[Zlecę] napisanie Yaml na ESPHome

Witam, czy ktoś z kolegów który ma czas i ESPhome w " jednym palcu" jest w stanie napisać mi yaml sterownika obiegów grzewczych ? Oczywiście zapłacę ile trzeba. :slight_smile:

Pozdrawiam :slight_smile:

Cześć, przecież wrzuciłem taki sterownik :slight_smile: Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Nie do końca jest on dla mnie rozwiązaniem takim jak potrzebuję.
Potrzebuję zawrzeć w ESPHome krzywą grzewczą ( mam krzywą ale w HA) , sterowanie zaworami trójdrogowymi ( to już mam zrobione) sterowanie pompami cyrkulacyjnymi. Nie potrzebuję sterowania siłownikami obiegów to mam w HA, tylko temperaturą wody dostarczaną do rozdzielaczy .

No to już mamy jakąś informację czego potrzebujesz. Wrzuć może cały opis swoich wymagań, z czego chcesz liczyć tą krzywą itd to może uda się to skleić.

Tu na esp mam sterownik dwóch obiegów grzewczych, sterownie zaworami 3D na podstawie temperatury zadanej wyliczonej z krzywej grzewczej z HA i sterowanie dwiema pompami cyrkulacyjnymi.

esphome:
 name: sterownik-obiegow-grzewczych

 on_boot:
  then:
   - switch.turn_on: pompa_1
   - switch.turn_on: pompa_2
   - delay: 30s
   - switch.turn_off: pompa_1
   - switch.turn_off: pompa_2 
   - switch.turn_on: z3d_minus
   - switch.turn_on: z3d_minus_2
   - delay: 150s
   - switch.turn_off: z3d_minus
   - switch.turn_off: z3d_minus_2

  
   - lambda: |- 
     auto call = id(kotlownia_3d).make_call();
     call.set_position(0);
     call.perform();
   - lambda: |- 
     auto call = id(kotlownia_3d_2).make_call();
     call.set_position(0);
     call.perform();

esp32:
 board: esp32dev
 framework:
  type: arduino

ethernet:
 type: LAN8720
 mdc_pin: GPIO23
 mdio_pin: GPIO18
 clk_mode: GPIO0_IN
 phy_addr: 1
 power_pin: GPIO16

 manual_ip:
  static_ip: 192.168.0.0
  gateway: 192.168.0.1
  subnet: 255.255.255.0

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "+R4Y7adcgQPezgvsCAsSF5zmWCJ0iCtPMXoVyBOIwp8="

ota:
 password: "46367005"

web_server:
 port: 80

time:
 - platform: homeassistant
  id: homeassistant_time 
  on_time:
   - seconds: /5
    
    then:
     - lambda: |- 
       if (id(automat_3d).state) {     
        if (id(kotlownia1_temp_dom_zas).state < id(temp_zas).state-1) {
         if (id(kotlownia_3d).position<1) {
          auto call = id(kotlownia_3d).make_call();
          call.set_position(id(kotlownia_3d).position+0.02);
          call.perform();
         }
        }
        if (id(kotlownia1_temp_dom_zas).state > id(temp_zas).state+1) {
         if (id(kotlownia_3d).position>0) {
          auto call = id(kotlownia_3d).make_call();
          call.set_position(id(kotlownia_3d).position-0.02);
          call.perform();
         }         
        }
       }

     - lambda: |- 
       if (id(automat_3d_2).state) {     
        if (id(kotlownia1_temp_dom_zas_2).state < id(temp_zas_2).state-1) {
         if (id(kotlownia_3d_2).position<1) {
          auto call = id(kotlownia_3d_2).make_call();
          call.set_position(id(kotlownia_3d_2).position+0.02);
          call.perform();
         }
        }
        if (id(kotlownia1_temp_dom_zas_2).state > id(temp_zas_2).state+1) {
         if (id(kotlownia_3d_2).position>0) {
          auto call = id(kotlownia_3d_2).make_call();
          call.set_position(id(kotlownia_3d_2).position-0.02);
          call.perform();
         }         
        }
       }
       

sensor:
 - platform: homeassistant
  name: "Temperatura zasilania parter"
  entity_id: sensor.temp_zas_parter
  internal: false
  id: kotlownia1_temp_dom_zas
  accuracy_decimals: 1
  
