XMTZC05HM bodymiscale poprzez BLE

Witam,
Chcę dodać wagę xiaomi XMTZC05HM poprzez ten dodatek GitHub - dckiller51/bodymiscale: Custom_components Body Metrics for Xiaomi Miscale 1 and 2 (esphome or BLE monitor for Homeassistant)
Zainstalowałem wg manuala, skonfigurowałem dodatek, wygląda na to że ble w ESP21 z esphome znalazł wagę ponieważ pojawiły się encje, dodałem te encje do ekranu HA.
Niestety kiedy wchodzę na wagę w ha nic się nie dzieje, tak jakby nie było komunikacji.
Jak to sprawdzić gdzie jest problem ?
Dziękuję za pomoc

Korzystasz w ESPhome z poniższej integracji?

Integracja wspomniana przez @rafkan nie znajduje sama urządzeń - musisz w niej podać BLE-MAC-adress wagi.

Najpierw musisz ustalić czy w ESPHome masz komunikację BLE (logi).

Jeśli konfigurowałeś to inaczej to napisz KONKRETNIE jak, bo możliwych metod jest jak sądzę przynajmniej kilka.

@rafkan @szopen tak korzystam z tej GitHub - dckiller51/bodymiscale: Custom_components Body Metrics for Xiaomi Miscale 1 and 2 (esphome or BLE monitor for Homeassistant) integracji i dodałem mac adres wagi.
Logi z ESP Home poniżej

INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-kotlownia.yaml...
INFO Updating https://github.com/myhomeiot/esphome-components.git@None
INFO Updating https://github.com/esphome/esphome.git@pull/2854/head
INFO Starting log output from esp32-kotlownia.local using esphome API
INFO Successfully connected to esp32-kotlownia.local
[18:19:47][I][app:102]: ESPHome version 2023.2.4 compiled on Mar 10 2023, 12:41:15
[18:19:47][C][wifi:504]: WiFi:
[18:19:47][C][wifi:362]:  Local MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
[18:19:47][C][wifi:363]:  SSID: 'xxxxxxxxxxxxx'[redacted]
[18:19:47][C][wifi:364]:  IP Address: 192.168.1.119
[18:19:47][C][wifi:366]:  BSSID: 1C:61:B4:21:06:7B[redacted]
[18:19:47][C][wifi:367]:  Hostname: 'esp32-xxxxxxx'
[18:19:47][C][wifi:369]:  Signal strength: -77 dB ▂▄▆█
[18:19:47][C][wifi:373]:  Channel: 10
[18:19:47][C][wifi:374]:  Subnet: 255.255.255.0
[18:19:47][C][wifi:375]:  Gateway: 192.168.1.1
[18:19:47][C][wifi:376]:  DNS1: 192.168.1.1
[18:19:47][C][wifi:377]:  DNS2: 0.0.0.0
[18:19:47][C][logger:293]: Logger:
[18:19:47][C][logger:294]:  Level: DEBUG
[18:19:47][C][logger:295]:  Log Baud Rate: 115200
[18:19:47][C][logger:296]:  Hardware UART: UART0
[18:19:47][C][i2c.arduino:052]: I2C Bus:
[18:19:47][C][i2c.arduino:053]:  SDA Pin: GPIO21
[18:19:47][C][i2c.arduino:054]:  SCL Pin: GPIO22
[18:19:47][C][i2c.arduino:055]:  Frequency: 50000 Hz
[18:19:47][C][i2c.arduino:058]:  Recovery: bus successfully recovered
[18:19:47][I][i2c.arduino:068]: Results from i2c bus scan:
[18:19:47][I][i2c.arduino:074]: Found i2c device at address 0x76
[18:19:47][C][ble_gateway:055]: BLE Gateway: Discovery NO, 1 device(s) configured:
[18:19:47][C][ble_gateway:057]:  MAC address: D0:F0:18:78:0D:06
[18:19:47][C][dallas.sensor:075]: DallasComponent:
[18:19:47][C][dallas.sensor:076]:  Pin: GPIO23
[18:19:47][C][dallas.sensor:077]:  Update Interval: 30.0s
[18:19:47][D][dallas.sensor:082]:  Found sensors:
[18:19:47][D][dallas.sensor:084]:   0xf20000000dbc6428
[18:19:47][D][dallas.sensor:084]:   0x040000000bae6428
[18:19:47][D][dallas.sensor:084]:   0xc001215cec683428
[18:19:47][D][dallas.sensor:084]:   0x9d01215ce1da5e28
[18:19:47][D][dallas.sensor:084]:   0x4701215cb45b5928
[18:19:47][D][dallas.sensor:084]:   0xa60000000b405528
[18:19:47][D][dallas.sensor:084]:   0x2101215ce16a8f28
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:  Device 'Zasobnik CWU'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   State Class: 'measurement'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:47][C][dallas.sensor:097]:   Address: 0x4701215cb45b5928
[18:19:47][C][dallas.sensor:098]:   Resolution: 12
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:  Device 'Zasobnik CO'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   State Class: 'measurement'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:47][C][dallas.sensor:097]:   Address: 0x2101215ce16a8f28
[18:19:47][C][dallas.sensor:098]:   Resolution: 12
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:  Device 'Wyjście z PC'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   State Class: 'measurement'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:47][C][dallas.sensor:097]:   Address: 0xc001215cec683428
[18:19:47][C][dallas.sensor:098]:   Resolution: 12
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:  Device 'Powrót do PC'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   State Class: 'measurement'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:47][C][dallas.sensor:097]:   Address: 0x9d01215ce1da5e28
[18:19:47][C][dallas.sensor:098]:   Resolution: 12
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:  Device 'Temperatura wejściowa podłogówka'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   State Class: 'measurement'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:47][C][dallas.sensor:097]:   Address: 0x040000000bae6428
[18:19:47][C][dallas.sensor:098]:   Resolution: 12
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:  Device 'Teperatura powrotu podłogówka'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   State Class: 'measurement'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:47][C][dallas.sensor:089]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:47][C][dallas.sensor:097]:   Address: 0xa60000000b405528
[18:19:47][C][dallas.sensor:098]:   Resolution: 12
[18:19:48][C][dallas.sensor:089]:  Device 'Powrót grzejnikii'
[18:19:48][C][dallas.sensor:089]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:48][C][dallas.sensor:089]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][dallas.sensor:089]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:48][C][dallas.sensor:089]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][dallas.sensor:097]:   Address: 0xf20000000dbc6428
[18:19:48][C][dallas.sensor:098]:   Resolution: 12
[18:19:48][C][bme280.sensor:177]: BME280:
[18:19:48][C][bme280.sensor:178]:  Address: 0x76
[18:19:48][C][bme280.sensor:190]:  IIR Filter: OFF
[18:19:48][C][bme280.sensor:191]:  Update Interval: 10.0s
[18:19:48][C][bme280.sensor:193]:  Temperature 'Temperatura na dworze'
[18:19:48][C][bme280.sensor:193]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:48][C][bme280.sensor:193]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][bme280.sensor:193]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:48][C][bme280.sensor:193]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][bme280.sensor:194]:   Oversampling: 16x
[18:19:48][C][bme280.sensor:195]:  Pressure 'Cisnienie na dworze'
[18:19:48][C][bme280.sensor:195]:   Device Class: 'pressure'
[18:19:48][C][bme280.sensor:195]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][bme280.sensor:195]:   Unit of Measurement: 'hPa'
[18:19:48][C][bme280.sensor:195]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][bme280.sensor:196]:   Oversampling: 16x
[18:19:48][C][bme280.sensor:197]:  Humidity 'Wilgotnosc na dworze'
[18:19:48][C][bme280.sensor:197]:   Device Class: 'humidity'
[18:19:48][C][bme280.sensor:197]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][bme280.sensor:197]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][bme280.sensor:197]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][bme280.sensor:198]:   Oversampling: 16x
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:012]: Xiaomi HHCCJCY01
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:013]:  Temperature 'Xiaomi HHCCJCY01 Temperature'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:013]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:013]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:013]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:013]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:014]:  Moisture 'Xiaomi HHCCJCY01 Moisture'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:014]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:014]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:014]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:014]:   Icon: 'mdi:water-percent'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:015]:  Conductivity 'Xiaomi HHCCJCY01 Soil Conductivity'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:015]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:015]:   Unit of Measurement: 'µS/cm'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:015]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:015]:   Icon: 'mdi:flower'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:016]:  Illuminance 'Xiaomi HHCCJCY01 Illuminance'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:016]:   Device Class: 'illuminance'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:016]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:016]:   Unit of Measurement: 'lx'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:016]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:017]:  Battery Level 'Xiaomi HHCCJCY01 Battery Level'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:017]:   Device Class: 'battery'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:017]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:017]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_hhccjcy01:017]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:012]: Xiaomi LYWSD03MMC
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:013]:  Bindkey: D9.26.F9.2B.98.FA.E1.48.23.B9.01.3B.5E.E1.07.6A (16)
