Całkowite zużycie (total)

W integracji Dzienne i miesięczne zużycie opisanej przez @rafka, możesz śledzić zużycie w określonym okresie czasu, parametr cycle może przyjmować wartość hourly , daily , weekly , monthly , quarterly i yearly. Po przekroczeniu tego okresu czasu, licznik jest kasowany i zliczanie zaczyna sie od nowa. Jeżeli nie chcesz aby to zużycie resetowało się wtedy należy skorzystać z integracji integration Integration - Riemann sum integral - Home Assistant.
Poniższy kod musisz wkleić do pliku configuration.yaml, w miejsce “source” musisz wpisać encję, którą chcesz mierzyć:

sensor:
  - platform: integration
    source: sensor.tasmota_d203a4_energy_power
    name: "Washing machine energy total"
    unit_prefix: k
    round: 2

Zasada działania jest identyczna jak w Tasmota - zmienna energy_total:

Sonoff Pow R2 Module

2 Likes