Wyzwalanie akcji w zmiennym czasie - parametr czasu w nodzie NR `time-range`

Moi Drodzy,

W NR chciałbym wyzwalać sekwencję akcji w zadanych przedziałach czasowych, przechowywanych w encjach pomocniczych typu input_datetime. W tym celu utworzyłem następujące encje pomocnicze ( nadałem im także wartości początkowe):

image

W moim zamierzeniu chciałbym, aby stanowiły one granice zakresu czasu dla noda time range w NR:

image

Logika wskazuje, że definicję takiego noda należałoby wypełnić następująco:

Niestety moje założenie okazało się naiwne, bo nod wywala błąd. Z jakiegoś powodu wartości encji pomocniczych nie są w ten sposób zaczytywane do noda i jestem w stanie to przyjąć bezrozumnie do wiadomości. Ale pozostaje pytanie: jak przekazać do noda time range przedział czasu zdefiniowany encjami pomocniczymi? Jak ew. rozwiązać taki problem innymi (jakimi) nodami?

Jak zawsze proszę o Waszą niezawodną pomoc.

Nie są obsługiwane bo po prostu tego nie obsługuje

Zobacz: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-bigtimer
https://tech.scargill.net/big-timer/

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sun-position

Implemented Nodes
sun-position
moon-position
time-inject
within-time
time-comp
time-span
blind-control
clock-timer

@artpc ,

Własnie badam taką oto możliwość:

Wynika z niej, że mój pomysł wcale nie musi być taki całkiem crazy…, ponieważ powyższa dokumentacja sugeruje, że da się jednak oprogramować konfigurację noda time range. Wystarczy pod startTime i endTime podstawić wartości encji pomocniczych i wysłać na noda tak przygotowaną jego konfigurację.

Ech, żebym tylko jeszcze umiał to zrobić… :wink: