Usuwanie niepotrzebnych rzeczy z Default Config

Usuwanie niepotrzebnych rzeczy z Default Config Sprawdzone na Debian 11 HA z supervisor

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Modyfikuj tylko jeśli wiesz co robisz

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Konsola ssh, jeżeli nie działa sudo użyj su

  1. sudo docker exec -it $(sudo docker ps -aqf "name=^homeassistant$" |awk '{print $1}') bash

  2. cd /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/default_config

  3. vi manifest.json

Edycja w vi :
1 . Naciśnij przycisk “i”.
2. Usuń np. Cloud lub inny składnik którego nie potrzebujesz

3.Naciśnij przycisk ‘ESC’
4. Naciśnij przycisk 'Page Down’ i naciśnij ‘end’
5. wpisz :wq
6. Aby sprawdzić rezultat wpisz ponownie vi manifest.json
7. Sprawdź poprawność konfiguracji w Narzędzia deweloperskie YAML
8. Zrestartuj core HA

2 Likes