Wykres z SpeedTest

Znalazłem gdzieś w sieci proces, który rysuje wykres prędkości ze SpeedTest. Zaimportowałem, spersonalizowałem, ale pod http://:1880/ui dostaję błąd Cannot GET /UI Może ktoś coś podpowie?
spedtest.json (3,6 KB)

Dla potomnych - w URL’u trzeba dodać endpoint