Zmiana opisu przy wciśniętym przycisku

Mam sterownik PLC zintegrowany z HA.
Oświetlenie w domu załączane jest przyciskiem dzwonkowym podłączonym na wejście PLC.
Żarówka sterowana jest wyjściem PLC.
Stworzyłem sobie przycisk mushroom, grze do załączanie oświetlenia służy encja Przycisk salon, natomiast potwierdzenie załączenia (zmiana koloru ikony żarówki) zbieram z encji Oświetlenie salon- która fizycznie jest wyjściem sterownika PLC. Niestety nie wiem jak zmienić stan wyjścia oby zmieniał się na wł, lub wył.

Poniżej kod karty mashroom

type: custom:mushroom-entity-card
entity: switch.przycisk_salon_szyna_2
fill_container: true
tap_action:
 action: toggle
double_tap_action:
 action: toggle
hold_action:
 action: call-service
 service: switch.turn_on
 target:
  entity_id: switch.przycisk_salon_off
icon_color: orange
icon: mdi:lightbulb
name: Szyna 2
layout: vertical
card_mod:
 style: |
  :host {
   --card-mod-icon-color:
    {% if is_state('switch.lampa_salon_szyna_2', 'on') %}
     orange;
    {% else %}
     grey;
    {% endif %}
  }

switch.toggle zamiast switch.turn_on

Switch - Home Assistant (home-assistant.io)

Chodzi mi o to aby zmienił się opis “wył.” na "wł.
Dla stanu wejścia PLC to działa, natomiast stanu wyjścia już nie.
image

A masz dostępne encje twoich wyjść PLC w HA?

Encje mam dostępne, stan dowolnego wyjścia zmienia się gdy zostanie wyzwolone automatycznie. Obecnie wyjście wyzwalane jest poprzez uaktywnienie wejścia PLC. Nie mam możliwości uaktywnienia wyjścia z HA.

Konfiguracja yamal
WEJŚCIA PLC

  switches :
   - name: Przycisk salon szyna 2
    address: 2736
    scan_interval: 1
    write_type: coil
    unique_id: Przycisk salon szyna 2
    verify:

WYJŚCIA PLC

   - name: Przycisk salon szyna 2
    address: 2736
    scan_interval: 1
    write_type: coil
    unique_id: Przycisk salon szyna 2
    verify:

Czyli chcesz żeby pokazywało ci stan wyjścia a karcie HA?

Tak- ma pokazywać stan wyjścia.
Chcę sterować oświetleniem aktywując wejście. Potwierdzeniem ma być informacja o załączonym wyjściu. Ale chcę aby było to w obrębie 1 karty, a nie 2 osobnych na wejście i wyjście.
Jako osobne karty wszystko działa.

Użyj w karcie stosu poziomego lub pionowego.
Albo wklej kody twoich kart in/out

Karta załączenia wejścia:

type: custom:mushroom-entity-card
entity: switch.przycisk_salon_szyna_2
fill_container: false
tap_action:
 action: toggle
double_tap_action:
 action: none
hold_action:
 action: none
icon_color: orange
icon: mdi:lightbulb
name: Szyna 2
layout: vertical
primary_info: name
card_mod:
 style: |
  :host {
   --card-mod-icon-color:
    {% if is_state('switch.lampa_salon_szyna_2', 'on') %}
     orange;
    {% else %}
     grey;
    {% endif %}
  }

Karta potwierdzenia z wyjścia:

type: custom:button-card
color_type: card
entity: switch.lampa_salon_szyna_2
name: null
layout: name_state
styles:
 card:
  - font-weight: bold
  - color: black
state:
 - value: 'on'
  color: null
  icon: mdi:lightbulb-on
  name: Salon Szyna 2 ON
  styles:
   card:
    - animation: null
 - operator: default
  color: grey
  icon: mdi:lightbulb-outline
  name: Salon Szyna 2 OFF

:information_source:Wypowiem się choć się nie znam.( nie używałem tej karty do dziś)
:thinking:
A jakbyś użył innej karty a mianowicie custom:mushroom-template-card
W taki/podobny sposób:


W tej karcie można zdefiniować informacje główne i informacje drugorzędowe

type: vertical-stack
cards:
 - type: custom:mushroom-entity-card
  entity: switch.przycisk_salon_szyna_2
  fill_container: false
  tap_action:
   action: toggle
  double_tap_action:
   action: none
  hold_action:
   action: none
  icon_color: orange
  icon: mdi:lightbulb
  name: Szyna 2
  layout: vertical
  primary_info: name
  card_mod:
   style: |
    :host {
     --card-mod-icon-color:
      {% if is_state('switch.lampa_salon_szyna_2', 'on') %}
       orange;
      {% else %}
       grey;
      {% endif %}
    }
 - type: custom:button-card
  color_type: card
  entity: switch.lampa_salon_szyna_2
  name: null
  layout: name_state
  styles:
   card:
    - font-weight: bold
    - color: black
  state:
   - value: 'on'
    color: null
    icon: mdi:lightbulb-on
    name: Salon Szyna 2 ON
    styles:
     card:
      - animation: null
   - operator: default
    color: grey
    icon: mdi:lightbulb-outline
    name: Salon Szyna 2 OFF