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:  Temperature 'Kotłownia Temperatura'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:  Humidity 'Kotłownia Wilgotność'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Device Class: 'humidity'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:  Battery Level 'Kotłownia Bateria'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Device Class: 'battery'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:012]: Xiaomi LYWSD03MMC
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:013]:  Bindkey: 07.FA.DD.EC.64.08.5E.8A.30.19.F1.7D.2A.1F.7E.B4 (16)
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:  Temperature 'Podłoga Temperatura'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:  Humidity 'Podłoga Wilgotność'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Device Class: 'humidity'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:  Battery Level 'Podłoga bateria'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Device Class: 'battery'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:012]: Xiaomi LYWSD03MMC
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:013]:  Bindkey: 06.C0.AF.E6.FD.98.BA.34.1B.CE.FE.79.BC.77.27.1C (16)
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:  Temperature 'Dolna szklarnia Temperatura'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:  Humidity 'Dolna szklarnia Wilgotność'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Device Class: 'humidity'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:  Battery Level 'Dolna szklarnia bateria'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Device Class: 'battery'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:012]: Xiaomi LYWSD03MMC
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:013]:  Bindkey: 83.E2.9C.96.EC.0A.A9.C5.5F.D1.8A.DB.A8.0D.9A.C2 (16)
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:  Temperature 'Górna szklarnia temperatura'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Device Class: 'temperature'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Unit of Measurement: '°C'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:014]:   Accuracy Decimals: 1
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:  Humidity 'Górna szklarnia wilgotność'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Device Class: 'humidity'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:015]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:  Battery Level 'Górna szklarnia bateria'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Device Class: 'battery'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   State Class: 'measurement'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Unit of Measurement: '%'
[18:19:48][C][xiaomi_lywsd03mmc:016]:   Accuracy Decimals: 0
[18:19:48][C][esp32_ble_tracker:706]: BLE Tracker:
[18:19:48][C][esp32_ble_tracker:707]:  Scan Duration: 300 s
[18:19:48][C][esp32_ble_tracker:708]:  Scan Interval: 320.0 ms
[18:19:48][C][esp32_ble_tracker:709]:  Scan Window: 30.0 ms
[18:19:48][C][esp32_ble_tracker:710]:  Scan Type: ACTIVE
[18:19:48][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[18:19:48][C][web_server:151]: Web Server:
[18:19:48][C][web_server:152]:  Address: esp32-kotlownia.local:80
[18:19:48][C][mdns:108]: mDNS:
[18:19:48][C][mdns:109]:  Hostname: esp32-kotlownia
[18:19:48][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[18:19:48][C][ota:094]:  Address: esp32-kotlownia.local:3232
[18:19:48][C][ota:097]:  Using Password.
[18:19:48][C][api:138]: API Server:
[18:19:48][C][api:139]:  Address: esp32-kotlownia.local:6053
[18:19:48][C][api:143]:  Using noise encryption: NO
[18:19:49][C][homeassistant.binary_sensor:039]: Homeassistant Binary Sensor 'ble_gateway_discovery'
[18:19:49][C][homeassistant.binary_sensor:040]:  Entity ID: 'binary_sensor.ble_gateway'
[18:19:50][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.73000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:19:50][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.72424 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:19:50][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:19:50][D][api:102]: Accepted ::FFFF:192.168.1.11
[18:19:50][W][api.connection:083]: Home Assistant 2022.5.5 (::FFFF:192.168.1.11): Connection closed
[18:20:00][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.76000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:00][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.81610 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:20:00][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:20:04][D][xiaomi_ble:328]: Got Xiaomi HHCCJCY01 (C4:7C:8D:6C:4D:B3):
[18:20:04][D][xiaomi_ble:331]:  Temperature: 15.3°C
[18:20:04][D][sensor:127]: 'Xiaomi HHCCJCY01 Temperature': Sending state 15.30000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:05][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CWU': Got Temperature=56.6°C
[18:20:05][D][sensor:127]: 'Zasobnik CWU': Sending state 56.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:05][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CO': Got Temperature=18.4°C
[18:20:05][D][sensor:127]: 'Zasobnik CO': Sending state 18.43750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:05][D][dallas.sensor:143]: 'Wyjście z PC': Got Temperature=37.8°C
[18:20:05][D][sensor:127]: 'Wyjście z PC': Sending state 37.81250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:05][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót grzejnikii': Got Temperature=18.2°C
[18:20:06][D][sensor:127]: 'Powrót grzejnikii': Sending state 18.18750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:06][D][dallas.sensor:143]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Got Temperature=18.0°C
[18:20:06][D][sensor:127]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Sending state 18.00000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:06][D][dallas.sensor:143]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Got Temperature=18.4°C
[18:20:06][D][sensor:127]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Sending state 18.37500 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:06][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót do PC': Got Temperature=40.1°C
[18:20:06][D][sensor:127]: 'Powrót do PC': Sending state 40.12500 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:06][D][xiaomi_ble:328]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:13:FE:8B):
[18:20:06][D][xiaomi_ble:331]:  Temperature: 15.6°C
[18:20:06][D][sensor:127]: 'Podłoga Temperatura': Sending state 15.60000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:10][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.79000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:10][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.84296 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:20:10][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:20:20][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.84000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:20][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.89893 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:20:20][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:20:21][D][xiaomi_ble:328]: Got Xiaomi HHCCJCY01 (C4:7C:8D:6C:4D:B3):
[18:20:21][D][xiaomi_ble:346]:  Moisture: 19%
[18:20:21][D][sensor:127]: 'Xiaomi HHCCJCY01 Moisture': Sending state 19.00000 % with 0 decimals of accuracy
[18:20:30][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.87000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:30][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.95081 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:20:30][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:20:35][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CWU': Got Temperature=56.6°C
[18:20:35][D][sensor:127]: 'Zasobnik CWU': Sending state 56.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:35][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CO': Got Temperature=18.4°C
[18:20:35][D][sensor:127]: 'Zasobnik CO': Sending state 18.43750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:35][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót grzejnikii': Got Temperature=18.2°C
[18:20:35][D][sensor:127]: 'Powrót grzejnikii': Sending state 18.18750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:35][D][dallas.sensor:143]: 'Wyjście z PC': Got Temperature=37.7°C
[18:20:36][D][sensor:127]: 'Wyjście z PC': Sending state 37.68750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:36][D][dallas.sensor:143]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Got Temperature=18.0°C