 - platform: homeassistant
  name: "Temperatura zasilania piętro"
  entity_id: sensor.temp_zas_pietro
  internal: false
  id: kotlownia1_temp_dom_zas_2
  accuracy_decimals: 1 - platform: homeassistant
  name: "Temperatura zadana parter"
  entity_id: sensor.temperatura_krzywa_grzewcza_obieg_1
  internal: false
  id: temp_zas
  accuracy_decimals: 1
 
 - platform: homeassistant
  name: "Temperatura zadana piętro"
  entity_id: sensor.temperatura_krzywa_grzewcza_obieg_2
  internal: false
  id: temp_zas_2
  accuracy_decimals: 1
 


binary_sensor:

 - platform: homeassistant
  name: "Kocioł pompa obiegowa"
  icon: "mdi:pump"
  entity_id: binary_sensor.boiler_heating_pump
  
  internal: false
  publish_initial_state: true
  id: kociol_pompa


  
  
 - platform: homeassistant
  name: "Kocioł ogrzewanie"
  entity_id: binary_sensor.boiler_heating_active
  internal: false
  publish_initial_state: true
  id: ogrzewanie_aktywne  

switch: 
- platform: gpio
 name: "Zawór 3D parter zamykanie"
 id: z3d_minus
 pin:  
  number: 2
  mode:
   output: true
  inverted: true
 restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF

- platform: gpio
 name: "Zawór 3D parter otwieranie"
 id: z3d_plus  
 pin:  
  number: 4
  mode:
   output: true
  inverted: true
 restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF

- platform: gpio
 name: "Zawór 3D piętro zamykanie "
 id: z3d_minus_2
 pin:  
  number: 12
  mode:
   output: true
  inverted: true
 restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF

- platform: gpio
 name: "Zawór 3D piętro otwieranie"
 id: z3d_plus_2
 pin:  
  number: 14
  mode:
   output: true
  inverted: true
 restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF

- platform: gpio
 name: "Pompa obiegowa parter"
 icon: "mdi:pump"
 id: pompa_1
 pin:  
  number: 15
  mode:
   output: true
  inverted: true
 restore_mode: ALWAYS_OFF

- platform: gpio
 name: "Pompa obiegowa pietro"
 icon: "mdi:pump"
 id: pompa_2
 pin:  
  number: 17
  mode:
   output: true
  inverted: true
 restore_mode: ALWAYS_OFF

- platform: gpio
 name: "Pompa cyrkulacyjna"
 icon: "mdi:pump"
 id: pompa_3
 pin:  
  number: 32
  mode:
   output: true
  inverted: true
 restore_mode: ALWAYS_OFF

- platform: gpio
 name: "Włącz grzanie"
 icon: "mdi:pump"
 id: grzanie_on
 pin:  
  number: 33
  mode:
   output: true
  inverted: true
 restore_mode: ALWAYS_OFF

- platform: template
 name: "Grzanie parter auto"
 id: automat_3d 
 optimistic: true
 restore_state: True

- platform: template
 name: "Grzanie piętro auto"
 id: automat_3d_2
 optimistic: true
 restore_state: Truecover:
 - platform: time_based
  name: "Zawór 3D parter manual"
  id: kotlownia_3d

