Dzienne i miesięczne zużycie

A macie może jakiś pomysł jak ograć taryfy prądu aby rozróżnić koszt zużycia prądu w poszczególnych taryfach?

@limes Wtaj na forum. Myślę że w przededniu wprowadzenia opłaty mocowej, to rozwiązanie z “taryfikatorem” i tak może nie mieć już zastosowania od nowego roku.

Hej :slight_smile: W sumie racja…

Witam.
Mam problem z Utility Meter.
Nie wiem dlaczego wartości kWh zliczane przez integrację Utility Meter różnią się od wartości kWh zliczane przez ESP Home “platform: total_daily_energy”
Impulsy z licznika są zliczane przez ESP (platform: pulse_counter) który utworzył “sensor.moc”. Jego wskazania (kW) pokrywają się ze wskazaniami licznika. Następnie przy pomocy ESP “platform: total_daily_energy” zamieniam kW na kWh i ten wynik jest prezentowany w dashboardzie przez “sensor.total_daily_energy” - i również jest prwadziwy.
Problemem jest integracja Utility Meter w HA. Jako źródło danych wstawiłem “sensor.total_daily_energy” ale sumy kWh prezentowane przez niego są znacznie niższe niż wskazywane przez “sensor.total_daily_energy”. To samo miałem kiedy jako źródło wstawiłem “sensor.moc”…
Czy ktoś spotkał się z takim błędem?

HA

utility_meter:
 daily_energy:
  source: sensor.total_daily_energy
  cycle: daily
  tariffs:
   - peak
   - offpeak
 monthly_energy:
  source: sensor.total_daily_energy
  cycle: monthly
  tariffs:
   - peak
   - offpeak

ESP Home

- platform: total_daily_energy
  name: "Total Daily Energy"
  power_id: moc
  
 - platform: pulse_counter
  pin: GPIO12
  unit_of_measurement: 'kW'
  name: 'Moc'
  id: 'moc'
  filters:
   - multiply: 0.06
  count_mode:
   rising_edge: INCREMENT
   falling_edge: DISABLE
time:
 - platform: sntp
  id: 'czas'

Zliczasz impulsy z licznika ?
U mnie jest
filters:
# Multiplication factor from W to kW is 0.001
- multiply: 0.001
unit_of_measurement: kWh

Tak, ale impulsy są liczone poprawnie. Ba, zobrazowane są poprawnie w dashboardzie ( “sensor.total_daily_energy” generowany przez ESP) , nie wiem tylko co z tym robi integracja Utility Meter…

Artur, proszę opisz jak to technicznie i na czym masz to zrealizowane.

Blitz BW-SHP2 i SmartDGM gniazdka ładnie się otwierają, jest trochę lutowania wgrana ESPHome

KOD: dla SmartDMG

  substitutions:
 plug_name: lodowka
 # Higher value gives lower watt readout
 current_res: "0.00221"
 # Lower value gives lower voltage readout
 voltage_div: "945"esphome:
 name: lodowka
 platform: ESP8266
 board: esp8285

# WiFi connection
wifi:
 ssid: '    '
 password: '       '
 manual_ip:
  static_ip: 192.168.1.94
  gateway: 192.168.1.100
  subnet: 255.255.255.0
  dns1: 192.168.1.100
  dns2: 192.168.1.100
  
# Enable logging
logger:

# Enable Web server
#web_server:
# port: 80

# Enable Home Assistant API
api:
 password: 'PASSWORD'

ota:
 password: 'PASSWORD'

time:
 - platform: homeassistant
  id: homeassistant_time
  

binary_sensor:
 - platform: gpio
  name: "${plug_name}_button"
  pin:
   number: GPIO3
   inverted: True
  on_press:
   - switch.toggle: relay
 - platform: status
  name: ${plug_name}_Status
  
  
  
switch:
- platform: gpio
 id: relay
 name: "${plug_name}_Relay"
 pin: GPIO14
 icon: mdi:power-socket-eu
 restore_mode: ALWAYS_ON
 on_turn_on:
  - switch.turn_on: blue_led
 on_turn_off:
  - switch.turn_off: blue_led

- platform: gpio
 id: blue_led
 name: "${plug_name}_LED_Blue"
 icon: mdi:led-on
 pin: GPIO1
 inverted: True
 restore_mode: ALWAYS_ON

- platform: gpio
 id: red_led
 name: "${plug_name}_LED_Red"
 pin: GPIO13
 inverted: True
 restore_mode: ALWAYS_OFF

sensor:
 - platform: hlw8012
  sel_pin:
   number: GPIO12
   inverted: True
  cf_pin: GPIO04
  cf1_pin: GPIO05
  # Higher value gives lower watt readout
  current_resistor: 0.00221
  # Lower value gives lower voltage readout
  voltage_divider: 794
  current:
   name: "${plug_name}_Amperage"
   icon: mdi:current-ac
   unit_of_measurement: A
  voltage:
   name: "${plug_name}_Voltage"
   icon: mdi:flash-circle
   unit_of_measurement: V
  power:
   name: "${plug_name}_Wattage"
   unit_of_measurement: W
   id: "${plug_name}_Wattage"
  change_mode_every: 8
  update_interval: 10s
 - platform: total_daily_energy
  name: "${plug_name}_Total Daily Energy"
  icon: mdi:circle-slice-3
  power_id: "${plug_name}_Wattage"
  filters:
    # Multiplication factor from W to kW is 0.001
    - multiply: 0.001
  unit_of_measurement: kWh
   