[18:20:36][D][sensor:127]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Sending state 18.00000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:36][D][dallas.sensor:143]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Got Temperature=18.4°C
[18:20:36][D][sensor:127]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Sending state 18.37500 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:36][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót do PC': Got Temperature=39.9°C
[18:20:36][D][sensor:127]: 'Powrót do PC': Sending state 39.93750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:40][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.80000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:40][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.81775 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:20:40][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:20:50][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.73000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:20:50][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.81091 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:20:50][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:20:50][D][api:102]: Accepted ::FFFF:192.168.1.11
[18:20:51][W][api.connection:083]: Home Assistant 2022.5.5 (::FFFF:192.168.1.11): Connection closed
[18:21:00][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.69000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:00][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.75311 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:21:00][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:21:05][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CWU': Got Temperature=56.6°C
[18:21:05][D][sensor:127]: 'Zasobnik CWU': Sending state 56.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:05][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CO': Got Temperature=18.4°C
[18:21:05][D][sensor:127]: 'Zasobnik CO': Sending state 18.43750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:05][D][dallas.sensor:143]: 'Wyjście z PC': Got Temperature=37.6°C
[18:21:05][D][sensor:127]: 'Wyjście z PC': Sending state 37.62500 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:05][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót grzejnikii': Got Temperature=18.2°C
[18:21:06][D][sensor:127]: 'Powrót grzejnikii': Sending state 18.18750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:06][D][dallas.sensor:143]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Got Temperature=18.0°C
[18:21:06][D][sensor:127]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Sending state 18.00000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:06][D][dallas.sensor:143]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Got Temperature=18.4°C
[18:21:06][D][sensor:127]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Sending state 18.37500 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:06][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót do PC': Got Temperature=39.8°C
[18:21:06][D][sensor:127]: 'Powrót do PC': Sending state 39.75000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:09][D][xiaomi_ble:328]: Got Xiaomi HHCCJCY01 (C4:7C:8D:6C:4D:B3):
[18:21:09][D][xiaomi_ble:340]:  Conductivity: 181µS/cm
[18:21:09][D][sensor:127]: 'Xiaomi HHCCJCY01 Soil Conductivity': Sending state 181.00000 µS/cm with 0 decimals of accuracy
[18:21:10][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.77000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:10][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.87811 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:21:10][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:21:20][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.83000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:20][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.94891 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:21:20][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:21:30][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.82000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:30][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.95703 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:21:30][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:21:35][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CWU': Got Temperature=56.6°C
[18:21:35][D][sensor:127]: 'Zasobnik CWU': Sending state 56.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:35][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CO': Got Temperature=18.4°C
[18:21:35][D][sensor:127]: 'Zasobnik CO': Sending state 18.37500 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:35][D][dallas.sensor:143]: 'Wyjście z PC': Got Temperature=37.6°C
[18:21:35][D][sensor:127]: 'Wyjście z PC': Sending state 37.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:35][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót grzejnikii': Got Temperature=18.2°C
[18:21:35][D][sensor:127]: 'Powrót grzejnikii': Sending state 18.18750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:36][D][dallas.sensor:143]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Got Temperature=17.9°C
[18:21:36][D][sensor:127]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Sending state 17.93750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:36][D][dallas.sensor:143]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Got Temperature=18.3°C
[18:21:36][D][sensor:127]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Sending state 18.31250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:36][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót do PC': Got Temperature=39.6°C
[18:21:36][D][sensor:127]: 'Powrót do PC': Sending state 39.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:40][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.80000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:40][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.92999 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:21:40][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:21:50][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.84000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:21:50][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 992.00568 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:21:50][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:21:51][D][api:102]: Accepted ::FFFF:192.168.1.11
[18:21:51][W][api.connection:083]: Home Assistant 2022.5.5 (::FFFF:192.168.1.11): Connection closed
[18:22:00][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.84000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:00][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 992.00085 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:22:00][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy
[18:22:05][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CWU': Got Temperature=56.6°C
[18:22:05][D][sensor:127]: 'Zasobnik CWU': Sending state 56.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:05][D][dallas.sensor:143]: 'Zasobnik CO': Got Temperature=18.4°C
[18:22:05][D][sensor:127]: 'Zasobnik CO': Sending state 18.43750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:05][D][dallas.sensor:143]: 'Wyjście z PC': Got Temperature=37.5°C
[18:22:05][D][sensor:127]: 'Wyjście z PC': Sending state 37.50000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:05][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót grzejnikii': Got Temperature=18.2°C
[18:22:06][D][sensor:127]: 'Powrót grzejnikii': Sending state 18.18750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:06][D][dallas.sensor:143]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Got Temperature=17.9°C
[18:22:06][D][sensor:127]: 'Temperatura wejściowa podłogówka': Sending state 17.93750 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:06][D][dallas.sensor:143]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Got Temperature=18.3°C
[18:22:06][D][sensor:127]: 'Teperatura powrotu podłogówka': Sending state 18.31250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:06][D][dallas.sensor:143]: 'Powrót do PC': Got Temperature=39.3°C
[18:22:06][D][sensor:127]: 'Powrót do PC': Sending state 39.31250 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:10][D][sensor:127]: 'Temperatura na dworze': Sending state 0.85000 °C with 1 decimals of accuracy
[18:22:10][D][sensor:127]: 'Cisnienie na dworze': Sending state 991.99500 hPa with 1 decimals of accuracy
[18:22:10][D][sensor:127]: 'Wilgotnosc na dworze': Sending state 100.00000 % with 1 decimals of accuracy