  open_action:
   - switch.turn_on: z3d_plus
  open_duration: 2.5 min

  close_action:
   - switch.turn_on: z3d_minus
  close_duration: 2.5 min

  stop_action:
   - switch.turn_off: z3d_minus
   - switch.turn_off: z3d_plus

 - platform: time_based
  name: "Zawór 3D piętro manual"
  id: kotlownia_3d_2

  open_action:
   - switch.turn_on: z3d_plus_2
  open_duration: 2.5 min 

  close_action:
   - switch.turn_on: z3d_minus_2
  close_duration: 2.5 min

  stop_action:
   - switch.turn_off: z3d_minus_2
   - switch.turn_off: z3d_plus_2


Tu jest Yaml krzywej grzewczej z HA

# Krzywa grzewcza obieg 1

 - platform: template
  sensors:
   temperatura_krzywa_grzewcza_obieg_1:
    value_template: >
     {% set OT = states("sensor.bme280_1_temperatura") | float(default=15) %}
     {% set CurveMove = states("input_number.krzywa_grzewcza_przesuniecie_obieg_1") | float %}
     {% set System = ("0") | float %}
     {% set HC = states("input_select.krzywa_grzewcza_nachylenie_obieg_1") | float %}
     {% if HC == 0.1 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 36.4 - ( 0.00495 * OT**2 ) - ( 0.32 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.2 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 37.7 - ( 0.0052 * OT**2 ) - ( 0.38 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.3 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 39.0 - ( 0.00545 * OT**2 ) - ( 0.44 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.4 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 40.3 - ( 0.0057 * OT**2 ) - ( 0.5 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.5 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 41.6 - ( 0.00595 * OT**2 ) - ( 0.56 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.6 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 43.1 - ( 0.0067 * OT**2 ) - ( 0.62 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.7 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 44.6 - ( 0.00745 * OT**2 ) - ( 0.68 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.8 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 46.1 - ( 0.0082 * OT**2 ) - ( 0.74 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.9 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 47.6 - ( 0.00895 * OT**2 ) - ( 0.8 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.0 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 49.1 - ( 0.0097 * OT**2 ) - ( 0.86 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.1 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 50.8 - ( 0.01095 * OT**2 ) - ( 0.92 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.2 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 52.5 - ( 0.0122 * OT**2 ) - ( 0.98 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.3 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 54.2 - ( 0.01345 * OT**2 ) - ( 1.04 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.4 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 55.9 - ( 0.0147 * OT**2 ) - ( 1.1 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.5 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 57.5 - ( 0.0157 * OT**2 ) - ( 1.16 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.6 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 59.4 - ( 0.01644 * OT**2 ) - ( 1.24 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.7 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 61.3 - ( 0.01718 * OT**2 ) - ( 1.32 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.8 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 63.2 - ( 0.01792 * OT**2 ) - ( 1.4 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.9 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 65.1 - ( 0.01866 * OT**2 ) - ( 1.48 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.0 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 67.0 - ( 0.0194 * OT**2 ) - ( 1.56 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.1 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 69.1 - ( 0.0197 * OT**2 ) - ( 1.66 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.2 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 71.2 - ( 0.01995 * OT**2 ) - ( 1.76 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.3 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 73.3 - ( 0.0202 * OT**2 ) - ( 1.86 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.4 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 75.4 - ( 0.02045 * OT**2 ) - ( 1.96 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.5 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 77.5 - ( 0.02007 * OT**2 ) - ( 2.06 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.6 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 79.8 - ( 0.02045 * OT**2 ) - ( 2.18 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.7 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 82.1 - ( 0.0202 * OT**2 ) - ( 2.3 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.8 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 84.4 - ( 0.01995 * OT**2 ) - ( 2.42 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.9 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 86.7 - ( 0.0197 * OT**2 ) - ( 2.54 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 3.0 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 89.0 - ( 0.01945 * OT**2 ) - ( 2.66 * OT)) | float}}
     {% endif %}
    friendly_name: Temperatura krzywa grzewcza parter
    unit_of_measurement: °C
    

   
# Krzywa grzewcza obieg 2

 - platform: template
  sensors:
   temperatura_krzywa_grzewcza_obieg_2:
    value_template: >
     {% set OT = states("sensor.bme280_1_temperatura") | float(default=15) %}
     {% set CurveMove = states("input_number.krzywa_grzewcza_przesuniecie_obieg_2") | float %}
     {% set System = ("0") | float %}
     {% set HC = states("input_select.krzywa_grzewcza_nachylenie_obieg_2") | float %}
     {% if HC == 0.1 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 36.4 - ( 0.00495 * OT**2 ) - ( 0.32 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.2 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 37.7 - ( 0.0052 * OT**2 ) - ( 0.38 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.3 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 39.0 - ( 0.00545 * OT**2 ) - ( 0.44 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.4 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 40.3 - ( 0.0057 * OT**2 ) - ( 0.5 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.5 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 41.6 - ( 0.00595 * OT**2 ) - ( 0.56 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.6 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 43.1 - ( 0.0067 * OT**2 ) - ( 0.62 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.7 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 44.6 - ( 0.00745 * OT**2 ) - ( 0.68 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.8 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 46.1 - ( 0.0082 * OT**2 ) - ( 0.74 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 0.9 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 47.6 - ( 0.00895 * OT**2 ) - ( 0.8 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.0 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 49.1 - ( 0.0097 * OT**2 ) - ( 0.86 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.1 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 50.8 - ( 0.01095 * OT**2 ) - ( 0.92 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.2 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 52.5 - ( 0.0122 * OT**2 ) - ( 0.98 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.3 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 54.2 - ( 0.01345 * OT**2 ) - ( 1.04 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.4 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 55.9 - ( 0.0147 * OT**2 ) - ( 1.1 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.5 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 57.5 - ( 0.0157 * OT**2 ) - ( 1.16 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.6 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 59.4 - ( 0.01644 * OT**2 ) - ( 1.24 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.7 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 61.3 - ( 0.01718 * OT**2 ) - ( 1.32 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.8 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 63.2 - ( 0.01792 * OT**2 ) - ( 1.4 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 1.9 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 65.1 - ( 0.01866 * OT**2 ) - ( 1.48 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.0 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 67.0 - ( 0.0194 * OT**2 ) - ( 1.56 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.1 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 69.1 - ( 0.0197 * OT**2 ) - ( 1.66 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.2 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 71.2 - ( 0.01995 * OT**2 ) - ( 1.76 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.3 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 73.3 - ( 0.0202 * OT**2 ) - ( 1.86 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.4 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 75.4 - ( 0.02045 * OT**2 ) - ( 1.96 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.5 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 77.5 - ( 0.02007 * OT**2 ) - ( 2.06 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.6 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 79.8 - ( 0.02045 * OT**2 ) - ( 2.18 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.7 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 82.1 - ( 0.0202 * OT**2 ) - ( 2.3 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.8 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 84.4 - ( 0.01995 * OT**2 ) - ( 2.42 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 2.9 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 86.7 - ( 0.0197 * OT**2 ) - ( 2.54 * OT)) | float}}
     {% elif HC == 3.0 %}
      {{ "%.1f"%( CurveMove - System + 89.0 - ( 0.01945 * OT**2 ) - ( 2.66 * OT)) | float}}
     {% endif %}
    friendly_name: Temperatura krzywa grzewcza piętro
    unit_of_measurement: °C

