Wyłączenie/włączenie procesu

Czy jest sposób na dodanie do procesu przełącznika do jego aktywacji/dezaktywacji? Chodzi mi o możliwość ręcznego wyłączenia procesu tak jak to jest w natywnych automatyzacjach HA.

Jeśli dobrze zrozumiałem dodajesz pomocnika input_boolean do procesu i sprawdzasz w procesie czy jego stan jest on, czy off i w zależności od tego co chcesz zrobić.

Screenshot - 21.02.2021 , 19_40_08

flows.json (1,7 KB)