O tym już wiemy, pisałeś w pierwszym poście. Powyższa integracja potrzebuje danych z wagi które dostarczyć możesz poprzez ESPHome lub BLE Monitor.
Wrzuciłeś logi z ESPHome ale brak w nich danych z integracji której link umieściłem powyżej, przy prawidłowej konfiguracji powinieneś otrzymać w logach “startowych” coś takiego:

[18:37:19][C][template.sensor:023]: Template Sensor 'Waga Rafała'
[18:37:19][C][template.sensor:023]:  State Class: ''
[18:37:19][C][template.sensor:023]:  Unit of Measurement: 'kg'
[18:37:19][C][template.sensor:023]:  Accuracy Decimals: 2
[18:37:19][C][template.sensor:023]:  Icon: 'mdi:weight-kilogram'
[18:37:19][C][template.sensor:024]:  Update Interval: 60.0s
[18:37:19][C][template.sensor:023]: Template Sensor 'Waga Ewelinki'
[18:37:19][C][template.sensor:023]:  State Class: ''
[18:37:19][C][template.sensor:023]:  Unit of Measurement: 'kg'
[18:37:19][C][template.sensor:023]:  Accuracy Decimals: 2
[18:37:19][C][template.sensor:023]:  Icon: 'mdi:weight-kilogram'
[18:37:19][C][template.sensor:024]:  Update Interval: 60.0s