Tak to wygląda w HA:
image

Teraz założenia:
W momenie podania napięcia na sterownik, zamykane zostają zawory 3D i uruchamiane na kilkanaście sekund pompy obiegowe ( to działa)
Potrzebny tryb LATO/ZIMA
W trybie LATO pompy uruchamiane są co określony czas ( może być podany w Yaml), zawory 3D zamykane są i otwierane też co określony czas, j.w. Chodzi o to aby ruszyć pompami i zaworami aby się nie zastały ( chociaż jeszcze mi się to nie zdarzyło)
W trybie ZIMA
Załączamy tryb AUTO danego obiegu, temperaturę zadaną ma podawać krzywa zawarta w ESPHome a nie w HA jak to jest teraz ( chcę aby sterownik działał mimo braku komunikacji z HA)
Nachylenie i przesunięcie krzywej wybierane z pola wyboru tak jak teraz.
Potrzebuję wyłączać pracę pompy i zamknąć mieszacze w momencie gdy grupa siłowniki w rozdzielaczach są zamknięte.
Temperaturę zewnętrzną teraz pobieram z HA, a chcę pobierać z esp ( czujnik DS lub BME, obojętne)
Aktualne temperatury zasilania i powrotów obiegów pobieram z HA przez DS, trzeba przenieść do esp
Wyjścia i wejścia z modułu PCF8575

Niektóre dane chciałbym jeszcze wyświetlać na jakimś OLED.
To tak pokrótce na tę chwilę :slight_smile:
Miałem taki sterownik fabryczny ale z miesiąc temu wyzionął ducha.

To jest takie dość śliskie założenie, problem można obejść, ale jak to będzie wyglądało w praktyce nie wiem

Dlaczego " śliskie" ? Masz na myśli " reboot_timeout, bedzie ponownie startował gdy nie będzie połączenia z HA i to zakłuci cały proces ?

Tak sądzę, oczywiście można wyłączyć te rebooty, ale ne wiem czy w przypadku problemów z siecią coś się głębiej nie posypie.

Można w ESPHome wyprodukować urządzenia autonomiczne, ale wtedy nie stosuje się api: więc się nie łączą z HA.

W sumie i na to jest obejście - wykorzystanie komunikacji z brokerem MQTT zamiast z HA po API.

I to jest dobra wiadomość :slight_smile:

MQTT niestety w ESPHome jest niestabilne przy wielu topicach więc po stronie HA musisz to wszystko zmergować i tak i w jednym topicu puścić, inaczej problemy z połączeniem sieciowym w randomowych momentach gwarantowane - ćwiczone przy 8 topicach. Przy zmniejszaniu topiców problem się zmniejsza, przy pozostawieniu jednego znika.

1 Like

Ma ktoś z Kolegów trochę czasu aby to ogarnąć ?