Aktualizacja HA Core do wersji 2022.4.5

Czy mam się denerwować po aktualizacji w logu mam ostrzeżenia dotyczące Z2M (obecna wersja 1.25.0-1) niby wszystko działa ale trochę się martwię.

22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'external_converters' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'devices' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'groups' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'homeassistant' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'permit_join' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'advanced' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'device_options' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'blocklist' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'passlist' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'queue' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'frontend' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'experimental' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'availability' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'external_converters' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'devices' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'groups' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'homeassistant' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'permit_join' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'advanced' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'device_options' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'blocklist' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'passlist' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'queue' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'frontend' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'experimental' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:58 WARNING (SyncWorker_6) [supervisor.addons.options] Option 'availability' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 INFO (SyncWorker_6) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64 with version 1.25.0-1
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'external_converters' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'devices' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'groups' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'homeassistant' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'permit_join' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'advanced' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'device_options' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'blocklist' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'passlist' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'queue' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'frontend' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'experimental' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'availability' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:33:59 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/esphome/esphome-hassio-amd64 with version 2022.3.2
22-04-18 17:34:00 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /core/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
22-04-18 17:34:00 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
22-04-18 17:34:00 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
22-04-18 17:34:00 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
22-04-18 17:34:00 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/b47abb53/info access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
22-04-18 17:34:02 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups/b47abb53/download access from cebe7a76_hassio_google_drive_backup
22-04-18 17:34:02 INFO (MainThread) [supervisor.api.backups] Downloading backup b47abb53
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.PLUGIN
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
22-04-18 17:34:04 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'external_converters' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'devices' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'groups' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'homeassistant' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'permit_join' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'advanced' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'device_options' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'blocklist' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'passlist' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'queue' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'frontend' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'experimental' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'availability' does not exist in the schema for Zigbee2mqtt (45df7312_zigbee2mqtt)
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.CORE
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
22-04-18 17:34:05 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
22-04-18 17:34:17 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
22-04-18 17:34:17 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
22-04-18 17:34:17 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running

Marcin ale, że Ty nie czytasz co przynoszą zmiany w nowej wersji - zawiodłem się na Tobie :thinking:

1 Like

Kurcze nie do końca kumam co mam usunąć :frowning:

  • Most Zigbee2MQTT configuration is now done in Zigbee2MQTT directly (either via the UI or by modifying the configuration file, usually /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml, directly).As Zigbee2MQTT won’t start with an MQTT server or serial adapter you must configure these through the add-on configuration page before you can start Zigbee2MQTT for the first time.Existing installations should be able to safely remove the Zigbee2MQTT configuration from the add-on configuration as these values should have already been persisted to the configuration file.

Mam po prostu usunąć całą konfiguracje w dodatku?

W linku powyżej napisałem co trzeba zrobić.

Dzięki @rafkan bezmyślnie :worried: wykonałem aktualizację Z2M. Z reguły zaglądam co piszą o aktualizacji :blush: :beers: