Zliczanie balansowania godzinowego custom components

Zliczanie godzinowe.dla osób które mają net billing.Pokazuje wtedy poprawnie w panelu Energy:

Dodałem to u siebie ale coś chyba źle wylicza import- porównam w ciągu dnia jak będzie produkcja i dam znać :slight_smile:
image

Też testuję, zainstalowałem wczoraj wieczorem.

Dobrze wylicza import ponieważ balansuje godzinowo

Wychodzi na to, że prawidłowo pokazuje:


Dashboard energia tak ustawiony:

Dla porównania ten sam wykres z froniusa:

Jak to połączyć aby stare dane były nadal wyświetlane?

Nie aktualizować do wersji 1.5 drastyczne obciążenie CPU czekać na inną łatkę

1 Like

Jest już wersja V1.5.1, testowałeś?

V1.5.2

Latest
Ta rozwiązuje problem.

Testuję 1.52 dzisiaj jeszcze raz aktualizował coś

fix

Zaktualizowalem.do 1.52 i znowu skacze

Można to zrobić również tak używając licznika trzyfazowego zamel mew-01:

 • sensor.bilans_godzinowy_zakup
  jest to licznik godzinowy ile energii zostało pobrane a dane pobiera z zamel.

 • bilans_godzinowy_sprzedaz
  jest to licznik godzinowy ile energii zostało wysłane a dane pobiera z zamel.

 - platform: template
  sensors:    
   zakup_energii_godzinowy:
    friendly_name: "Zakup EE Godzinowy"
    value_template: "{{ [0, (states('sensor.bilans_godzinowy_zakup') | round(3) - states('sensor.bilans_godzinowy_sprzedaz') | round(3)) | round(3)] | max }}"
    unit_of_measurement: "kWh"
   sprzedaz_energii_godzinowy:
    friendly_name: "Sprzedaż EE Godzinowy"
    value_template: "{{ [0, (states('sensor.bilans_godzinowy_sprzedaz') | round(3) - states('sensor.bilans_godzinowy_zakup') | round(3)) | round(3)] | max }}"
    unit_of_measurement: "kWh"
   bilans_sprzedaz: 
    friendly_name: 'Bilans Sprzedaż Godzinowa'
    unit_of_measurement: kWh
    value_template: >
     {% if is_state('input_boolean.bilans_godzinowy','on') %}
       {% if (states('sensor.sprzedaz_energii_godzinowy')|float >= 0) %}
         {{ states('sensor.sprzedaz_energii_godzinowy') | float |round(3) }}
       {% else %}
         0
       {% endif %}
     {% else %}
       0
     {% endif %}
   bilans_zakup:
    friendly_name: 'Bilans Zakup Godzinowa'
    unit_of_measurement: kWh
    value_template: >
     {% if is_state('input_boolean.bilans_godzinowy','on') %}
       {% if (states('sensor.zakup_energii_godzinowy')|float >= 0) %}
         {{ states('sensor.zakup_energii_godzinowy') | float |round(3) }}
       {% else %}
         0
       {% endif %} 
     {% else %}
       0
     {% endif %}
 • input_boolean.bilans_godzinowy
  Tworzymy pomocnika który załącza się na 59 minute i 55 sekunde godziny i wylacza w 59 sekundzie. Wtedy jest najbardziej dokładne bilansowanie.
- id: '1685222169291'
 alias: Włącz Bilans Godzinowy
 description: ''
 trigger:
 - platform: time_pattern
  minutes: '59'
  seconds: '55'
 condition: []
 action:
 - service: input_boolean.turn_on
  data: {}
  target:
   entity_id: input_boolean.bilans_godzinowy
 mode: single
- id: '1685222596041'
 alias: Wyłącz Bilans Godzinowy
 description: ''
 trigger:
 - platform: time_pattern
  minutes: '59'
  seconds: '59'
 condition: []
 action:
 - service: input_boolean.turn_off
  data: {}
  target:
   entity_id: input_boolean.bilans_godzinowy

Na koniec tworzymy dwa liczniki:

 • Licznik Zakup Godzinowy
  Pobiera dane z sensor.bilans_zakup

 • Licznik Sprzedaż Godzinowa
  Pobiera dane z sensor.bilans_sprzedaz

Na koniec świetnie to pokazuje w Panelu Energia i porównując dane z PGE niewiele się rożni.