Poniżej masz przykładowy kod który powinien znaleźć się w ESP.

sensor:
 - platform: xiaomi_miscale
  mac_address: '5C:CA:D3:70:D4:A2'
  weight:
   name: "Xiaomi Mi Scale Weight"
  impedance:
   name: "Xiaomi Mi Scale Impedance"

P.S jeśli Twoja waga obsługuje “Impedance” jeśli nie to zapis powinien wyglądać tak:

sensor:
 - platform: xiaomi_miscale
  mac_address: '5C:CA:D3:70:D4:A2'
  weight:
   name: "Xiaomi Mi Scale Weight"

Dodatkowo aby integracja identyfikowała użytkowników kod powinien wyglądać tak:

sensor:
 - platform: xiaomi_miscale
  mac_address: '5C:CA:D3:70:D4:A2'
  weight:
   name: "Xiaomi Mi Scale Weight"
   id: weight_miscale
   on_value:
    then:
     - lambda: |-
       if (id(weight_miscale).state >= 69 && id(weight_miscale).state <= 74.49) {
        return id(weight_user1).publish_state(x);}
       else if (id(weight_miscale).state >= 74.50 && id(weight_miscale).state <= 83) {
        return id(weight_user2).publish_state(x);}
 - platform: template
  name: Weight Aurélien
  id: weight_user1
  unit_of_measurement: 'kg'
  icon: mdi:weight-kilogram
  accuracy_decimals: 2
 - platform: template
  name: Weight Siham
  id: weight_user2
  unit_of_measurement: 'kg'
  icon: mdi:weight-kilogram
  accuracy_decimals: 2

Mając powyższe sensory dopiero podajesz je w integracji o którą pytasz:

waga

1 Like

Oczywiście “identyfikacja” tu opiera się na genialnie prostym założeniu, że user1 waży między 69kg a 75 kg, a user2 między 75kg, a 83kg (więc trzeba to dostosować do spodziewanych wag użytkowników).

Faktycznie działa :slight_smile: Zastanawia mnie tylko czy w prosty sposób można dodać kolejnych użytkowników modyfikując odpowiednio zapis kodu (choć nie bardzo wiem jak bo ten zapis wskazuje raczej na albo albo czyli dwóch) wagi jeżeli oczywiście nie wchodzą sobie w zakresy.

Koledzy pomału się poddaje, skąd i jakie logi mam Wam podesłać abyście mi mogli pomóc ?