# Extra sensor to keep track of plug uptime

 - platform: uptime
  id: uptime_sec

text_sensor:
 - platform: template
  name: ${plug_name}_Uptime Sensor
  lambda: |-
   int seconds = (id(uptime_sec).state);
   int days = seconds / (24 * 3600);
   seconds = seconds % (24 * 3600); 
   int hours = seconds / 3600;
   seconds = seconds % 3600;
   int minutes = seconds / 60;
   seconds = seconds % 60;
   return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
  icon: mdi:clock-start
  update_interval: 113s

Na moje lamerskie oko - to nie widzę u Ciebie integracji “utility_meter”… z którą mam problem u mnie.
Masz “platform: total_daily_energy” którą również posiam w swoim ESP, ale ona działa dobrze…

EDIT: zauważyłem że wartości generowane przez integrację “Utility meter” różnią się od “sensor.total_daily_energy” o 0,61… Napisałem szablon wprowadzający tą poprawkę izobaczę jak to wyjdzie.
Przy okazji mam pytanie jak w automatyzacji dołożyć zmianę taryfy peek/offpeak związaną z dniem tygodnia?

Pochwalił byś się jak wyglądają u Ciebie te wykresy słupkowe z podsumowaniem :slight_smile:
Chce coś takiego zrobić u siebie ale bez użycia grafany i jestem ciekaw czy jest to możliwe :slight_smile:

HACS Frontend bar-card custom-cards
Screenshot - 12_01

Lub dual-gauge-card dual-gauge-card

Screenshot - 12_01 002

2 Likes

Zastosowałem ten kod :

utility_meter:
 dzien_lodowka:
  source: sensor.shelly_shplg_s_dbef0e_total_consumption
  cycle: daily
 miesiac_lodowka:
  source: sensor.shelly_shplg_s_dbef0e_total_consumption
  cycle: monthly
 rok_lodowka:
  source: sensor.shelly_shplg_s_dbef0e_total_consumption
  cycle: yearly
 miesiac_pralka:
  source: sensor.shelly_shplg2_1_db609f_total_consumption
  cycle: monthly
 rok_pralka:
  source: sensor.shelly_shplg2_1_db609f_total_consumption
  cycle: yearly

Fajnie działa z gniazdkami Blitzwolf .

Pytanie :
Jak go przerobić żeby z jednego urządzenia mieć : zużycie wczorajsze , dzisiejsze , w miesiaca wstecz i z biezącego miesiąca ?

A możesz to jakoś na przykładzie podać ? Bo nie wiem jak to zrobić :slight_smile:

Zaczynam dopiero zabawę i chyba za wysokie progi

#pomiar
utility_meter:
 dzienna_lodowka:
  source: sensor.tz3000_g5xawfcq_ts0121_ca9a35fe_electrical_measurement
  cycle: daily
 miesieczna_lodowka:
  source: sensor.tz3000_g5xawfcq_ts0121_ca9a35fe_electrical_measurement
  cycle: monthly


sensor:
 - platform: template
  sensors:
   sensor.tz3000_g5xawfcq_ts0121_ca9a35fe_electrical_measurement:
    friendly_name: "dzienna_lodowka"
    unit_of_measurement: 'kW'
    value_template: "{{ state_attr('dzienna_lodowka_last_period', 'last_period') }}"
#pomiar
utility_meter:
 dzienna_lodowka:
  source: sensor.tz3000_g5xawfcq_ts0121_ca9a35fe_electrical_measurement
  cycle: daily
 miesieczna_lodowka:
  source: sensor.tz3000_g5xawfcq_ts0121_ca9a35fe_electrical_measurement
  cycle: monthly


sensor:
 - platform: template
  sensors:
   poprzedni_miesiac_lodowka
    friendly_name: "Poprzedni_miesiac_lodowka"
    unit_of_measurement: 'kWh'
    value_template: "{{ state_attr('miesiac_lodowka', 'last_period') }}"

Wyrzuca mi : bad indentation of a mapping entry at line 99, column 22:
friendly_name: “Poprzedni_miesiac_lodowka”

to błąd wcięć - każda spacja w YAML ma znaczenie, musisz też pokombinować z wklejaniem tekstu na forum (np. zaznacz cały wklejony i wciśnij cudzysłowy) jeśli jest sformatowany inaczej niż w pliku konfiguracyjnym trudno znaleźć błąd.

PS edytowałem posty wyżej, by było widać jak to powinno wyglądać

1 Like

jestem krok dalej ale jeszcze nie na końcu :wink:

invalid config for [sensor.template]: invalid template (TemplateSyntaxError: unexpected char ‘‘’ at 14) for dictionary value @ data[‘sensors’][‘poprzedni_miesiac_lodowka’][‘value_template’]. Got ‘{{ state_attr(‘miesieczna_lodowka’, ‘last_period’) }}’. (See ?, line ?).

Możesz udostępnić kod źródłowy karty, siedzę i próbuję zrobić jak u ciebie, ale mizernie mi to idzie, byłbym wdzięczny, fajnie masz ją skonfigurowaną

Proszę custom:bar-card

Te znaki to prawdopodobnie tzw. cudzysłowy pisarskie (np. można je uzyskać przez alt+0132 czy alt+0148) niedopuszczalne w kodzie.

1 Like