Wersja Portable HA, bez instalacji w Windows

Wersja Portable naszego HA, nie wymaga instalacji, rozpakowujemy uruchamiamy z cmd .
Strona projektu: https://github.com/AlexxIT/HassWP

  1. Pobieramy
  2. Rozpakowujemy
  3. Uruchamiamy
    Screenshot - 13.09.2021 , 08_00_58

Gdyby komuś nie chodził hass.cmd w WIN10 to należy zmienić rozszerzenie *.cmd na *.bat

Autor ma jeszcze wiele ciekawych projektów.
https://github.com/AlexxIT

Dataplicity . Publiczny dostęp HTTPS do Asystenta Domowego z usługą Dataplicity ( dla jednego urządzenia usługa darmowa ) Integracja dostępna w HACS → HA
https://github.com/AlexxIT/Dataplicity

StartTime Czujnik czasu uruchomienia HA, czujnik zbiera informacje o czasie uruchomienia poszczególnych komponentów HA
https://github.com/AlexxIT/StartTime

Jest jeszcze kilka innych integracji dla niektórych mogą być przydatne.

1 Like