Np. tak:

sensor:
 - platform: xiaomi_miscale
  mac_address: '5C:CA:D3:70:D4:A2'
  weight:
   name: "Xiaomi Mi Scale Weight"
   id: weight_miscale
   on_value:
    then:
     - lambda: |-
       if (id(weight_miscale).state >= 69 && id(weight_miscale).state <= 74.49) {
        return id(weight_user1).publish_state(x);}
       else if (id(weight_miscale).state >= 74.50 && id(weight_miscale).state <= 83) {
        return id(weight_user2).publish_state(x);}
       else if (id(weight_miscale).state >= 84.50 && id(weight_miscale).state <= 93) {
        return id(weight_user3).publish_state(x);}
 - platform: template
  name: Weight Aurélien
  id: weight_user1
  unit_of_measurement: 'kg'
  icon: mdi:weight-kilogram
  accuracy_decimals: 2
 - platform: template
  name: Weight Siham
  id: weight_user2
  unit_of_measurement: 'kg'
  icon: mdi:weight-kilogram
  accuracy_decimals: 2
 - platform: template
  name: Weight Paweł
  id: weight_user3
  unit_of_measurement: 'kg'
  icon: mdi:weight-kilogram
  accuracy_decimals: 2

W jakim celu chcesz przesyłać logi, jeśli chcesz korzystać w ESPHome wklejasz dostosowaną konfigurację integracji pod Siebie (czyli zmieniasz MAC adres na adres Swojej wagi i zakres pomiarów dostoswanych do Ciebie i Twoich bliskich).
Stosowne kroki są opisane w integracji:

Możesz także skorzystać z integracji BLE Monitor:

Więc od początku
Dodałem do mojej konfiguracji esp


Zmieniłam mac adres na mac wagi
i mam w tej chwili
image
W konfiguruj
image
Encje

Wchodzę na wagę, i zero informacji w HA
Dodałem przed chwilą wpis

ensor:
 - platform: xiaomi_miscale
  mac_address: '5C:CA:D3:70:D4:A2'
  weight:
   name: "Xiaomi Mi Scale Weight"
   id: weight_miscale
   on_value:
    then:
     - lambda: |-
       if (id(weight_miscale).state >= 69 && id(weight_miscale).state <= 74.49) {
        return id(weight_user1).publish_state(x);}
       else if (id(weight_miscale).state >= 74.50 && id(weight_miscale).state <= 83) {
        return id(weight_user2).publish_state(x);}
       else if (id(weight_miscale).state >= 84.50 && id(weight_miscale).state <= 93) {
        return id(weight_user3).publish_state(x);}
 - platform: template
  name: Weight Aurélien
  id: weight_user1
  unit_of_measurement: 'kg'
  icon: mdi:weight-kilogram
  accuracy_decimals: 2
 - platform: template
  name: Weight Siham
  id: weight_user2
  unit_of_measurement: 'kg'
  icon: mdi:weight-kilogram
  accuracy_decimals: 2
 - platform: template
  name: Weight Paweł
  id: weight_user3
  unit_of_measurement: 'kg'
  icon: mdi:weight-kilogram
  accuracy_decimals: 2

Oczywiście zmieniając parametry abym mieścił się w przedziale wagi i wprowadzając mac wagi
Niestety nic to nie zmieniło
Generalnie na tej samej zasadzie działa czujnik MiFlora, i on działa jak należy z tym ESP, dlatego nie rozumiem skąd takie problemy mam aby podłączyć wagę :frowning:

Wagę masz w zasięgu esp?

Tak jest w zasięgu, stoi 4 metry od esp

Dla pewności zapytam, powyższe definicje sensora dodałeś w esp?
Jeśli tak to w sekcji sensor dodaj jeszcze poniższy wpis:

- platform: ble_rssi
 mac_address: 58:2D:34:35:98:3C
 name: "Sygnał wagi"

gdzie “mac_address” to mac Twojej wagi.

Nie miałem tego wpisu, dodałem, skompilowałem , ale nie pojawia się encja “Sygnał wagi” :frowning:


Dlaczego jest na szaro ?

