Wyłączony interfejs sieciowy

Witam

trochę namieszałem chciałem w ustawieniach wyłączyć sieć wifi i chyba wyłączyłem wszystko bo teraz nie mogę się dostać do panelu przy starcie home asystanta mam komunikat

Failed to start network manager wait online

czy można to jakoś naprawić z konsoli

Można, w CLI służy do tego komenda network i jej opcje

W lokalnym CLI można pominąć początkowe ha, bo tam już jesteśmy w HA.

tylko nie wiem jak powinno wyglądać polecenie coś źle robię
dałem network info eth0 okazuje się że method mam disabled
i nie wiem jak to zmienić próbuję tak ale nie działa

network update eth0 -ipv4-method string auto

Raz to robiłem korzystając z wbudowanego helpu i jakoś się udało

nie wiem skąd ten “string”, przecież masz przykład
ha network update eth0 --ipv4-method auto

~ $ ha network update -h

Update network interface settings of a specific adapter.

Usage:
 ha network update [interface] [flags]

Aliases:
 update, set, up

Examples:

 ha network update eth0 --ipv4-method auto --ipv6-method disabled


Flags:
 -e, --enabled            Enable or disable interface (default true)
 -h, --help             help for update
   --ipv4-address stringArray   IPv4 address for the interface in the 192.168.1.5/24
   --ipv4-gateway string      The IPv4 gateway the interface should use
   --ipv4-method string      Method on IPv4: static|auto|disabled
   --ipv4-nameserver stringArray  Upstream DNS servers to use for IPv4. Use multiple times for multiple servers.
   --ipv6-address stringArray   IPv6 address for the interface in the 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334/64
   --ipv6-gateway string      The IPv6 gateway the interface should use
   --ipv6-method string      Method on IPv6: static|auto|disabled
   --ipv6-nameserver stringArray  Upstream DNS servers to use for IPv6. Use multiple times for multiple servers.
   --wifi-auth string       Used authentication: open, wep, wpa-psk
   --wifi-mode string       Wifi mode: infrastructure, adhoc, mesh or ap
   --wifi-psk string        Shared authentication key for wep or wpa
   --wifi-ssid string       SSID for wifi connection

Global Flags:
   --api-token string  Home Assistant Supervisor API token
   --config string   Optional config file (default is $HOME/.homeassistant.yaml)
   --endpoint string  Endpoint for Home Assistant Supervisor (default is 'supervisor')
   --log-level string  Log level (defaults to Warn)
   --no-progress    Disable the progress spinner
   --raw-json      Output raw JSON from the API

Dziękuje wszystko się udało