Utility Meter wartości ujemne błędne zliczanie

Witam
Może mi ktoś wyjaśnić czemu ostatnia minusowa wartość przed resetem jest automatycznie zamieniana na dodatnia

dzienna_cala_produkcja:
source: sensor.produkcja_pv_real_cala1_energy
cycle: daily
net_consumption: true

Np. mam -0,8 kWh i licznik od północy liczy od 0,8 kWh