O matko - zapomnij na chwilę o tej (bodymiscale) integracji, to jest tylko pomoc przy wyliczeniach dodatkowych parametrów na podstawie wagi i wzrostu.
Na razie skup się na tym aby poprawnie zintegrować Twoją wagę z HA (Home Assistantem) za pomocą ESPHome.
Jeśli poprawnie wkleiłeś kod do ESPHome i poprawnie Ci się skompilował to powinny Ci się pojawić (na początek) w HA dwie encje, jedna to (jeśli nie zmieniałeś nazwy) :

sensor.xiaomi_mi_scale_weight 

a druga:

sensor.sygnal_wagi

Zobacz teraz w Narzędzia Deweloperskie ➜ Stany czy masz powyższe sensory i jakie mają wartości.
Przykładowo tak powinny wyglądać w HA:


Jeśli powyższe encje/sensory będziesz miał u Siebie dostępne to wtedy można przejść dalej - czyli do integracji bodymiscale.

Rozumiem, niestety po skompilowaniu i wrzuceniu do esp enci takich w stanach nie mam (nazw nie zmieniałem)

To wklej konfigurację esp.

esphome:
 name: "esp32-test"
 platform: ESP32
 board: esp32dev

# Enable logging
logger:

api:

ota:
 password: "xxxxxxxxxxxxxxxx"

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

captive_portal:

web_server:
 port: 80

external_components:
 - source: github://myhomeiot/esphome-components
 - source: github://pr#2854
  components: [esp32_ble_tracker]
  
esp32_ble_tracker:
 

#ble_gateway:
# devices:
#  - mac_address: D0:F0:18:78:0D:06 # <-----------mac twojego inode
# on_ble_advertise:
#  then:
#   homeassistant.event:
#    event: esphome.on_ble_advertise
#    data:
#     packet: !lambda return packet;

binary_sensor:
 - platform: homeassistant
  id: ble_gateway_discovery
  entity_id: binary_sensor.ble_gateway 
 
#esp32_ble_tracker:

i2c:
 sda: 21
 scl: 22
 scan: True
 id: bus_a

sensor:
 - platform: bme280
  temperature:
   name: "Temperatura na zewnatrz"
   oversampling: 16x
  pressure:
   name: "Cisnienie na zewnatrz"
  humidity:
   name: "Wilgotnosc na zewnatrz"
  address: 0x76
  update_interval: 10s
  
 - platform: ble_rssi
  mac_address: 5C:CA:D3:C0:9B:F7
  name: "Sygnał wagi" 

 
 - platform: xiaomi_miscale
  mac_address: '5C:CA:D3:C0:9B:F7'
  weight:
   name: "Xiaomi Mi Scale Weight"
  impedance:
   name: "Xiaomi Mi Scale Impedance"

 #- platform: xiaomi_miscale
 # mac_address: '5C:CA:D3:C0:9B:F7'
 # weight:
 #  name: "Xiaomi Mi Scale Weight"
 #  id: weight_miscale
 #  on_value:
 #   then:
 #    - lambda: |-
 #      if (id(weight_miscale).state >= 40 && id(weight_miscale).state <= 74.49) {
 #       return id(weight_user1).publish_state(x);}
 #      else if (id(weight_miscale).state >= 74.50 && id(weight_miscale).state <= 77) {
 #       return id(weight_user2).publish_state(x);}
 #      else if (id(weight_miscale).state >= 77.50 && id(weight_miscale).state <= 93) {
 #       return id(weight_user3).publish_state(x);}
 #- platform: template
 # name: Weight Ania
 # id: weight_user1
 # unit_of_measurement: 'kg'
 # icon: mdi:weight-kilogram
 # accuracy_decimals: 2
 #- platform: template
 # name: Weight Siham
 # id: weight_user2
 # unit_of_measurement: 'kg'
 # icon: mdi:weight-kilogram
 # accuracy_decimals: 2
 #- platform: template
 # name: Weight Zbyszek
 # id: weight_user3
 # unit_of_measurement: 'kg'
 # icon: mdi:weight-kilogram
 # accuracy_decimals: 2

Jeśli chodzi o kod to jest wszystko w porządku, adres MAC wagi masz poprawny?
Spróbuj jeszcze ponowie uruchomić ESPHome:

Dziękował
Działa :slight_smile: