Usunięcie ikon z poziomego stosu (card-mod)

Witam,
na jednym z paneli mam sporo danych do wyświetlenia, potrzebuje więcej miejsca kosztem wyświetlenia ikon. card-mod 'em jestem w stanie usunąć samą ikonę ale tabela w której była ikona i entity zostaje - wynik tego taki, że w miejscu gdzie była ikona jest puste miejsce, a wyświetlane dane są w tym samym miejscu gdzie były.

Proszę o sugestie.

Wrzuć tutaj swój kod karty, zrzut ekranu.

type: horizontal-stack
cards:
 - type: entities
  entities:
   - entity: sensor.a1_b0
   - entity: sensor.a1_b1
   - entity: sensor.a1_b2
  card_mod:
   style: |
    :host {
     font-size: 12px;
     --card-mod-icon:
    }
 - type: entities
  entities:
   - entity: sensor.a1_b0
   - entity: sensor.a1_b1
   - entity: sensor.a1_b2
  card_mod:
   style: |
    :host {
     font-size: 12px;
    }
 - type: entities
  entities:
   - entity: sensor.a1_b0
   - entity: sensor.a1_b1
   - entity: sensor.a1_b2
  card_mod:
   style: |
    :host {
     font-size: 12px;
    }

zależy mi na trzech kolumnach, ikony chcę wyrzucić w celu zwolnienia miejsca tak aby nazwa i wartość temperatury nie była taka “rozstrzelona” jak teraz. Nie wiem może złego rodzaju karty używam. Do tej pory jakoś nie przykładałem wagi do wyglądu, ale takie coś to już nie przejdzie.

Jeżeli karata nie posiada funkcji wyłączenie takiej opcji w swojej konfiguracji to niestety wolne miejsce po ikonie pozostanie.

Spróbuj tego:


Każda pojedyncza karata zawiera dwie encje + wykres, duże możliwosci formatowania .

Kod jednej karty:

type: custom:config-template-card
entities:
 - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
variables:
 - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
card:
 type: custom:mini-graph-card
 name: Temperatura
 icon: >-
  ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
  'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ? 'fas:thermometer-half' :
  vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' : 'fas:thermometer-empty' }
 more_info: false
 height: 100
 line_width: 4
 hours_to_show: 168
 points_per_hour: 0.25
 group: false
 hour24: true
 animate: true
 decimals: 1
 font_size: 55
 font_size_header: 14
 align_header: default
 align_icon: right
 align_state: center
 lower_bound: -5
 upper_bound: 40
 show:
  name: true
  icon: true
  state: true
  graph: line
  fill: true
  points: false
  legend: true
  extrema: false
  labels: false
  name_adaptive_color: true
  icon_adaptive_color: true
 color_thresholds:
  - value: 5
   color: '#0055FF'
  - value: 15
   color: '#FF6600'
  - value: 20
   color: '#FFAA00'
  - value: 22.5
   color: '#FF7700'
  - value: 25
   color: '#FF3700'
 entities:
  - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
   name: Dom
   color: '#FF5000'
   show_state: true
  - entity: sensor.dark_sky_temperature
   name: Na Zewnątrz
   color: '#0099CC'
   show_state: true

Kod przedstawionego zrzutu karty :

type: vertical-stack
cards:
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 95
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 100
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 100
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 100
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 100
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 100
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 100
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 100
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true
   - type: custom:config-template-card
    entities:
     - sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
    variables:
     - states['sensor.czujnik_c_pokoj_temperature'].state
    card:
     type: custom:mini-graph-card
     name: Temperatura
     icon: >-
      ${vars[0] > 30 ? 'fas:thermometer-full' : vars[0] > 25 ?
      'fas:thermometer-three-quarters' : vars[0] > 20 ?
      'fas:thermometer-half' : vars[0] > 10 ? 'fas:thermometer-quarter' :
      'fas:thermometer-empty' }
     more_info: false
     height: 100
     line_width: 4
     hours_to_show: 168
     points_per_hour: 0.25
     group: false
     hour24: true
     animate: true
     decimals: 1
     font_size: 55
     font_size_header: 14
     align_header: default
     align_icon: right
     align_state: center
     lower_bound: -5
     upper_bound: 40
     show:
      name: true
      icon: true
      state: true
      graph: line
      fill: true
      points: false
      legend: true
      extrema: false
      labels: false
      name_adaptive_color: true
      icon_adaptive_color: true
     color_thresholds:
      - value: 5
       color: '#0055FF'
      - value: 15
       color: '#FF6600'
      - value: 20
       color: '#FFAA00'
      - value: 22.5
       color: '#FF7700'
      - value: 25
       color: '#FF3700'
     entities:
      - entity: sensor.czujnik_c_pokoj_temperature
       name: Dom
       color: '#FF5000'
       show_state: true
      - entity: sensor.dark_sky_temperature
       name: Na Zewnątrz
       color: '#0099CC'
       show_state: true

Wymagania:

custom:config-template-card
custom:mini-graph-card
Dostępne w HACS