Zamiana atrybutu encji w osobną encję

Aby utworzyć z atrybutu encji osobną encję (na przykład typu sensor) należy użyć “template”. Według poniższego przykładu:

sensor:
 - platform: template
  sensors:
   jakas_nazwa:
    friendly_name: "Jakaś Nazwa"
    unit_of_measurement: 'Jakaś jednostka np - μg/m³'
    value_template: "{{ state_attr('nazwa_encji_z_atrybutem', 'nazwa_atrybutu') }}"
11 Likes