Ytube Music Player problem z głośnikami

Zainstalowałem sobie przez HASC - Ytube Music Player GitHub - KoljaWindeler/ytube_music_player: YouTube music player for homeassistant

Lecz nie mogę poradzić sobie z dodaniem głośników bluetooth
Bluetooth zainstalowany i znalezione głośniki w pliku “known_devices.yaml”

Wpisy w nim:

samsung_soundbar_j_series:
name: Soundbar
mac: BT_FC:F1:36:C7:57:D7
icon:
picture:
track: true

stream_bt:
name: STREAM BT
mac: BT_43:12:32:CB:D5:6F
icon:
picture:
track: true

W configuration.yaml

media_player:

  • platform: ytube_music_player
    speakers:
    • STREAM BT
    • samsung_soundbar_j_series

Podczas odtwarzania mam taki błąd:

Log:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: core.py:1399
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 21:10:24 (2 occurrences)
Last logged: 21:10:28

[281472986074032] not a valid value for dictionary value @ data[‘entity_id’]

Traceback (most recent call last): File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py”, line 135, in handle_call_service await hass.services.async_call( File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1445, in async_call task.result() File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1480, in _execute_service await handler.job.target(service_call) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py”, line 204, in handle_service await self.hass.helpers.service.entity_service_call( File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py”, line 593, in entity_service_call future.result() # pop exception if have File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py”, line 664, in async_request_call await coro File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py”, line 630, in _handle_entity_call await result File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/init.py”, line 630, in async_play_media await self.hass.async_add_executor_job( File “/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py”, line 57, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File “/config/custom_components/ytube_music_player/media_player.py”, line 1062, in play_media self._play() File “/config/custom_components/ytube_music_player/media_player.py”, line 792, in _play self._get_track() File “/config/custom_components/ytube_music_player/media_player.py”, line 884, in _get_track self.hass.services.call(DOMAIN_MP, SERVICE_PLAY_MEDIA, data) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1357, in call return asyncio.run_coroutine_threadsafe( File “/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/_base.py”, line 439, in result return self.__get_result() File “/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/_base.py”, line 388, in __get_result raise self._exception File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1399, in async_call processed_data = handler.schema(service_data) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/validators.py”, line 218, in call return self._exec((Schema(val) for val in self.validators), v) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/validators.py”, line 340, in _exec raise e if self.msg is None else AllInvalid(self.msg, path=path) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/validators.py”, line 336, in _exec v = func(v) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/schema_builder.py”, line 272, in call return self._compiled([], data) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/validators.py”, line 215, in _run return self._exec(self._compiled, value, path) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/validators.py”, line 340, in _exec raise e if self.msg is None else AllInvalid(self.msg, path=path) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/validators.py”, line 338, in _exec v = func(path, v) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/schema_builder.py”, line 817, in validate_callable return schema(data) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/schema_builder.py”, line 272, in call return self._compiled([], data) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/schema_builder.py”, line 594, in validate_dict return base_validate(path, iteritems(data), out) File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/voluptuous/schema_builder.py”, line 432, in validate_mapping raise er.MultipleInvalid(errors) voluptuous.error.MultipleInvalid: not a valid value for dictionary value @ data[‘entity_id’]

image

A tak wygląda wtyczka:

Nie chcę się wymądrzać, bo podobnego rozwiązania nawet nie próbowałem, ale na moje oko ten soundbar BT nie jest widziany jako urządzenie na którym da się cokolwiek odtwarzać.

Encja typu device_tracker świadczy tylko o obecności tego urządzenia w zasięgu BT (ale tak samo zobaczysz wiele innych urządzeń BT), a potrzebujesz tego głośnika w postaci encji typu media_player która będzie “celem” dla tego media_player’a który właśnie zainstalowałeś (więc pewnie trzeba z poziomu systemu dokonać jakiegoś parowania?)

Nawet nie wiedziałem, że można wykorzystać głośnik BT w HA, tu jest opis jak to zrobić (ale się nie wgłębiam - jak widać nie jest to możliwe w każdym rodzaju instalacji)

Ten temat przerobiłem ale w dalczym ciągu nie mogę dodać głośnika BT pomimo tego że są sparowane.

A masz jakieś encje media_player? (oczywiście oprócz integracji, która jest przedmiotem wątku)


tylko one mogą stanowić cel, który wstawiasz w konfiguracji jako speaker:

Niestety nie mam żadnego media_player? który mógłbym wykorzystać.
Czy jest możliwość podłączenia głośnika przez BT?