Encja - kolor tła na podstawie temperatury

Witajcie.
Chciałbym wykonać karty Encji dla głowic kaloryfera. Mam Encje climate.korytarz_degc w niej atrybut current_temperature chciałbym żeby kolor tła encji był zależny od temperatury

Mam też zewnętrzny termometr czy da radę aby jeśli na dworze jest poniżej 8 stopni na dworze i w pokoju poniżej 22 żeby pokazało przycisk automatyzacji o włączeniu ogrzewania? Ważne to bo np latem 21 w domu jest spoko i nie musi się pojawiać.

Też tak próbowałem ale mój sensor podaje tylko grzanie\chlodzenie a dane temperatury mam w atrybucie i tego nie umiem przeskoczyć , nigdy nie wiem jak oprzeć coś na danych z atrybutu

A próbowałeś

...
background: {% if state_attr('sensor.sensor', 'temperatura') | int < 2 %} 
#               encja ^  atrybut encji ^ 
....

Więcej informacji na temat template, atrybutów…
Template sensors - #2 przez artpc

Kod Karty

type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
 - type: thermostat
  entity: climate.termostat_p
  style: |
   ha-card {
    color: white;
    box-shadow: none;
    background:
    {% if is_state_attr('climate.termostat_p', 'hvac_action', 'heating') %}
     #EB6D00
    {% endif %} ;
    background: 
    {% if is_state_attr('climate.termostat_p', 'hvac_action', 'cooling') %}
     blue 
    {% endif %} ;
    background:
    {% if is_state_attr('climate.termostat_p', 'hvac_action', 'off') %}
     #373F48
    {% endif %} ;
   }
  theme: iOS Dark Mode
 - type: entities
  entities:
   - entity: sensor.pokoj_tw_temperature
    name: W Domu
    icon: hass:none
   - entity: sensor.openweathermap_temperature
    name: Na zewnątrz
    icon: hass:none
  style: |
   ha-card {
    color: white;
    box-shadow: none;
    background:
    {% if is_state_attr('climate.termostat_p', 'hvac_action', 'heating') %}
     #EB6D00
    {% endif %} ;
    background: 
    {% if is_state_attr('climate.termostat_p', 'hvac_action', 'cooling') %}
     blue 
    {% endif %} ;
    background:
    {% if is_state_attr('climate.termostat_p', 'hvac_action', 'off') %}
     #373F48
    {% endif %} ;
   }
 - type: horizontal-stack
  cards:
   - type: custom:button-card
    entity: input_select.hvac_mode
    name: TRYB
    show_name: true
    tap_action:
     action: call-service
     service: input_select.select_next
     service_data:
      entity_id: input_select.hvac_mode
    color_type: icon
    state:
     - operator: template
      value: |
       [[[ return states['climate.termostat_p'].state === 'off' ]]]
      icon: mdi:power
      color: white
     - operator: template
      value: |
       [[[ return states['climate.termostat_p'].state === 'heat' ]]]
      icon: mdi:fire
      color: rgb(239, 140, 0)
     - operator: template
      value: |
       [[[ return states['climate.termostat_p'].state === 'cool' ]]]
      color: blue
      icon: mdi:snowflake
    styles:
     card:
      - background-color: |
        [[[
         if (states['climate.termostat_p'].attributes.hvac_action == 'heating') 
          return '#EB6D00';
         if (states['climate.termostat_p'].attributes.hvac_action == 'cooling')
          return 'blue';
         else return '#373F48';
        ]]]
      - color: white
    show_state: false
   - type: custom:button-card
    entity: input_select.preset_mode
    name: ECO
    label: ECO
    tap_action:
     action: call-service
     service: input_select.select_next
     service_data:
      entity_id: input_select.preset_mode
    color_type: icon
    color: white
    icon: mdi:leaf-off
    state:
     - operator: template
      value: >
       [[[ return states['climate.termostat_p'].attributes.preset_mode ==
       'eco' ]]]
      icon: mdi:leaf
      color: green
    show_state: false
    show_name: true
    styles:
     card:
      - background-color: |
        [[[
         if (states['climate.termostat_p'].attributes.hvac_action == 'heating') 
          return '#EB6D00';
         if (states['climate.termostat_p'].attributes.hvac_action == 'cooling')
          return 'blue';
         else return '#373F48';
        ]]]
      - color: white
   - type: custom:button-card
    entity: climate.termostat_p
    name: SCHEDULE
    action: url
    navigation_path: https://home.nest.com
    color_type: card
    icon: mdi:calendar-clock
    show_state: false
    show_name: true
    styles:
     card:
      - background-color: |
        [[[
         if (states['climate.termostat_p'].attributes.hvac_action == 'heating') 
          return '#EB6D00';
         if (states['climate.termostat_p'].attributes.hvac_action == 'cooling')
          return 'blue';
         else return '#373F48';
        ]]]
      - color: white
   - type: custom:button-card
    entity: sensor.0x00124b002214f7f7_temperature
    name: HISTORIA
    action: url
    navigation_path: https://home.nest.com
    color_type: card
    icon: mdi:progress-clock
    show_state: false
    show_name: true
    styles:
     card:
      - background-color: |
        [[[
         if (states['climate.termostat_p'].attributes.hvac_action == 'heating') 
          return '#EB6D00';
         if (states['climate.termostat_p'].attributes.hvac_action == 'cooling')
          return 'blue';
         else return '#373F48';
        ]]]
      - color: white

