee2mqtt-armv7:1.14.4.1        "/init ./run.sh"     42 minutes ago   Up 42 minutes    0.0.0.0:8485->8485/tcp    addon_local_zigbee2mqtt

Kontener z oficjanym add-onem nazywa się addon_7ad98f9c_zigbee2mqtt, ten z Local add-ons - addon_local_zigbee2mqtt

Szczegółowa dokumentacja na stronie https://developers.home-assistant.io/docs/add-ons.

1 Like