Ustawianie stałego IP

Zainstaluj dodatek SSH & Web Terminal (konieczny aby działało polecenie nmcli), a następnie użyj polecenia nmcli

nmcli connection show pokazuje listę połączeń
nmcli con show “nazwa połączenia” listuje ustawienia wybranego połączenia

nmcli con edit “nazwa połączenia” wejście w tryb edycji połączenia i następnie:

print ipv4 wyświetli aktualną konfigurację połączenia

Ustawienie statycznego adresu IP:
set ipv4.addresses IP/Maska np set ipv4.addresses 192.168.0.5/24
Na pytanie o przejście na tryb ręczny (manual) należy wybrać yes

Następnie ustawiamy gateway i serwery DNS

set ipv4.dns 1.1.1.1 (oczywiście ustalamy własny adres)
set ipv4.gateway 192.168.1.1 (oczywiście ustalamy własny adres)

Zapisujemy zmiany
save
quit

I robimy restart
ha ho reboot

Od tej pory zawsze będzie ustawione stałe IP

1 Like