Kolor karty zależny od trybu
Screenshot - 28.09.2022 , 00_38_20
Screenshot - 28.09.2022 , 00_39_02

działa co peawna dałem sobie kolor tylko ramkę bo fajniej ale nie wiem jak uzależnić dwie zmienne

ha-card {
border: solid 2px;
border-color: {% if state_attr(‘climate.jasiu_degc’, ‘current_temperature’) | int >= 20 and if states('sensor.temp_temperature) | int >= 10 %}
green
{% else %}
red
{% endif %}
;
}

na bank mam skopane połaczączenie AND daje & && i and i nic :smiley:

Edit:

@artpc Obcykałem to tak i działa

style: |
ha-card {
justify-content: center !important;
border: solid 2px;
border-color: {% set sped = state_attr(‘climate.termostat’, ‘current_temperature’) | float(0) %}
{% if sped >= 19 and sped <= 19.5 %}
#white;
{% elif sped >= 19.6 and sped <= 20 %}
#22ABD5;
{% elif sped >= 20.1 and sped <= 20.5 %}
#26ABCA;
{% elif sped >= 20.6 and sped <= 21 %}
#2AACAB;
{% elif sped >= 21.1 and sped <= 21.5 %}
#2AAC97;
{% elif sped >= 21.6 and sped <= 22 %}
#2CAC82;
{% elif sped >= 22.1 and sped <= 22.5 %}
#62B061;
{% elif sped >= 22.6 and sped <= 23 %}
#A7B654;
{% elif sped >= 23.1 and sped <= 23.5 %}
#C0B74C;
{% elif sped >= 23.6 and sped <= 24 %}
#D6B743;
{% elif sped >= 24.1 and sped <= 24.5 %}
#EDB53A;
{% elif sped >= 24.6 and sped <= 25 %}
#F0B438;
{% elif sped >= 25.1 and sped <= 25.5 %}
#F7AB30;
{% elif sped >= 26.6 and sped <= 27 %}
#F4982B;
{% elif sped >= 27.1 and sped <= 27.5 %}
#F18522;
{% elif sped >= 27.6 and sped <= 28 %}
#EB5E1A;
{% elif sped >= 28.1 and sped <= 28.5 %}
#EB5E1A;
{% elif sped >= 28.6 and sped <= 29 %}
red;
{% elif sped >= 29.1 and sped <= 29.5 %}
red;
{% elif sped >= 29.6 and sped <= 30 %}
red;
{% elif sped >= 30.1 and sped <= 30.5 %}
red;
{% else %}
?
{% endif %}
;
}
div.name {
font-size: 10px;
}
span.value {
font-size: 14px;
}
span.measurement {
font-size: 14px;
}
div.header {
justify-content: center;
padding: 0px 0px 0px 0px
}
div.info {
justify-content: center !important;
padding: 0px 0px 0px 0px !important;
display: flex;
}
div.icon {
display: none;
}
type: entity
entity: climate.termostat

mam pytanie jak zrobić zeby karta termostatu miał inne tło przy grzaniu a inne przy cool?

jak połączyć dwa stany atrybutów?